İlkelerimizİlkelerimiz

 1. Avukat Hakları Grubu, Demokrasi, Adalet, Eşitlik, Özgürlük ve Hukukun Üstünlüğü’nü esas alan, Avukatların Haklarını öncüleyen; çağcıl, laik, Atatürk İlke ve İnkılaplarını, Cumhuriyetin değerlerini benimsemiş bir oluşumdur.
 2. Avukat Hakları Grubu, Avukatların farklı siyasi görüşlere ve hayat görüşlerine sahip olduğu gerçeğini kabul ettiği gibi, hiçbir ayrım gözetmeksizin Baro hizmetlerinin bütün Avukatları kapsaması gerektiğine inanır.
 3. Avukat Hakları Grubu, Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi’nde (Havana Kuralları) ve Avukatlık Mesleğinin Özgürce Yapılmasına İlişkin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı’nda yer alan temel ilkeleri benimsemiştir ve bu ilkelerin geliştirilmesi ve uygulanması için çalışmaları yapar. 
 4. Avukat Hakları Grubu, köhnemiş ‘barocular’ gibi koltuk kavgası yapmaz, kendi grubunun çıkarlarını ve değerlerini mesleğin değerlerine öncelemez, Baro’yu ikbal aracı olarak kullanmaz. 
 5. Avukat Hakları Grubu, grup üyeleri içerisinden tayin edilecek Başkan adayının sadece bir kez başkan adayı olabileceğini kabul etmiştir, aksi Grup tarafından kabul edilip açıklanmadıkça tekrar aday olamaz. 
 6. Avukat Hakları Grubunun Başkanı, haksız rekabete fırsat vermemek adına, seçildiği günden itibaren aktif avukatlığa ara verir. 
 7. Avukat Hakları Grubunun Yönetim, Disiplin ve Delege adayları en fazla iki dönem aynı görevde bulunabilir. Aksi ancak Grup tarafından kabul edilirse mümkündür.
 8. Avukat Hakları Grubu, mesleğin ve Avukatın hak ve faydasına olacak hallerde Kurumlar ve Kişiler ile görüşür; kanun koyucu ve diğer düzenleyici kararları alanları etkileme amaçlı çalışmalar yürütür.
 9. Avukat Hakları Grubu, ulusal ve uluslararası anlamda kabul görmüş şeffaflık ve açıklık ilkelerini benimser. Grup adı altındaki faaliyetleri ile üye ve gönüllülerinin bağışları haricinde herhangi bir gelir sağlamayacağını,Baro gelirleri ve kaynakları ile bütçesini meslektaş lehine kullanacağını, Ulusal ve uluslararası anlamda her türlü denetime açık olduğunu, kayırma ve iltimas gibi sair çirkinliklerden kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.
 10. Avukat Hakları Grubu, bir meslek örgütü olarak Baro içi tüm görevlendirmelerde sadece liyakat, beceri ve mesleki faydayı dikkate alacağını kabul ve taahhüt eder.
 11. Avukat Hakları Grubu adı altında Baro Organlarına aday veya gönüllü olarak yer alan tüm meslektaşlarımız bu ilkeleri okumuş ve kabul etmiş sayılır.