İHTIYARI PROTOKOL KAPSAMINDAKİ USUL KURALLARI MADDE 19 KARŞILAŞTIRMASI

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleșme’ye Ek Bireysel Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol Kapsamındaki Usul Kuralları Madde 19 değişikliğine dair eski ve güncel metnin yer aldığı karşılaştırmalı tabloyu da sizler ile paylaşmaktayız.

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleșme’ye Ek Bireysel Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol Kapsamındaki Usul Kuralları 13 Ekim 2021 Madde 19 Değişikliği

MADDE 1913.10.2021 MADDE 19 DEĞİŞİKLİĞİ
1)   Komite, bunu çocuğun (çocukların) yüksek yararına sayması durumunda, başvuruyu hazırlayan(lar)ı ve/ya da mağdur olduğu iddia edilen kişiyi (kişileri), ayrıca ilgili taraf Devletin temsilcilerini, şahsen hazır bulunarak ya da video veya telekonferans yoluyla başvurunun geçerliliği konusunda daha fazla açıklamada bulunmaya ya da bu konudaki soruları yanıtlamaya davet edebilir. Bu tür görüşmeler kapalı oturumlarda gerçekleştirilecektir. mağdur olduğu iddia edilen kişilerin bu yönde talepte bulunduğu ve Komite’nin de bunu çocuğun (çocukların) yüksek yararına gördüğü durumlar dışında, ilgili Devletin temsilcileri mağdurla (mağdurlarla) yapılan görüşmelerde orada bulunmayacaktır. Komite, mağdur olduğu iddia edilen kişi ya da kişilerle görüşmelerde çocuğa duyarlı usullerin uygulanmasını, mağdurun (mağdurların) görüşlerine yaş ve olgunluk düzeyine göre gerekli ağırlığın tanınmasını sağlayacaktır. Herhangi bir tarafın hazır bulunmaması, durumun görüşülmesi önünde engel sayılmayacaktır.
 
2)    Bir görüşmenin yapılacağı ya da yapılmış olduğu bilgisi ve bunun içeriği, kendi görüşlerini iletme olanağı tanınacak olan diğer tarafa iletilecektir.

1)    Komite, bunu çocuğun (çocukların) yüksek yararına sayması halinde, başvuruyu hazırlayan(lar)ı ve/ya da mağdur olduğu iddia edilen kişiyi (kişileri), ayrıca ilgili taraf Devletin temsilcilerini, şahsen hazır bulunarak ya da video veya telekonferans yoluyla başvurunun geçerliliği konusunda ve/veya esasına ilişkin soruları cevaplandırmak için daha fazla açıklamada bulunmaya ya da bu konudaki soruları yanıtlamaya davet etmeye karar verebilir. Komite, ayrıca taraflara danıştıktan sonra üçüncü taraf bir müdahili davet etmeye karar verebilir. Tüm görüşmeler, iki taraf da aleni bir oturum için talepte bulunmadığı sürece ve Komite bunun çocuğun (çocukların) üstün yararına olduğunu görmediği müddetçe kapalı bir oturumda gerçekleştirilecektir. Mağdur olduğu iddia edilen kişi (kişilerin) görüşmeleri, mağdur olduğu iddia edilen kişi (kişilerce) talep etmedikçe ve Komite bunun çocuğun (çocukların) üstün yararına olduğunu düşünmedikçe Taraf devletin temsilcilerinin varlığında gerçekleştirilmeyecektir. Komite, mağdur olduğu iddia edilen kişi (kişilerin) görüşmelerinde çocuklara duyarlı usullerin uygulanmasını garanti etmeli ve mağdur olduğu iddia edilen kişi (kişilerin) görüşlerine yaş ve olgunluk düzeyine orantılı olarak gerekli ağırlığın tanınmasını sağlamalıdır. Herhangi bir tarafın hazır bulunmaması, durumun görüşülmesi önünde engel teşkil etmemektedir.
 
2)    Bir görüşmenin gerçekleşeceği ya da gerçekleşmiş olduğu ve bunun içeriğine dair bilgiler, kendi görüşlerini iletme olanağı tanınacak olan diğer tarafa iletilecektir.

Çeviri Avukat Hakları Grubu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Av. Kardelen Ateşci tarafından yapılmıştır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir