2018 Türkiye Barolar Birliği Delege Adaylarımız

Açıklama: Avukatlık Kanunu Madde 114’e göre, Türkiye Barolar Birliğinin en yüksek organı Genel Kuruldur. TBB Genel Kurulu, baroların avukatlıkta en az on yıl kıdemi olan üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri ikişer delege ile kurulur. Görevde bulunan baro başkanları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapmış ve yapmakta olan avukatlar, Birlik Genel Kurulunun doğal üyesidirler, oylamalara katılma, seçme ve seçilme hakları vardır.

Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her üçyüz üye için ayrıca birer delege seçerler. Delegeler, her baronun olağan genel kurul toplantısında iki yıl için seçilirler.

Haklarında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilecek kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten çıkarılma cezalarıyla tecziye edilmiş olanlar TBB delegesi olamazlar. Delegelerin yolculuk ve oturma giderlerini her baro kendi bütçesinden öder.

TBB Genel Kurul toplantısının yeri, tarihi ve gündemi ile delegelerini gönderme lüzumu, toplantılardan en az otuz gün önce, barolara yazı ile bildirilir. Asıl üyenin mazereti olduğu takdirde, yedek üye Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır.

Sicil NumarasıTBB Delege Adayımız
11160Av. Elvan Kayadeniz
11914Av. Cafer Tayyar Başaran
13666Av. Ü. Hüseyin Çelik
15241Av. Veysi Erdal Eldem
15357Av. F. Binnur Kortun Ertek
15365Av. Prof. Dr. Ersan Şen
15525Av. Ali Suat Güzeloğlu
15638Av. Ömer Kavili
15670Av. Doç. Dr. Recep Yılmaz Yazıcıoğlu
16032Av. Taner Sevim
16502Av. Yasemin Bal
16550Av. Reyhan H. Kıral
17687Av. İhsan Berkhan
18069Av. Mustafa Güzeldere
18455Av. Şenol Çilek
19010Av. Ahmet Erol Selçuk
19141Av. Gürkan Atabay
19512Av. Adnan Ekinci
19549Av. Sinan Öztürk
19830Av. N. Sedef Erken
19928Av. Doç. Dr. Mehmet Köksal
20252Av. Cüneyt Ünlü
20608Av. Celal Güngördü
20912Av. Mehmet Emin Gündüz
21044Av. Sait İnceler
21409Av. Azmi Doğan
21604Av. Recep Karaoğlu
21641Av. Dr. Barış Şensoy
22036Av. İsmail Bağdatlı
22097Av. Abdülkadir Kayabalı
22257Av. Ayşe Banu Tanyaş Usluoğlu
22313Av. Abdullah Sütçüoğlu
22345Av. Kalender Karadenizoğlu
22451Av. Hakan Yavrucu
22472Av. Şenol Çokgüler
22509Av. Erol Şahin
22554Av. Müge Özkan Öztürk
22834Av. Cengiz Yılmaz
22884Av. Kadir Toprak
22935Av. İnci Korkmaz
22998Av. Yeşim Ergüngör
23134Av. E. Oya Özarslan
23208Av. Faruk Çetinkaya
23243Av. Ebru Ermutlu
23314Av. Erkut Kısa
23377Av. İhsan Çebi
23444Av. Ali Osman Özdilek
23510Av. Mustafa Filiz
23623Av. Pınar Sönmez
23655Av. Gonca Uyguç
Sicil NumarasıTBB Delege Adayımız
23705Av. Selva Özkarakoç
23715Av. Nazmiye Yeşim Garan
23887Av. Yeliz Yılmaz Özgür
24087Av. Yetkin Yokuşoğlu
24211Av. İhsan Özkan
24263Av. Serra Coşkun
24333Av. Tuncay Görür
24425Av. Halit Taygün
24439Av. Neslihan Emre İlhan
24534Av. Ayşen Sezer Özertürk
24566Av. Nevin Yıldırım Kara
24972Av. Oğuz Akdemir
25000Av. Nalan Şişik Şahin
25002Av. Tuba Zara
25141Av. Burçak Ünsal
25339Av. Ender Varlık
25425Av. A. Ramiz Gök
25450Av. Umut Tambaş
25683Av. Mahmut Nedim Dağdelen
25728Av. Mehmet Oral
25810Av. Ali Gündüz Balçık
25818Av. Murat Volkan Dülger
26001Av. Elif Güngör
26111Av. Serap Göksu
26310Av. Murat Dikan
27200Av. Esat Alp Demirkaya
27260Av. Dilek Salman Karadenizli
27503Av. Arslan Erdoğan
27600Av. Dr. Mete Tevetoğlu
27668Av. Levent Polat
27701Av. Selen Gökpınar
27887Av. Yıldıray Günday
27997Av. Duygu Öztürk
28059Av. Elif Zilcioğlu
28145Av. Nejat N. Kazan
28297Av. Yasin Beceni
28524Av. Gökben Ahi Vayıs
28591Av. Banu Balcı
28801Av. Süleyman Talaş
29136Av. Sırrı Merey
29795Av. Levent Yavuz
29797Av. İbrahim Halil Çiçek
29825Av. Mehmet Emin Uçbağlar
29961Av. Mine Güliz Baykal
30258Av. Ceylin Beyli
30286Av. Özlem Dinçtürk Şenel
30424Av. Süleyman Şimşek
30548Av. Mert Şahinci
30596Av. Elif Gamze Kartal
30661Av. Zeynep Fatma Şefkatli
Sicil NumarasıTBB Delege Adayımız
30685Av. Selim Yıldız
30725Av. Senem Önder Özbakır
30736Av. Taylan Aydın
30831Av. Cihan Avcı
31094Av. Evrim Kaşlıoğlu
31187Av. Ramazan Atilla Çeltik
31348Av. Tuğrul Sevim
31362Av. Şara Petek Yavuz
31376Av. Ali Erişen
31480Av. Osman Betal Özay
31918Av. Selin Beceni
32363Av. Gökhan Uğur Bağcı
32642Av. Ayşe Üstünel Dağdelen
33084Av. Alper Dursun
33126Av. Gül Banu Kırtok Temel
33280Av. Bora Gemicioğlu
33439Av. Sertel Şıracı
33452Av. Hüseyin Ersöz
33787Av. Önder Demirkurt
33894Av. Volkan Şahin
34436Av. İsmail Coşkun
34499Av. Kazım Yiğit Akalın
34823Av. Dr. Güzide Soydemir
35274Av. Hande Yemişçi Rangavis
35339Av. Bilal Gök
35353Av. Devrim Alparslan
35368Av. Ümit İpek Balkanlı Özkurt
35731Av. Canan Acar
36115Av. Sami Kulaksızoğlu
36320Av. Hatice Ahu Güneyli
36356Av. Bahaeddin Özdemir
37456Av. Birsel Mut
41947Av. Mehmet Ali Köksal
43396Av. Şelale O. Serengil
47229Av. Emin Kağan Dora
50414Av. Erdem Erçakallı
57359Av. Ayşıl Kirişcioğlu