İstanbul Barosu Yönetimi Genel Kurulda Avukatlardan Neyi Kaçırıyor?

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin Toplantılara Çağrı ve Gündem Başlıklı 34. Maddesine göre “Genel kurulun olağan toplantısının yapılacağı yer, toplantı saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve saati, baro çevresi adalet dairelerinde ve baronun uygun bir yerinde en az otuz gün önceden başlamak üzere, genel kurulun toplanacağı tarihe kadar duyurulur. Bu duyuru, tebligat hükmündedir.

Yönetim kurulu toplantı tutanaklarıyla çalışma raporunun, kesin hesap ve denetçi raporunun ve bütçenin, yeterli sayıda örneklerinin, olağan toplantı çağrısının yapılmasıyla birlikte, baroda avukatların incelemesine sunulması gereklidir.” denilmektedir.

Avukat Hakları Grubu adına 07.09.2022 tarihinde İstanbul Barosu’na başvuru yaparak, Genel Kurul Gündeminin kanuna uygun bir şekilde yapılmasını talep ettik. Bu başvurumuzun sebebi bir önceki seçimde ilan edilen gündemin usul ve yasaya uygun olmadığını gördüğümüz içindir.

Bu yıl yaptığımız başvuruda talebimizi özellikle aday grupların ve başkan adaylarının konuşmalarının gündemdeki yeri ve sırası ile ibra işleminin gündemdeki yeri ve sırasına kadar detaylandırmış bulunmaktayız. Talep içeriğimizde ayrıca gündeme eklenmesini istediğimiz on adet gündem önerimizi de ayrı ayrı sunmuş bulunmaktayız.

Sunduğumuz gündem önerileri, son yapılan genel kurulda sunduğumuz ve kabul edilmiş olan önergelerimizdi. Bilindiği üzere genel kurulda sunulan önergeler hakkında alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. Yıl içerisinde önergeler, mevcut seçilmiş Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu yönetimince hayata geçirilmemiştir. Bu defa önergelerimizin seçilecek yeni yönetimi bağlayıcı olması ve hayata geçirilebilmesi için gündeme alınmasını gündem sırasıyla beraber talep etmiştik.

07.09.2022 tarihli gündem sıra düzeni ve gündeme eklenmesini istediğimiz gündem önerilerine ilişkin dilekçemizin evrak kayıttan geçmesiyle beraber dilekçemiz dikkate alınmadan 08.09.2022 tarihinde, 01.09.2022 tarihli şekilde Genel Kurul Gündemi ilan edilmiştir. Bu şaşırtıcı “eski tarihli” gündem ilanı üzerine bir kez daha başvuru yaparak söz konusu taleplerimiz gibi gündem ilanının düzeltilerek güncellenmesini talep ettik. Fakat bu konudaki başvurumuz da kabul görmedi.

Tüm bunların yanında yukarıda bahsettiğimiz maddenin ikinci fıkrası gereği ilan ile hazır edilmiş olması gereken söz konusu raporlar ve bütçeye ilişkin gerekli bilgilerin ilgili komisyon, kurul ve merkezlerden 06.09.2022 tarihinde talep edildiğine ve ilan ile hazır edilmesinin mümkün olmadığı hususuna dikkatinizi çekeriz.

İstanbul Barosu Yönetimi yani seçilmiş mevcut Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, Genel Kurulda meslektaşlarımızdan neyi kaçırmaktadır? Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubundan oluşan baro yönetimini bu tutumundan dolayı açıkça kınıyor, bahsedilen süreçleri tüm meslektaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.

Avukat Hakları Grubu Adına

Av. Volkan Şahin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir