İSTANBUL BAROSU GENEL KURULUNA KATILIM ÇAĞRISI

İstanbul Barosu avukatlarından oluşan Hukuk Kurumları ve Seçim Grupları ortak bildiri yayınlayarak, İstanbul’daki tüm avukatları genel kurullarına sahip çıkmaya çağırdı.

İSTANBUL BAROSU GENEL KURULUNA KATILIM ÇAĞRISI

İçişleri Bakanlığı 02.10.2020 tarihli ek genelgesi ile “Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin erteleneceğini” duyurmuştur.

Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu, 02.10.2020 tarihli kararı ile İstanbul Barosu Genel Kurulunun iptaline karar vermiştir. İstanbul Barosu Genel Kurulunun İPTALİNE ilişkin 02.10.2020 tarihli Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu kararı, yetkisiz bir mercinin, hukuki dayanağı olmayan, normlar hiyerarşisine aykırı, siyasi nitelikte bir kararıdır ve yok hükmündedir.

Seçim Kurullarının Baro genel kurulları ile ilgili tek yetkisi; hazırun listeleri, oy kullanma ve sayım işlemleriyle ilgili gözetim ve denetim işlemlerini yapmak, itirazları karara bağlamaktan ibarettir, genel kurul iptal yetkisi yoktur.

Seçim Kurulunun karar dayanağı olan İstanbul İl Hıfzısıhha Meclisinin 02.10.2020 tarih ve 96 sayılı kararı, İstanbul Barosu genel kurulu için somut bir bilgi olmayan, imzasız, bu nedenle idari karar niteliği taşımayan bir belgedir.

İçişleri Bakanlığının genelgesi, İl Hıfzısıhha Meclisi ve İlçe Seçim Kurulu kararlarında; Covid 19 virüsünün ne sebeple siyasi iktidarın mitingleri, siyasi partilerin-sendikaların kongreleri için değil de Baro ve kooperatiflerin genel kurulları için tehlike oluşturduğunun açıklaması yoktur. Genelge ve kararların aynı tarihli olması bile kararların keyfiliğini, gerekçeden ve şekil şartlarından dahi yoksunluğunu, siyasi emir-talimat zincirini ortaya koyacak niteliktedir.

Açıktır ki Baro genel kurullarına yönelik bu ertelemenin tek sebebi, Baroların bağımsızlığına müdahale niteliğinde siyasi iktidara yandaş baroların kurulmasına zaman kazandırmak ve TBB genel kuruluna müdahale etmektir. Çoklu Baro yasası gündemdeyken Baro başkanları ve avukatların mücadelesinin karşısında duran Metin Feyzioğlu’nun, başkanlık süresini uzatan ve belki de yeniden seçilmesini sağlayacağını umduğu bu uygulamayı destekleyen açıklaması da şaşırtıcı olmamıştır.

Ancak telaşla ve avukatların tüm itirazlarına rağmen yasalaşan, Anayasa Mahkemesinin siyasi iktidarın tehditleri altında Anayasaya aykırılık başvurusunu reddettiği çoklu baro yasasıyla Avukatlık Kanununa eklenen GEÇİCİ MADDE 23 uyarınca “Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında yapılır.”

Kanun hükmünü değiştirecek tek kural, yine bir kanun hükmüdür. Normlar hiyerarşisi gereğince, İçişleri Bakanlığı genelgesi veya İl Hıfzısıhha Meclisi kararlarıyla kanun hükmü değiştirilemez.

İstanbul Barosu mevcut yönetiminin bu hukuksuz müdahaleyi kabullenir nitelikteki açıklamaları, Baroların hukuku savunma görevleriyle bağdaşmamaktadır. Avukatlık Kanununun verdiği yetki ve görev uyarınca; kongre gününde Baro yönetiminin Haliç Kongre Merkezinde bulunarak genel kurulun gerçekleşmesine yönelik görevlerini eksiksiz yerine getirmesi, hukuksuzluğa izin vermeden meslektaşlarının yanında durması gerekir.

Bizler aşağıda imzası olan Baro seçim grupları ve hukuk kurumları olarak, İstanbul Barosu genel kurulunun hukuk dışı yöntemlerle engellenmesine, Barolar üzerinde siyasi operasyonlar yapılmasına, Baro organlarına aday olma, seçme ve seçilme haklarımızın gaspına seyirci kalmayacağız.

Genel kurulun planlanan ikinci toplantı günü olan 10-11 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde olacağımızı duyuruyor, İstanbul Barosu Genel Kurulunu oluşturan baromuz üyesi tüm meslektaşlarımızı Baroların bağımsızlığını, seçme ve seçilme haklarımızı savunmak üzere Genel Kurula katılmaya çağırıyoruz.

Avukat Hakları Grubu
Avukat Hareketi
Avukatlar Sendikası
Çağdaş Avukatlar Grubu
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi
Demokrasi İçin Hukukçular
Hukuk Hareketi Platformu
Hukukta Sol Tavır Derneği
Kartal Hukukçular Derneği
Katılımcı Avukatlar
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi
Özgürlükçü Demokrat Avukatlar
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir