ADALETE ERİŞİM PROJELERİ

adalete-erisim-projeleri

Bireyleri Adalete Erişim Konusunda Bilgilendirme 

İstanbul Barosu web sitesinden ayrı bir platformda ve sosyal medya desteğiyle, bireyleri CMK Müdafiliği, Adli Yardım ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Tüketici Hakem Heyetleri, Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk, Uzlaştırma) konusunda eğitmek ve hukuki konularda farkındalık yaratmak öncelikli projelerden olacak. 

Bireyleri ve kurumları Avukat’tan hukuki destek almaya yönlendirme

Avukatın sadece dava ve takiplerde değil, hukuki ilişkileri düzenleme, sözleşmeler yazma, hukuki danışmanlık, arabuluculuk gibi önleyici / koruyucu fonksiyonu da olduğunu anlatmak ve bu konuda bilinç yaratmak için #avukatınadanış teması altında sosyal medya destekli çeşitli kampanyalar, reklamlar ve tanıtımlar düzenlenecek. 

Hukuki Koruma Sigortasına teşvik etme

Bireyler ve kurumlar, ödeyecekleri cüzi primler karşılığında, poliçe kapsamındaki hukuki olaylarda mahkeme masraflarının ve avukat ücretlerinin karşılandığı sigortalar satın almaya teşvik edilecek, ayrıca sigorta şirketleri ile uygun paketler geliştirilecek şekilde anlaşmalar yapılacak. Böylelikle bireyler ve kurumlar, yargı masraflarını ve avukatlık ücretlerini düşünmeden diledikleri avukatla çalışabilecek, hem de avukatlar için hakettiği ücretle iş görme anlamında yeni ve sınırsız bir alan açılacak. (Hukuki koruma sigortası başta Almanya olmak üzere tüm AB ülkelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır.)

Online Hukuki Danışmanlık Kültürünü Yerleştirme

İstanbul Barosu bünyesinde, yerli /yabancı bireylerin ya da kurumların hizmet alabileceği “Hukuki Danışmanlık Hattı” kurulacak, bu birimde özellikle 10 yıl altında kıdemi olan avukatlar, en fazla 3 alanda ücreti karşılığında uzaktan hukuki danışmanlık hizmeti verebileceklerdir. Böylelikle, bireylerin / kurumların avukata ve hukuki yardıma 7 gün 24 saat erişimi sağlanacak, “avukata ücretsiz danışmak” anlayışı zamanla yok edilecek, avukatlara ise yeni bir gelir kalemi sağlanacak. “Hukuki Danışmanlık Hattı”, baronun koordinasyonunda yürütülürken, aynı zamanda baronun gelirlerine de katkı sağlayacak.

Gönüllü Avukatlar tarafından Liselerde Temel Hukuk Eğitimi verilmesi 

Hukuk ve Hukuka Saygı Bilincinin oluşturulması için Temel Hukuk bilgilerinin ortaöğretim çağında verilmesi önemlidir. Tamamı gönüllü avukatlar, önce “eğiticinin eğitimi”nden geçirilecek, daha sonra İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak belirlenen liselerde öğrencilere 3 saatlik Temel Hukuk eğitimi vereceklerdir. 

Genç Avukatları Pro Bono çalışmalar yapmaya yönlendirme

Genç Avukatlar, Pro Bono çalışmalara (Sosyal sorumluluk gereği, toplum yararına yapılan ücretsiz çalışmalar) özendirilerek, Genç Avukatların adalete erişimde zorluk yaşayan, maddi gücü sınırlı sivil toplum kuruluşları ve onlara başvuran kişilere ücretsiz hukuki hizmet sunması sağlanacak. 

Şirketleri / Kurumları Avukatla Çalışmaya Yönlendirme 

Avukatlık Kanunu gereği Avukatlarla sözleşme yapma zorunluluğu olan Tüzel Kişiler ile bu kapsama girmeyen diğer özel ve tüzel kişilere (bireyler, şirketler, vakıflar, dernekler, kooperatifler) iletişim yapılarak / reklam ve tanıtım kampanyaları yapılarak / sosyal medyada bahsederek Avukatlara danışmanın önemi ve sözleşme yapmanın faydaları anlatılacak. 

Hukuk TV ve Hukuk Radyo ile vatandaşa yönelik Temel Hukuk bilgileri yayınlama

Güncel hukuki konuların, konusunda uzman hukukçularla ve akademisyenlerle anlatıldığı ve tartışıldığı, internet destekli video, radyo ve podcast yayınları hayata geçirilecek, ilgili Baro komisyonları ve merkezleri ile Hukuk Fakülteleri hazırladıkları programları bu dijital platforma aktaracak ve bu programlar bir akış ile kamuya açık yayınlanacak. 

Her duruşma salonunun ve mahkeme kalemlerinin kapısına bilgilendirme 

Karakollar, emniyet müdürlükleri, duruşma salonları, mahkeme ve savcılık kalemleri gibi bireylerin adalete eriştiği yerlerde, sanık ve şüpheli haklarının hatırlatıldığı, mahkeme sorgu, savcılık ifade ve tanık dinleme usullerinin anlatıldığı, avukata hangi hallerde başvurulması gerektiği konusunda bilgilendirme panoları yerleştirilecek ve bireylere temel hakları ile hukuki işlemler için gerekli prosedürler hatırlatılacak. 

Sinema ve TV yapımlarına Hukuk ve Avukata ilişkin mesajlar yerleştirme, hukuk hatalarını ayıklama

Türkiye’de kitlelere ulaşmanın ve kitlelere farkındalık kazandırmanın en kolay yolu televizyon ve sinamadır. Özellikle, popüler dizi film ve sinema filmi yapımcılarıyla, senaristleriyle işbirliği yapılarak senaryolar içine hukuk, avukat, yargı yolları, mahkemeler ve usul ile ilgili diyaloglar ve sahneler eklenmesi sağlanacak. Ayrıca, popüler film ve dizilerdeki adliye, karakol, cezaevi klişelerindeki hatalar; avukat, hakim, savcı, polis vb. karakterleri üzerindeki hatalar ve bilhassa usul hukuku ve maddi hukuk anlamındaki fahiş hatalar izlenecek, raporlanacak ve çeşitli işbirlikleriyle bu hataların düzeltilmesi sağlanacak.

TV’lerde ve Radyolarda “Kamu Spotu” yayınlama

RTÜK Kamu Spotları Yönergesine göre, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları TV ve radyolarda yayınlanmak zorundadır.

İstanbul Barosu, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu ve Adalete Erişimin merkezlerinden birisi olarak Temel Hukuk ve Avukatlık hizmetleri hakkında kamu spotları yayınlatacak.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir