Avukat Gruplarından Ortak Tepki: Savunmaya Dokunma!

Ankara merkezli bir operasyonla 48 avukat ve 7 stajyer avukat, “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimat ve saikle takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü altında örgüt lehine yönlendirmek ve böylece örgütsel faaliyetlere katılmış olmak” isnatlarıyla gözaltına alınmıştır.

Adil yargılanma hakkı, tüm evrensel hak belgelerinin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin tanıdığı bir haktır. Bu hak kapsamında, ne ile suçlanırsa suçlansın, her sanığın savunma hakkı ve masumiyet karinesinden yararlanma hakkı vardır. Hükümetler, savunma hakkının etkili kullanılabilmesi için, herkesin avukat yardımından faydalanma hakkını güvence altına almak zorundadır.

Savunma hakkının teminatı ise, avukatların her ne şekilde olursa olsun müvekkil seçimi nedeniyle suçlanmaması ve müvekkil-avukat görüşmelerinin dokunulmazlığının sağlanmasıdır. Avukat, müvekkil ve dava seçiminde tamamen özgürdür; bir davada görev yapmaya veya yapmamaya zorlanamaz, bunun nedeni/saiki sorgulanamaz.

Kaldı ki, avukata müvekkiliyle ilgili suçlama yöneltilmesi, henüz hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmayan sanığın masumiyet karinesi hakkının da yok sayılmasıdır.

Avukatların müvekkil ve dava seçimi nedeniyle suçlanması ve saik sorusuna muhatap olması; BM Havana Kuralları, Avrupa Konseyi 9 Nolu Tavsiye Kararı, Uluslararası Avukatlar Birliği Morelia Şartı ve Turin İlkeleri, 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan avukatın mesleki bağımsızlığını ve güvencelerini ihlal eden, açık bir baskı pratiğidir. Avukatların gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması, tüm avukatlara verilen bir gözdağıdır.

Avukatlık; devletten, siyasi iktidardan, her türlü güç odağından, tek tek müvekkillerden bağımsız olarak icra edilen, kamusal role sahip bir meslektir. Avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınması, tutuklanması ve cezalandırılması kabul edilemez. Baroları, avukatlara yönelik her türlü baskıya karşı girişimde bulunmaya, Ankara Başsavcılığını usulsüz gözaltı ve soruşturmaya son vermeye çağırıyoruz.

AVUKAT HAKLARI GRUBU | ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ |DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULAR | KATILIMCI AVUKATLAR |ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESI | ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRAT AVUKATLAR | ÇAĞDAŞ AVUKATLAR GRUBU |ÖNCE İLKE ÇAĞDAŞ AVUKATLAR GRUBU

#SavunmaTehditAltında, #SavunmaTutsakEdilemez

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir