Açıklama: Avukatlık Kanunu Madde 114'e göre, Türkiye Barolar Birliğinin en yüksek organı Genel Kuruldur. TBB Genel Kurulu, baroların avukatlıkta en az on yıl kıdemi olan üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri ikişer delege ile kurulur. Görevde bulunan baro başkanları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapmış ve yapmakta olan avukatlar, Birlik Genel Kurulunun doğal üyesidirler, oylamalara katılma, seçme ve seçilme hakları vardır.
Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her üçyüz üye için ayrıca birer delege seçerler. Delegeler, her baronun olağan genel kurul toplantısında iki yıl için seçilirler.
Haklarında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilecek kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten çıkarılma cezalariyle tecziye edilmiş olanlar TBB delegesi olamazlar. Delegelerin yolculuk ve oturma giderlerini her baro kendi bütçesinden öder.
TBB Genel Kurul toplantısının yeri, tarihi ve gündemi ile delegelerini gönderme lüzumu, toplantılardan en az otuz gün önce, barolara yazı ile bildirilir. Asıl üyenin mazereti olduğu takdirde, yedek üye Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır.

Sicil NumarasıTBB Delege Adayımız
14423Av. Mustafa Zafer Orus
15365Av. Prof. Dr. Ersan Şen
15638Av. Ömer Kavili
15670Av. Doç. Dr. Recep Yılmaz Yazıcıoğlu
16032Av. Taner Sevim
17687Av. İhsan Berkhan
18069Av. Mustafa Güzeldere
19010Av. Ahmet Erol Selçuk
19549Av. Sinan Öztürk
19830Av. Neslihan Sedef Erken Sanlısoy
20252Av. Cüneyt Ünlü
21604Av. Recep Karaoğlu
22097Av. Abdülkadir Kayabalı
22257Av. Ayşe Banu Tanyaş Usluoğlu
22345 Av. Kalender Karadenizoğlu
22451Av. Hakan Yavrucu
22554Av. Müge Özkan Öztürk
22884Av. Kadir Toprak
22935Av. İnci Korkmaz
22998Av. Yeşim Ergüngör
23208Av. Faruk Çetinkaya
23243Av. Ebru Ermutlu
23314Av. Erkut Kısa
23377Av. İhsan Çebi
23444Av. Ali Osman Özdilek
23623Av. Pınar Sönmez
23655Av. Gonca Uyguç
23705Av. Selva Özkarakoç
23715Av. Nazmiye Yeşim Garan
23887Av. Yeliz Yılmaz Özgür
24211Av. İhsan Özkan
24263Av. Serra Coşkun
24425Av. Halit Taygün
24439Av. Neslihan Emre İlhan
24534Av. Ayşen Sezer Özertürk
24566Av. Nevin Yıldırım Kara
24785Av. Tuğba Çolak
24972Av. Oğuz Akdemir
25000Av. Nalan Şişik Şahin
25002Av. Tuba Zara
25141Av. Burçak Ünsal
25339Av. Ender Varlık
25810Av. Ali Gündüz Balçık
25818Av. Murat Volkan Dülger
26310Av. Murat Dikan
27200Av. Esat Alp Demirkaya
27260Av. Dilek Salman Karadenizli
27503Av. Arslan Erdoğan
27600Av. Dr. Mete Tevetoğlu
27668Av. Levent Polat
27701Av. Selen Gökpınar
27887Av. Yıldıray Günday
28059Av. Elif Zilcioğlu
28297Av. Yasin Beceni
28524Av. Gökben Ahi Vayıs
28591Av. Banu Balcı
28801Av. Süleyman Talaş
28811Av. Aslı Kazan Gilmore
29136Av. Sırrı Merey
29795Av. Levent Yavuz
29797Av. İbrahim Halil Çiçek
29825 Av. Mehmet Emin Uçbağlar
29961Av. Mine Güliz Baykal
30258Av. Ceylin Beyli
30286Av. Özlem Dinçtürk Şenel
30424Av. Süleyman Şimşek
30548Av. Mert Şahinci
30661Av. Zeynep Fatma Şefkatli
30685Av. Selim Yıldız
30725Av. Senem Önder Özbakır
30736Av. Taylan Aydın
30831Av. Cihan Avcı
31187Av. Ramazan Atilla Çeltik
31348Av. Tuğrul Sevim
31480Av. Osman Betal Özay
31918Av. Selin Beceni
32363Av. Gökhan Uğur Bağcı
33084Av. Alper Dursun
33126Av. Gül Banu Kırtok Temel
33280Av. Bora Gemicioğlu
33439Av. Sertel Şıracı
33787Av. Önder Demirkurt
33894Av. Volkan Şahin
34436Av. İsmail Coşkun
34499Av. Kazım Yiğit Akalın
35274Av. Hande Yemişçi Rangavis
35339Av. Bilal Gök
35353Av. Devrim Alparslan
35368Av. Ümit İpek Balkanlı Özkurt
36115Av. Sami Kulaksızoğlu
36320Av. Hatice Ahu Güneyli
36356Av. Bahaeddin Özdemir
37456Av. Birsel Mut
41947Av. Mehmet Ali Köksal
43320Av. Cem Avni Manacıoğlu
47229Av. Emin Kağan Dora
57359Av. Ayşıl Kirişcioğlu