Gizlilik ve Kişisel Veriler Politikası

 

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

 1. GİZLİLİĞE İLİŞKİN GENEL İLKELER
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri dahilinde AVUKAT HAKLARI GRUBU internet sitesi, AVUKAT HAKLARI GRUBU uygulamaları ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU internet sitelerini ziyaret etmekle ve/veya uygulamalarını kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Son Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU internet sitesinde [●iletişim] sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda bu politikada düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir.
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU, ziyaretçilerinden ve Son Kullanıcılarından topladığı kişisel verilerin 13 yaşından küçük çocuklara ait olması durumunda onların güvenliğini etkileyecek her türlü hareketten kaçınır ve bu yönde toplanan verileri hiçbir şekilde iş ortakları ile paylaşmaksızın, sadece aileleri tarafından kontrol altında ve güvenli halde tutulabilmesi için kaydeder.
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından AVUKAT HAKLARI GRUBU’na ait web sitesi üzerinden ve/veya mobil uygulama üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri ilgisiz üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır.
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU, sunmuş olduğu içeriklerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olmamak kaydıyla reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir.
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soyad, kullanıcı adı, adres, telefon numarası, konum bilgisi,elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. AVUKAT HAKLARI GRUBU, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini AVUKAT HAKLARI GRUBU’nun işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır.
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
   • Kanun, KHK, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
   • AVUKAT HAKLARI GRUBU’nun kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
   • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
   • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde,
   • Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,
   • AVUKAT HAKLARI GRUBU’nun mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla,
   • AVUKAT HAKLARI GRUBU bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla.

 

 1. TİCARİ İLETİLERE İLİŞKİN İLKELER
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU, yasaların düzenlediği şekilde kullanıcılar ile e-posta, sms veya telefon yolu ile iletişim kurabilir, mobil uygulama aracılığıyla bildirimler (push notification) veya önceden izinli bülten gönderebilir, pazarlama yapabilir, Elektronik Ticaret Kanunu’na uyumlu olacak şekilde üçüncü kişiler adına gönderim yapabilir, bu iletişim faaliyetlerinden istatistik amacıyla veri toplayabilir. Son Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine Web Sitesi’nden veya Mobil Uygulama üzerinden onay verebilir, onayını geri alabilir. Son Kullanıcı, dilerse izin verdiği verilerin paylaşımını durdurabilir ve abonelik servislerinden çıkmayı tercih ederek ticari elektronik ileti almaya son verebilirler. Ticari elektronik ileti almak istememe, üyeliğin sona ermesi anlamına gelmemektedir.
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU, e-posta, SMS veya telefon ile pazarlama faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. AVUKAT HAKLARI GRUBU, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında başka amaçlı kullanılmasına izin vermeyecektir.

 

 1. BAŞKA SİTELERE / UYGULAMALARA VERİLEN BAĞLANTILAR:
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU, Uygulama ya da Web sitesi içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Son Kullanıcı’ları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir.
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

 1. ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMINA İLİŞKİN İLKELER:
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU, Son Kullanıcı’nın ve ziyaretçilerin Web Sitesi ve Mobil Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir.
  • Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, Web Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yı zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve Son Kullanıcı için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.
  • Tarayıcıların ve mobil işletim sistemlerinin pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının veya mobil cihazlarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

 

 1. TRAFİK VERİLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN İLKELER:
  • 5651 sayılı İnternet Kanunu ve bağlı yönetmeliklere göre tutulması gereken erişim kayıtlarının saklanması, Web Sitesi’ndeki veya Mobil Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi, çıkabilecek muhtemel teknik sorunların acil olarak giderilmesi, Son Kullanıcı kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi ve kişiye özel davranışsal reklamların ve iletilerin gösterilebilmesi için, AVUKAT HAKLARI GRUBU gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri, oturum bilgilerini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.
  • Bu IP adresleri, AVUKAT HAKLARI GRUBU tarafından Son Kullanıcı’yı ve ziyaretçileri genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabildiği gibi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve işlenmiş olan suçlara delil teşkil etmesi için saklanabilir.
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU’in 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklı olmakla birlikte, mahkemeler ve savcılıklar tarafından talep edildiğinde, toplanan bu trafik verileri, bilgisi talep edilen kişiyle ve taleple sınırlı olmak kaydıyla ilgili yargı makamları ile paylaşılmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA AMACI ve YÖNTEMLERİ:
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU’nun Web Sitesi veya mobil uygulamasını yükleyerek Son Kullanıcı olunabilmesi veya üye olmaksızın çeşitli hizmetlerden / içeriklerden faydalanabilmek için, Son Kullanıcı’nın / ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla AVUKAT HAKLARI GRUBU’na sağlamaları gerekmektedir.İşbu gizlilik politikası kapsamında düzenlenen koşullar kapsamında bu bilgiler, ‘Kişisel Veri’ olarak tanımlanmıştır.
  • Ayrıca Son Kullanıcı ve ziyaretçilere verilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili çeşitli geri bildirimler, Son Kullanıcı tarafından e-posta veya telefonla iletilen bilgiler, anketler veya sorular aracılığıyla toplanan ilgi alanları, Web Sitesi’nde veya Mobil Uygulamada sunulan formlar vasıtası ile kullanıcının sağladığı diğer bilgiler, kanuna uygun olarak elde edilen diğer kişisel verilerdir.
  • Son Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin AVUKAT HAKLARI GRUBU tarafından kullanılamaması şeklinde sonuçlanacak bir talepte bulunduğu takdirde, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul eder.
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerindeki faaliyetlerde, Son Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’a ve diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel veriler, AVUKAT HAKLARI GRUBU adına hizmet verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle, Son Kullanıcı’nın açık rızasına ihtiyaç duyulmaksızın işlenmektedir.
  • AVUKAT HAKLARI GRUBU; HİÇ BİR ŞEKİLDE SON KULLANICI’NIN VEYA ZİYARETÇİLERİNİN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEMEMEKTEDİR VE BU VERİLERİ İŞLEMEYE İHTİYAÇ DUYMAMAKTADIR.
  • Kişisel Veriler Kanunu uyarınca, elde edilen kişisel veriler AVUKAT HAKLARI GRUBU tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenmektedir. Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir.
   • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
   • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
   • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
   • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
   • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN 3. KİŞİLERE ve YURTDIŞINA AKTARILMASI:
  • Elde edilen kişisel veriler, yurtiçinde / yurtdışında bulunan çözüm ortaklarına, Kanun’un 8. Maddesine göre, Son Kullanıcı ile sözleşmenin kurulması veya hizmetin Son Kullanıcı’ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, yeterli önlemler alınmak ve ilgisi bulunmak kaydıyla paylaşabilmektedir.
  • Elde edilen kişisel veriler, Kanun’un 9. Maddesine göre yurtdışında bulunan çözüm ortaklarına, sunuculara ve diğer hizmet sağlayıcılara, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı gözetilerek ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde aktarılabilir.

 

 1. İLGİLİ KİŞİ’NİN KİŞİSEL VERİLERİ HAKKINDA KULLANABİLECEĞİ YASAL HAKLARI:
  • Son Kullanıcı, AVUKAT HAKLARI GRUBU’na başvurarak kendisiyle ilgili;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 • Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini avukathaklarigrubu@gmail.comadresine yazılı olarak iletebilecektir. AVUKAT HAKLARI GRUBU, izah edilen talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, AVUKAT HAKLARI GRUBU, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar.