Sıkça Sorulan Sorular

Avukat Hakları Grubu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

AHG, İstanbul Barosu yönetimine adaylığını koyan gruplardan biri olan “Avukat Hakları Grubu”nun kısaltmasıdır.
AHG 2016 yılında, İstanbul Barosu seçimlerine 3 hafta kala kurulmuştur.
İstanbul Barosu yönetimine adaylığını koyan birçok seçim grubu bulunmakla birlikte, son olarak 2021 yılında yapılan seçimlere Avukat Hakları Grubu’nun yanı sıra, “Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu”, “Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi”, “Çağdaş Avukatlar Grubu”, “Bağımsız Avukatlar Grubu”, “İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu”, “Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu” katılmıştır. 2022 yılında yapılacak seçimlere Avukat Hakları Grubu’nun dışında “Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu”, “Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi”, “Önce Avukat Grubu”, “Bağımsız Avukatlar Grubu”, “İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu” ve “Av. Mert-Er Karagülle” girecektir.
AHG bağımsız bir grup olup, hiçbir seçim grubunun devamı değildir. Aksine seçim gruplarının birbirinden türemesi sonucu aynı görüşte kişilerden ve değişmeyen dar kadrolardan kurtulmak için kurulmuştur.
Diğer seçim grupları genelde yıllar önce ‘Barocu’ olarak tanımladığımız kişiler tarafından kurulmuş, gençlere kadrolarında yer vermemeyi, gençlerin tecrübesizliğine ve kendilerinin her şeyi en iyi bilmelerine bağlayan kişilerden oluşmaktadır. Çoğu bir siyasi parti ile anılmakta, hatta seçime girenler “sen hangi partiye oy verdin?” sorularını dahi sormaktadır. Böyle bir ortamda özellikle gençlerin siyasetten önce ekonomik kaygılarını dile getirmeleri karşısında AVUKATLARIN HAKLARINI önceleyen bir oluşuma ihtiyaç duyulduğu gözlenmiş ve AHG, ÖNCE SİYASET yerine ÖNCE AVUKAT diyerek yola çıkmış, yolculuğu boyunca siyasi kimliklerini kenarda tutarak Avukatların yararına olan her durumda hızlıca örgütlenerek sahada, adliyede, karakolda, ofislerinde avukatların yanında olmuştur. Bunu yaparken seçimden seçime ortaya çıkan siyasi partiler gibi davranmamış, seçimin ertesi günü dahi eğitimlere, programlara, dayanışmaya, örgütlenmeye ve yardımlaşmaya devam etmiştir.
AHG esasen, İstanbul Barosu seçimlerine katılmak üzere kurulmuştur ancak başka şehirlerde AHG ilkelerini benimseyen avukatların talepleri üzerine 2022 yılı itibari ile “AHG Ankara”, “AHG Samsun” ve “AHG İzmir” isminde ortak ilkelere sahip seçim grupları kurulmuştur.
AHG’nin harcamaları grup üyelerinin gönüllülük esası ile yaptıkları bağışlar ile karşılanmaktadır.
Avukat Hakları Grubu’nun 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle toplam 758 üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerden 391’i kadın 367’si erkektir.
AHG, birçok seçim grubunun konumlandığının aksine, herhangi bir siyasi partiyi/görüşü temsil etmemekte, avukatlık mesleğinin ve meslektaşların hak ve imkânlarının iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Avukat Hakları Grubu, gündelik, popülist ve ucuz politikayla ilgilenmez. Avukat Hakları Grubu, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma temelinde "siyaset üstü" bir konumdadır. Biliyoruz ki, avukat hakları aslında insan haklarıdır.
AHG, avukatların ve yargının sorunlarının temelde bizatihi siyaset kurumunun kendisinden kaynaklandığını bilmekte ve buna göre konumlanmaktadır. Ancak, siyaset kurumunun kendisine rağmen yapılabilecek/düzeltilebilecek birçok şeyin olduğu gerçeğinden hareketle, pasif tavır takınmayarak, avukatlar ve yargı sorunları ile ilgili birçok meselede proje üretmekte ve uygulamaktadır. Bu durum da bir kısım pasif çevrelerce, AHG aleyhine kara propaganda malzemesi yapılmak istenmektedir. Bilinmesi gerekmektedir ki, AHG avukatlık yeminine sadık ve ilkelerine bağlı avukatların bir arada olduğu bir grup olarak, Baronun Anayasa ve Avukatlık Yasasından kaynaklı korumakla ve geliştirmekle görevli olduğu tüm hak ve ilkeleri, en az bu hak ve ilkeleri tekeline almaya çalışan gruplar kadar sahiplenmektedir.
AHG liberal siyasi görüşü ya da başka bir siyasi görüşü kurumsal olarak benimsemez. Üyelerini salt meslektaş olarak görür ve mücadelesini ideolojik olarak değil topyekûn bir şekilde avukatlık mesleğinin daha da ileri taşınması için verir. AHG dar kadrocu değil, kapsayıcıdır.
AHG içerisinde çalışan ruhsatını henüz almış meslektaşlar olduğu gibi, 30 yılın üzerinde kıdeme sahip meslektaşlarımız da bulunmaktadır. Ancak, diğer grupların aksine, AHG’nin gerek Merkez Yürütme Kurulunda gerekse de İstanbul Barosu kurullarına dair aday listelerinde liyakat esasına bağlı olarak 0-10 yıl arası kıdemde meslektaşlarımız da geniş ölçüde yer almaktadır. Bu durum “kadim baroculuk kültürünün” çok dışında olduğundan, tuhaf karşılanmaktadır. AHG, meslektaşlarını -mesleğe yeni başlayan avukatların haklarının özellikle korunmasını sağlamak yönelik politika üretmek maksadı dışında- “genç avukat” olarak tanımlamaz, seçimden seçime hatırladığı “genç avukat” olarak kodladığı meslektaşlarının sırtına hukuk fakültesi sayısının artması ve eğitim sorunlarından kaynaklanan nitelik problemini yüklemez, bu şekilde meslektaşlarını yaşa, kıdeme göre sınıflamaya tabi tutmaz. AHG’de ayrım yapılmadan fırsat eşitliği vardır. AHG sırf yaşça kendisinden küçük olduğu için bir meslektaşın muhatabı ile “senli, benli” iletişime geçme tutumunu kabul etmez. Böyle olunca da AHG tüm meslektaşların fikirlerini, projelerini ve eleştirilerini ortaya koyabilecekleri çoğulcu bir mecra haline gelmiştir. AHG tecrübesiz bir grup değildir ancak AHG dışında tüm gruplar yaşça çok ileridedir.
AHG faaliyetlerini ofislerde, adliyelerde, karakollarda, meydanlarda yürütmekte ancak üyelerinin çoğunun genç olması nedeniyle sosyal medyayı da iyi kullanarak bu mecralarda çokça görünür olmaktadır. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun değil birçok il ve ilçede avukatlar tüm haberleri AHG sosyal medya hesaplarından öğrenmektedir. Hatta hakim, savcı ve adalet personelleri dahi tüm gelişmeleri AHG hesaplarından takip etmektedir. 2022 yılında başlattığımız adliye nöbeti uygulaması ile İstanbul’daki adliyelerde mesai saatleri içerisinde en az bir AHG gönüllüsü nöbet tutmakta, meslektaşlarımızın bir problemle karşılaşması halinde hızlıca müdahale etmekte, sosyal medya hesapları ve Whatsapp grupları sayesinde bir anda onlarca kişi olay yerinde bulunmakta ve avukatların yalnız olmadıkları, onlara karşı pozisyon alan herkese gösterilmektedir. Böylece birçok genç meslektaş barodan önce AHG’ye ulaşarak yalnız olmadığını hissetmektedir.
AHG’nin tüm kararları, AHG’nin ana organı olan Merkez Yürütme Kurulu tarafından alınmaktadır. Merkez Yürütme Kurulu’nun tamamı aktif olarak çalışan (hâlihazırda MYK’da kendi bürosu bulunmayan ve başka bir meslektaşın sigortalılığında çalışan avukatlar da bulunmaktadır.) avukatlardan oluşmaktadır. Hâlihazırda görev yapan Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, AHG üyeleri tarafından seçimle belirlenmiş olup, 2022 Ekim İstanbul Barosu Seçimleri akabinde de AHG Genel Kurulunda MYK üyeleri seçimle belirlenecektir.
AHG’nin 2022 İstanbul Barosu Seçimlerinde başkan adayı “Av. M.GÖKHAN AHİ”dir. AHG Başkan adayını ön seçimle belirlemiştir.
AHG yaş, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce ayırt etmeksizin çalışmak isteyen, mücadele etmek isteyen herkese açıktır. Kurullar oluşturulmadan tüm gruplara aday olmak isteyenler için bilgi verilir. Daha sonra adaylardan hangi kurula aday olduğu hakkında talep ve özgeçmiş toplanır. MYK tarafından bu başvurular değerlendirilerek oy çokluğu ile karar altına alınır.
AHG reklam yasağına karşı değildir ancak AHG yasakçı zihniyetten öte reformcu bir zihniyete de sahiptir. Uygulanmayan reklam yasağı en çok genç meslektaşlara zarar vermektedir. Sosyal medyayı kullanmayan genç meslektaş kalmamıştır. AHG, reklam yasağının yeniden değerlendirilmesini, sınırlarının güncel uygulamalar ile yeniden belirlenerek sonrasında keskin bir şekilde uygulanmasını, takip edilmesini ve gerektiğinde cezaların kişi ayırt edilmeksizin uygulanmasını savunmaktadır.
Kuralları olmayan hiçbir meslek veya oyun düşünülemez. Kurallara uyulmadığında kaos ortamı oluşur ve bundan en çok meslek ve meslektaşlar zarar görür. Meslek itibarını zedeleyen en büyük olgu kuralsızlıktır. Bu nedenle AHG kuralların esnek uygulanmasını değil kuralların belirlenirken güncel duruma göre konulması sonrasında ise esnek değil sıkı takip edilmesi gerektiğini benimsemektedir.
Avukat Hakları Grubu, avukatların şirketleşmesi gerektiği düşüncesi desteklemez. Avukatların ekonomik baskı altında kalmaması, çeşitlenen ve sürekli değişen hukuk alanlarında uzmanlaşabilmesi için kolektif çalışma bilincine erişmesini desteklemektedir. Bilindiği gibi ülkemizde hukuk büroları avukatlarla eşdeğer ömre sahiptir. Avukat emekli olduğundan veya aramızdan ayrıldığında yıllarca verilen emek, birikmiş olan tecrübe ve deneyim avukatla beraber gitmektedir. Oysa kolektif çalışma ve uzmanlaşma sayesinde, bilgi, tecrübe ve emekler korunabilecektir. Şirketleşme kolektif çalışmanın tek yolu değildir, uluslararası hukuk bürolarının Türkiye’de şube açması, avukatların işçileştirilmesi AHG’nin kesinlikle desteklediği bir bakış açısı değildir. Avukatların bir araya gelip ortak çalışma kültürü kurması, ortağı oldukları bürolarda uzmanlık alanlarında çalışması ve her avukatın muhakkak bağımsız, kendi işinin sahibi ve standartlarının yüksek olması AHG tarafından arzu edilmektedir.
AHG, etkinliklerin yapılmamasını değil, bütçenin şeffaf kullanılmasını, paraların nerelere harcandığının, paranın asıl sahipleri avukatlara açıkça gösterilmesini savunmaktadır. AHG spor etkinliğine harcandığı söylenen ödemelerin belgelerini 3 yıl boyunca verdiği hukuk mücadelesi sonunda ancak eksik olarak almış bulunmaktadır. Bu konuda Bilgi Edinme Kanunu kapsamında AHG tarafından mevcut baro yönetimlerine sorulan sorular cevapsız bırakılmış, AHG’nin açtığı davalar neticesinde yasal zorunluluğa rağmen Baromuz paraların nereye harcandığına ilişkin evrakları AHG’ye sunmamayı tercih etmiştir. Yıllar sonra sundukları evraklar ile faaliyet raporunda gösterilen ödemeler birbiri ile tutarlılık göstermemektedir.
AHG numaralı barolara karşıdır. Baroları bölmenin avukatlara daha çok zarar vereceğini savunmaktadır. Bu nedenle bu yasa geçmeden önce hem İstanbul’da hem Ankara’da eylemlere katılmış, baronun Ankara’ya gitmeyin çağrısına kulak asmadan meydanlarda bulunmuş ve mücadele etmiştir. Çoklu Baro tasarısının, baroların şu an içinde bulunduğu siyasi çekişmeden kaynaklandığını çok iyi bilen AHG, 2016 yılında siyaset üstü bir düşünce ile kurulmuş ve bölünmeyi değil birlik olmayı, avukatların hakları için mücadele etmeyi şiar edinmiştir.
AHG arabuluculuğa değil arabuluculuğun zorunlu olmasına karşıdır. Bir yerde zorlama varsa iradenin serbest olması beklenemez. Özellikle işçi işveren uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculukta işçilerin haklarının nasıl zedelendiği görülmektedir. Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi avukatların zaten arabuluculuk yoluyla bu işi yapabildiğini göstermekteyken uzun süren yargılamaları daha da uzatan bu zorunlu arabuluculuk sistemi hem vatandaşın hem de avukatın zararına devam etmektedir. AHG en kötü ihtimalle zorunlu olan arabuluculukta taraf vekilliğinin de zorunlu olması ile bu zararların azaltılabileceğini düşünmektedir.
Avukat Hakları Grubu, bünyesinde kurulan “Avukat Hakları Grubu Kadın Hakları Merkezi” olarak LGBTİQ+ ve tüm kırılgan grupları da kapsar şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğini hedef alan çalışmalar yapmaktadır. Kadın avukatların iş yerlerinde uğradıkları baskılar ve tacizlerle ilgili açılan davalarda tüm meslektaşların yanında olarak hem hukuki destek hem de kamuoyu desteğinde bulunmaktadır. Yine aynı şekilde kadın avukatları toplumsal cinsiyet rollerine hapsederek yalnızca ofisin düzenini sağlayıp, dilekçe yazmasına yönlendiren ancak sahada aktif rol almasını engelleyen baro ilanlarında yer alan cinsiyetçi ifadeler nedeni ile İstanbul Barosu’na başvuruda bulunularak meslek etiğine, Kanunlara ve Anayasaya aykırı olan bu ilanların Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir yönetmelik çevçevesinde ve bir moderatör tarafından kaldırılması talep edilmiştir.
Avukat Hakları Grubu bünyesinde kurulan “Avukat Hakları Grubu Çocuk Hakları Merkezi” olarak çocuk hakları kapsamında çalışmalar yapmaktadır. AHG Çocuk, Türkiye’de ilk defa çocuk haklarına dair kararları Türkçe’ye çevirmeye başlamıştır. Bu güne kadar pek çok Çocuk Hakları Komitesi kararları ile İnsan Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair karar çevirileri, AHG’nin resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bununla birlikte yine Türkiye’de ilk defa AHG Çocuk olarak UNICEF ile işbirliği yapılmış ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine başvuru usulü ve komitenin bireysel başvuru sonucu verdiği 10 güncel karar Türkçe’ye çevrilerek kitapçık haline getirilmiştir. UNICEF ile yapılan bu işbirliği kitapçığına yine AHG’nin resmi internet sitesinden ve UNICEF’ten ulaşılabilmektedir.
Anadolu’nun bir ilinde mevcut yönetimde olan avukatlar dahi “biz de AHG olabilir miyiz” diye sormaktadırlar. Türkiye’nin neresinde olursa olsun bir problemle karşı karşıya kalan avukatlar barolarından yardım istemek yerine AHG hesaplarını etiketleyip AHG’den yardım istemektedirler. Bunun ana nedeni AHG’nin çok hızlı örgütlenen, kişiye, cinse, ırka, siyasi görüşe göre tavrını belirlemeyen, sosyal medyayı çok iyi kullanarak problemi kısa sürede her kuruma bildirip duyuran ve kurumlar üzerinde baskı oluşturabilen bir grup olmasıdır. Barolara sorulan sorulara aylar sonra cevap gelmesi, çoğu zaman barolardan destek görülememesi, baroların kişiye, gruba göre tavır belirlemesi karşısında AHG çok hızlı karar alarak anında kim olduğuna bakmaksızın sorun yaşayan avukatın yanında olmaktadır.
AHG’ye üye olmak için, en az iki AHG’li referansı ile üyelik formumuzu doldurabilirsiniz. Formu doldurduğunuzda Yönetim Kurulu değerlendirmesi sonucu üyeliğiniz kabul edilip tarafınıza bilgi verilecektir. Üyelik Formu için tıklayınız.
AHG’ye üye olmak için yaş/kıdem şartı bulunmamaktadır.
AHG, üyelerine aidat, giriş ödeneği vb. her ne adla olursa olsun bir ödeme yapma zorunluluğu getirmemektedir.
Avukat Hakları Grubu, hiçbir siyasi grupla bağlı olmadığı gibi hiçbir dernek, vakıf ya da grupla bağlantılı değildir. AHG’yi meydana getiren, ayakta tutan ve var eden üyeleridir. AHG üyeleri tarafından ayakta tutulur, fonlanır ve hayatta kalır. AHG’nin tüm projeleri, üyelerinin emek ve çabalarıyla hayata geçmektedir. Sen varsan AHG var, sen yoksan eksiğiz! AHG’nin devamlılık ve başarı sağlaması, üyelerinin varlığına ve emeklerine bağlıdır. Bu nedenle sen de bizimle yürü, AHG büyüsün, başarsın ve avukatlığın kaderini değiştirsin.