Çocuk Hakları Merkezi

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol Kapsamında, 40/2018 Sayılı Başvuruya İlişkin Komite Tarafından Kabul Edilen Görüşler

Başvuru, refakatsiz küçüğün yaşının belirlenme sürecinde Taraf Devletin çocuğun üstün yararını birincil düşünce olarak ele alması gerektiğini dairdir. Özetle Çocuk Hakları Komitesi çocukların yaş tespit sürecinde sadece röntgen değerlendirmesine dayalı fiziksel muayeneyi yeterli bulmayarak Taraf Devletin çocuğun hem fiziksel hem de psikolojik gelişiminin kapsamlı bir değerlendirme yapması gerektiği kanaatindedir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komite kararının resmi olmayan çevirisi Av. Ecem Coşkun ve Av. Kardelen Ateşci tarafından yapılmıştır.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komite kararının İngilizce metni: https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhslov9FOAeMKpBQmp0X2W983A8Aa2ILKeVfB37o8VmycEUle3Ax0b3P9IaTmDX7CJyKaWeiJtfQ%2fFZQ2UBEoaQS01P50Pjx5kfgwxZcs34%2bmkHzElBZOTgCwcKRVeedU5DSZLkAyQA7M3BStMxEvj364%3d

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol Kapsamında 45/2018 Numaralı Başvuruya İlişkin Komite Tarafından Verilen Kararın Resmi Olmayan Çevirisi

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol Kapsamında 45/2018 Numaralı Başvuruya İlişkin Komite Tarafından Verilen Karar Çeviri, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol Kapsamında 45/2018 numaralı başvuruya ilişkin komite tarafından verilen devam etmeme kararına ilişkindir. Komite bu başvuru ile, çocuğun eğitim hakkını, işkence ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele incelemiştir. …

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol Kapsamında 45/2018 Numaralı Başvuruya İlişkin Komite Tarafından Verilen Kararın Resmi Olmayan Çevirisi Devamı »

AİHM D.M. ve N. / İtalya (Başvuru No. 60083/19) RESMİ OLMAYAN KARAR ÇEVİRİSİ

AİHM D.M. ve N. / İtalya (Başvuru No. 60083/19), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oybirliğiyle: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinin (özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı) ihlal edildiğine, başvurucuya manevi zarara ilişkin 42,000 Euro ve masraflara ilişkin 10,000 Euro ödemesine hükmetmiştir. Kararın resmi olmayan çevirisi Avukat Hakları Grubu Çocuk Hakları Merkez üyeleri Av. Kardelen …

AİHM D.M. ve N. / İtalya (Başvuru No. 60083/19) RESMİ OLMAYAN KARAR ÇEVİRİSİ Devamı »

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi G.M-Fransa kararı

Çocuğun Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirilmesi halinde annesinin ilişki kurma hakkı karşısında çocuğun üstün menfaatinin esas alınacağına dair Sözleşmenin 8. maddesinin ihlal edilmediği karardır. Çocuğun Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirilmesi halinde annesinin ilişki kurmahakkının karşısında çocuğun üstün menfaati esas alınır. G.M. V. FRANSAOLAY VE BULGULAR Başvurucu G.M. 24 Ağustos 2017 tarihinde dört aylık kızını yanına alarak müşterek konututerk …

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi G.M-Fransa kararı Devamı »

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi R.M. v. Letonya kararı

İş birliği yapmayan ebeveyn bağlamında, ebeveyn yetkisinin makul şekilde geçici olarak askıya alınması ve savunmasız çocukla temasın sınırlandırılması hakkında ihlal bulunmayan karardır.  KARAR ÇEVİRİSİ: Aralık 2021R.M. v. Letonya -53487/13Karar tarihi 9.12.2021MADDE 8Madde 8-1 Aile Yaşamına Saygı Hakkı İş birliği yapmayan ebeveyn bağlamında, ebeveyn yetkisinin makul şekilde geçici olarak askıyaalınması ve savunmasız çocukla temasın sınırlandırılması: ihlal …

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi R.M. v. Letonya kararı Devamı »

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi S.-H. v. Poland kararı

ABD’de taşıyıcı annelik yoluyla eşcinsel bir çiftten dünyaya gelen ve ebeveyn-çocuk arasındaki yasal bağın tanındığı, İsrail’de ikamet eden çocukların, Polonya vatandaşlığını alamamasında aile hayatına saygı hakkının ihlal edilmediğine ilişkin kabul edilemezlik kararıdır. KARAR ÇEVİRİSİ S.-H. v. Poland (kararı) – 56846/15 ve 56849/15Karar Tarihi: 16.11.2021Madde 8Madde 8-1Aile Hayatına Saygı HakkıABD’de taşıyıcı annelik yoluyla eşcinsel bir çiftten dünyaya gelen …

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi S.-H. v. Poland kararı Devamı »

BM Çocuk Hakları Komitesi İklim Değişikliğine Dair Karar Dava Özet İçeriği

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi, 16 çocuk iklim değişimine karşı yeterince önlem alınmamasının BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ihlaline sebebiyet verdiğine dair başvurunun kararını açıklandı. Komite, karar ile birlikte çocuklara açık bir mektup da paylaştı. Bu mektup ile Komite tarafından, davanın sadeleştirilmiş açıklaması yapıldı. Bu yazımızda ise mektubun çevirisini sizinle paylaşmaktayız. Mektubun İngilizce metnine buradan ulaşabilirsiniz.  …

BM Çocuk Hakları Komitesi İklim Değişikliğine Dair Karar Dava Özet İçeriği Devamı »

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’NİN BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL KAPSAMINDA 61/2018 SAYILI BAŞVURUYA DAİR KARAR

Başvuru, 4 başvurucu çocuk ve annelerine İsviçre’de mülteci statüsü verilirken başvurucuların babasının iltica başvurusunun reddedilmesi ile çocukların ebeveynlerinden ayrılarak aile birleşimi hakkının  ihlal edilmesi hakkındadır. Bu kapsamda başvurucular, yetkililerinin babalarıyla birlikte yaşamak isteyip istemediklerini soruşturmak için kendileriyle asla iletişime geçmediklerini ve aile birleşimi hakkındaki maddenin yürürlükten kaldırarak Taraf Devletin Sözleşmeyi ihlal ettiğini iddia etmektedir. Başvuru, işlem devam …

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’NİN BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL KAPSAMINDA 61/2018 SAYILI BAŞVURUYA DAİR KARAR Devamı »

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’NİN BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL KAPSAMINDA 90/2019 SAYILI BAŞVURUYA İLİŞKİN KARAR

Başvuru, Arjantin’de dünyaya gelen çocukların annesinin muhatap devlete giriş sırasında işlediği suç nedeniyle sınır dışı edilmeleri ve bu durumun Arjantin’de doğan çocuklar bakımından insan haklarının ihlali olacağı; ek olarak annelerinin sınır dışı edilmesinin 6., 8., 27. ve 37. maddelerinde düzenlenen hayatta kalma, gelişme, kimlik ve kişisel haklarını ihlalini oluşturacağını iddia etmektedir. Başvuru ardından muhatap devlet, …

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’NİN BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL KAPSAMINDA 90/2019 SAYILI BAŞVURUYA İLİŞKİN KARAR Devamı »

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’NİN BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL KAPSAMINDA, 43/2018 SAYILI BAŞVURUYA DAİR KARAR

Başvuru, Dört çocuklu İranlı mülteci ailenin İtalya’ya sınır dışı edilmesi hakkındadır. Bu kapsamda başvurucular, İtalya’da kendilerine sığınma hakkı verildikten hemen sonra geçici olarak sığındıkları yerden tahliye edildiklerini ve sokaklarda yaşamaya zorlandığını, bu sebeple Danimarka’ya gittiklerini ancak Danimarka yetkilileri tarafından İtalya’ya iade edilmesine dairdir. Başvurucular, İtalya’da yaşanan çeşitli olayların ardından Danimarka’ya geri dönmek zorunda kaldıklarını ancak Danimarka …

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’NİN BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL KAPSAMINDA, 43/2018 SAYILI BAŞVURUYA DAİR KARAR Devamı »