İstanbul Barosu Genel Kurul ve Seçimleri 16-17 Ekim 2021’de

İstanbul Barosu’nun 2020 yılı Genel Kurul ve seçim takvimi açıklandı. Daha önce 10-11 Ekim’de yapılması gereken genel kurul ve seçim, İçişleri Bakanlığı’nın Covid19 tedbirleri genelgesi nedeniyle 3 defa ertelenmişti ve yapılamamıştı. 

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre:

İstanbul Barosu Genel Kurulu, 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 84. Maddesi uyarınca aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere, Haliç Kongre Merkezinde 9 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da toplanacaktır. 

Gerekli çoğunluğun oluşmaması halinde; 16 – 17 HAZİRAN 2021 tarihinde aynı gündemle, aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

Bu Duyuru tebligat hükmündedir. 27.08.2021

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

İstanbul. 04.05.2021

Sayı: 722

Sayın Meslektaşım,

İstanbul Barosu Genel Kurulu’nun; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek, gerekli kararları almak ve gündemde yazılı seçimleri yapmak üzere 1136 S. Avukatlık Yasası’nın 82. ve 84. maddeleri gereğince toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul, 1136 s. Avukatlık Yasası’nın 87. maddesi gereğince 51.352 kişilik mevcudun yarıdan bir fazlasını oluşturan 25.677 üyenin katılmasıyla 9 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezinde toplanacak ve 10 Ekim 2021 Pazar günü 09.00-17:00 saatleri arasında seçimler yapılacaktır.

9 Ekim 2021 Cumartesi günü gerekli çoğunluk sağlanamazsa, aynı maddenin 2. Fıkrası gereğince toplantı mevcudun %10’unu oluşturan 5.108 üyenin katılmasıyla 16 Ekim 2021 Cumartesi günü, seçimler ise 17 Ekim 2021 Pazar günü aynı yerde ve aynı saatlerde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmanızı ve toplantı ile seçimler için Baro kimliğinizin yanınızda bulundurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Av. Mehmet DURAKOĞLU

İstanbul Barosu Başkanı

GÜNDEM

A – BİRİNCİ GÜN:

1- Açılış,

2- Bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşacak Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

3- Saygı duruşu,

4- Baro Başkanının açılış konuşması.

5- Son Genel Kurul tutanak özetinin okunması,

6- Yönetim Kurulu’nun 2018-2021/6 dönemi çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

7- 2018-2020 yıllarına ait Baro kesin hesaplarının okunması ve görüşülmesi,

8- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun aklanması,

9- Avukatlık Yasası’nın 81. maddesinin 4. fıkrası uyarınca 01.10.2020 – 01.10.2022 dönemi bütçe tasarısının görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi ve karara bağlanması,

10- Yargı ve Meslek Sorunlarının görüşülmesi,

11- Dilekler.

B – İKİNCİ GÜN:

1136 s. Avukatlık Yasası Ek 3. madde gereğince, gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılacak oylama sonucu;

  1. Baro Başkanı Seçimi.
  2. Baro Yönetim Kurulu için 10 asil ve 10 yedek üye seçimi.
  3. Baro Disiplin Kurulu için 5 asil, 3 yedek üye seçimi.
  4. Baro Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçimi.
  5. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 13 asil, 13 yedek delege seçimi.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir