avukatlık kanunu

Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptık

Avukatlık Kanununda yapılması öngörülen değişikliği protesto etmek adına Ankara’da Sıhhiye Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına katıldık. Bir grup meslektaşımız da, TBMM’de muhalefet milletvekillerini ziyaret ederek kanun teklifine karşı tezlerini ve notlarını sundular, görüşlerini aktardılar. Avukat Hakları Grubu’nun çağrısı üzerine, Ankara Sıhhiye Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan Avukatlık Kanunu’nda …

Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptık Devamı »

İstanbul Barosu numaralı değildir, sadece İstanbul Barosudur.

Türkiye Barolar Birliği’nin dijital sistemlerinde ve basılı evraklarında bulunan “İstanbul 1 No’lu Barosu” tanımlamasının kaldırılıp “İstanbul Barosu” olarak düzeltilmesi talebimizi Türkiye Barolar Birliği’ne KEP üzerinden ilettik. Benzer şekilde başvuru yapmaları için İstanbul Barosu’na mensup meslektaşlarımıza buradan açık çağrı yapıyoruz. Kendi dilekçenizi veya aşağıdaki dilekçemizi kullanarak Türkiye Barolar Birliği’ne iadeli taahhütlü posta ile veya KEP üzerinden …

İstanbul Barosu numaralı değildir, sadece İstanbul Barosudur. Devamı »

Başvurumuz üzerine Reklam Kurulu, hasar danışmanlık şirketi reklamlarına durdurma verdi

Şikayetimiz üzerine hasar danışmanlık şirketlerinden birisine “Reklam Kurulu” tarafından reklam durdurma cezası verildi. Bu şirketlerle mücadele anlamında yeni bir alan daha açılmış oldu. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu ilk defa bir hasar danışmanlık şirketi hakkında karar verdi. Diğer şirketlerle ilgili şikayetlerimiz incelemeyi bekliyor. Reklam Kurulunun durdurma cezası ve gerekçesi: Dosya No: 2021/621 Şikayet Edilen: Anadolu Expert …

Başvurumuz üzerine Reklam Kurulu, hasar danışmanlık şirketi reklamlarına durdurma verdi Devamı »

Hasar Danışmanlık Şirketleri ile mücadelede yeni bir alan açtık

Avukatlarla haksız rekabet yaratarak, hukuki danışmanlık, hasar tazminat danışmanlığı ve değer kaybı tazminatları dava / takip hizmeti veren hasar danışmanlık şirketlerinden 7 tanesini Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kuruluna şikayet ettik. Bu konuyla mücadele eden barolar, hasar danışmanlık şirketleri hakkında bugüne kadar sadece Avukatlık Kanunu’nun 35., 48 ve 63. maddelerine göre suç duyurusu yapıyorlardı. Cezai takibat …

Hasar Danışmanlık Şirketleri ile mücadelede yeni bir alan açtık Devamı »

Avukat Gruplarından Ortak Tepki: Savunmaya Dokunma!

Ankara merkezli bir operasyonla 48 avukat ve 7 stajyer avukat, “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimat ve saikle takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü altında örgüt lehine yönlendirmek ve böylece örgütsel faaliyetlere katılmış olmak” isnatlarıyla gözaltına alınmıştır. Adil yargılanma hakkı, tüm evrensel hak belgelerinin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin …

Avukat Gruplarından Ortak Tepki: Savunmaya Dokunma! Devamı »

12 avukat örgütü olarak, İnsan haklarını her koşulda savunan baroların yanındayız.

“Bütün demokratik devletlerin korumakla zorunlu olduğu asgari insan haklarını tanımlayan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gereğince “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. .. Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan …

12 avukat örgütü olarak, İnsan haklarını her koşulda savunan baroların yanındayız. Devamı »

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 08.11.2019 tarihli kararına karşı kamuoyu açıklamamız

Avukat Hakları Grubu tarafından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun  08.11.2019 tarihli kararına ve Birliğin aynı tarihli Basın Açıklamasına karşı kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği kanısına varılmıştır. Şöyle ki; 12 Baro Yönetim Kurulu, TBB’yi Avukatlık Kanunu’nun 115.maddesine göre olağanüstü genel kurula davet etmiş ve bu konuda açık çağrıda bulunmuştur. Kanun açık bir şekilde “Birlik Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde veya …

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 08.11.2019 tarihli kararına karşı kamuoyu açıklamamız Devamı »