TÜM TBB DELEGELERİNE VE BARO BAŞKANLARINA AÇIK ÇAĞRIMIZ

TÜM TBB DELEGELERİNE VE BARO BAŞKANLARINA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR

Değerli meslektaşlarımız;

Ülkemizin büyük bir hukuk krizi yaşadığı, yasama, yürütme ve yargı arasında olması gereken kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı, yargının siyasallaştırılma çalışmalarının hız kazandığı, ifade hürriyetinin rafa kaldırıldığı bir iklimde, hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesi için canla başla çalışan avukatlar giderek yalnızlaştırılıyor.

Mesleği her gün itibarsızlaştırılan, hukuk sistemi içinde gittikçe güçsüzleştirilen, sosyal ve ekonomik problemlerle boğuşturularak hukuk mücadelesinden koparılmaya çalışılan avukatlar için bağlı olunan meslek örgütleri olan Barolar kadar, Türkiye Barolar Birliği’nin de hayli önemli bir misyonu vardır. Bu misyon, hiç şüphe yok ki avukatların arkasında örgütlü bir güç olarak durmak, hukuk mücadelesinde avukatı yalnız bırakmamak, avukata yönelik her türlü saldırıyı bertaraf edecek çözümler üretmek olduğu kadar, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerinden, Atatürk ilke ve devrimlerinden verilen tavizlere, insan haklarına yönelik açık ihlallere dur diyecek en güçlü ses olmak, bu temel değerlere yönelik yok etme çalışmalarına karşı girişilecek mücadeleye önderlik etmektir.

Oysa bugün Türkiye Barolar Birliği asli vazifelerini yerine getiremeyen, hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesi için hiçbir çaba harcamayan, avukatlara yönelik saldırılarda suspus olan bir yapıya dönüştürülmüştür. TBB asli vazifesinin gereklerini yerine getirmeyi bırakıp, sadece ruhsat imzalayan, otel işleten, inşaatçılık yapan, ikinci barolara desteğini esirgemeyen, siyasal iktidarın politikalarını destekleyen sıradan bir kuruluş haline gelmiştir. Türkiye Barolar Birliği’nin bu hale gelmesi hiçbir avukat adına kabul edilebilir bir durum değildir. Bu sebeple hiç vakit kaybetmeden TBB’nin eksen kaymasının önüne geçilmesi gerekmektedir.

TBB Delegeliğine seçilen değerli meslektaşlarımıza ve Baro Başkanlarımıza tarihi bir misyon ve sorumluluk altında olduklarını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Biliniz ki avukatlar, siz delegelere TBB’yi olması gereken ayarlarına döndüresiniz diye destek verdi, oy verdi ve o makamlara getirdi.

Biliniz ki hukukun üstünlüğü, insan hakları mücadelesi ve avukatların haklarının savunulması için mücadele edilmesi gerektiğine inanan ve bu mücadelede TBB’nin başı çekmesini bekleyen binlerce avukatın yükü omuzlarınızdadır. Bu tarihi sorumluluğun gereklerini yerine getirmek, her bir delegenin ve her bir baro başkanının en önemli vazifesidir.

Tüm avukatlar olarak siz delegelerden ve baro başkanlarından beklentimiz, bu tarihi sorumluluğu yerine getirerek TBB’yi özlenen, beklenen günlerine geri döndürmeniz, tarihin karanlık sayfalarında kaybolup gitmeye muhtaç yöneticileri TBB koltuğundan indirmeniz, yönetimi aldıktan sonra ise eski yöneticilerin hatalarına düşmeyip Avukat odaklı bir yönetim anlayışını yerleştirmenizdir. Ancak bilinmelidir ki hangi usulle ve ne amaçla icra edildiği belirsiz gizli toplantılarda alınan kararların tüm delegelerin iradelerini belirleyecek yetkinlikte olduğunu kabul etmek de mümkün değildir.

Ya hep birlikte bunu başaracak, ya da hep beraber bu karanlığa teslim olacağız.

Karar sizin!

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir