STAJYER AVUKATLARA YÖNELİK PROJELER

stajyer-avukatlara-yonelik-projeler

Mesleğe Güvenle Hazırlanan Stajyer Avukatlar 

Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile donatılmış, uzaktan eğitim ve uzaktan ölçme değerlendirme sistemleri ile kendilerini geliştiren, hakları korunan, çalışma koşulları iyileştirilmiş Stajyer Avukatlar, Türkiye’nin hukuk sistemi içinde önemli bir Genç Avukatlar kitlesini oluşturacak. Bunların hepsi ancak ve ancak Yeni Nesil bir Baro ile mümkün. 

Çalışma Koşulları iyileştirilmiş Stajyer Avukatlar 

Sadece mesleki gelişimi için çalışan, öğrenen, pratik kazanan, duruşmalara giren, dosyaları raporlayan, dosyalara dilekçe hazırlayan, karar tarayan, sözleşme yazan, avukata asistanlık yapan; ancak bütün bunlar için gece geç saatlere kadar ve hafta sonlarında çalıştırılmayan, özel işlere koşturulmayan Stajyer Avukatlar mümkün. Baro İletişim Merkezi (BİM) Stajyer Avukatları da dinleyecek ve sonuçlarını takip edecek. 

Staj Süresi boyunca Ücret elde edebilen Stajyer Avukatlar 

Stajyerler Avukatların stajları süresince ücret alabilmesinin önünde yasal bir engel olmadığı halde, avukatlık kamuoyunda, ücret almaları yasal değilmiş gibi yaygın bir yanlış anlama söz konusu. Bu durum, iki temel soruna yol açıyor. İlki mesleğe yeni atılan kişinin kırık kanatlarla yolculuğa çıkma çabası, ikincisi ise yasak olmadığı halde açıktan verilen ücretlerin kayıt dışı olması.

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak Avukatlık Kanunu’nda değişikliğe ihtiyaç dahi duyulmadan konunun açıklığa kavuşturulması için baskı kurulacak, lobi yürütülecek. 

Sosyal Güvenceye sahip Stajyer Avukatlar

Stajyer Avukatlar, ilk 6 aylık adliye stajı ve ikinci 6 aylık hukuk bürosu stajı döneminde; hatta, ne stajyer avukat, ne de avukat kabul edildiği staj sonu bekleme süresinde, herhangi bir sosyal güvenceye sahip değil. Çalışma hayatı boyunca kayıp sayılan bu sürede bir iş kazası yaşanması halinde hem Stajyer Avukat, hem de Hukuk Bürosu risk altında. 

Baro Yönetimi olarak, Stajyer Avukatın başvurusundan avukat ruhsatı aldığı güne kadar, ilk 6 ayı Baro, sonraki 6 ayı hukuk bürosu tarafından karşılanmak üzere, Stajyer Avukatların sosyal güvenceye kavuşması sağlanacak. 

Daha Verimli bir Staj dönemi geçirmiş Stajyer Avukatlar

Avukatlık stajının ilk altı aylık kısmında, adliyelerdeki dava yoğunluğu ve hakimlerin ilgisizliği, adliye stajının yalnızca yoklama almaya dönüşmesi Stajyer Avukatlar için verimsizliktir. Baro Staj Eğitim Merkezi’ndeki derslerin sayısı ve ölçme değerlendirme yetersizliği, verimsizliğin diğer sebepleridir. 

Adliye stajının daha gerçekçi sürelerle daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacak, bu konuda Adalet Komisyonları ile birlikte iyileştirme sağlanacak. Baro Staj Eğitim Merkezi, sadece pratiğe yönelik konuların işlendiği bir eğitim kurumu haline getirilecek, diğer tüm hukuki ve mesleki gelişim konuları uzaktan eğitim (videolu) ve uzaktan ölçme değerlendirme (online sınav) ile Stajyer Avukatlara ulaştırılacak. 

Yetkisi genişletilmiş ve Adliyelerde saygı duyulan Stajyer Avukatlar

Uygulamada genellikle Sulh Hukuk ve İcra Hukuk Mahkemelerindeki davaları takip edebilen (ikinci 6 aylık dönemde) Stajyer Avukatlar, pratik çeşitliliği kazanmak için yanında staj yaptıkları Avukatın diğer dava ve işlerine de bakabilmelidirler. 

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği ile eşgüdümlü çalışarak ve baskı kurarak, Stajyer Avukatlar için kademeli bir sistem getirilerek: Stajının altıncı (6.) ayından itibaren yanında staj yaptığı Avukatın Sulh ve İcra Hukuk Mahkemelerinde dava ve işlerini takip edebilen Stajyer Avukat, dokuzuncu (9.) aydan itibaren de yanında staj yaptığı Avukatın İş Mahkemeleri, Ticaret Mahkemeleri ya da Tüketici Mahkemelerindeki dava ve işlerini takip edebilecek hale gelecek. 

Kendini geliştiren, kişisel gelişime açık, yenilenen ve donanımlı Stajyer Avukatlar

Hukuk Fakültelerinde verilmeyen, sözleşme hazırlama teknikleri, görüşme ve müzakere teknikleri, avukat muhasebesi, büro yönetimi, masraf yönetimi, hitabet – diksiyon, beden dili ve Hukuk İngilizcesi konusunda uzmanlarla işbirliği yapılacak, gerekirse uzaktan eğitim metodları ile stajyer avukatlara mesleki ve kişisel gelişim imkanı sağlanacak. 

Baro Yönetimine etki edebilen ve katkı sağlayan Stajyer Avukatlar

İstanbul Barosu’nun ve diğer baroların hiç bir zaman dikkate almadığı, yok sayılan Stajyer Avukatlar, yönetime herhangi bir şekilde katılamıyor olsa bile, Yeni Nesil Baro Yönetimi, gerek Baro İletişim Merkezi (BİM), gerek Baro Meclisi (BAM), gerekse de Yönetim Kurulu toplantılarına iştirakini sağlayarak Stajyer Avukatların her şekilde söz sahibi olması için gerekli adımları atacak. 

Kariyerini yönlendirebilme yeteneğine sahip Stajyer Avukatlar

Stajyer Avukatlar, Hukuk Alanı seçiminden, çalışma ortamı seçimine, mesleki hedeflerin belirlenmesinden hukuk bürosu seçimine kadar her alanda tecrübesine ve tavsiyesine güvenilen mentor’larla (yönder) ücretsiz olarak görüşecek, mesleki hayatını ve kariyerini, tecrübeli ve başarılı meslektaşlardan seçilmiş mentor’ların tavsiyelerine göre şekillendirebilecek. 

Çalışacak Hukuk Bürosunu arama, bulma, değerlendirme yapma olanağına sahip Stajyer Avukatlar 

Stajyer Avukatlar ile Stajyer arayan Hukuk Bürolarını buluşturabilecek Baro ilan sistemleri oldukça ilkel bir şekilde çalışmaktadır. Eski dönemlerin seri ilan mantığıyla çalışan bu sistemin verimli olmadığı ve her iki taraf açısından mutsuzluk yarattığı ortadadır. 

Yeni nesil Baro yönetimi, Stajyer Avukatlar ile stajyer arayan hukuk bürolarını; adayların yeteneklerine, eğitim durumlarına, bilişsel ve mesleki becerilerine, yabancı dil bilgisine göre; 

Hukuk bürolarını ise çalışma ortamları, çalışılan alanlar, müvekkil portfoyü, sunduğu imkanlara göre seçebilen ve akıllı bir eşleştirme yapabilecek yeni nesil İnsan Kaynakları sistemi kuracak. 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir