Adliyelerdeki fahiş kafe restoran fiyatlarının iyileştirilmesi için Başsavcılıklara başvurduk.

Adliye kafeleri, büfeleri ve restoranlarındaki yüksek fiyat / düşük hizmet kalitesinin gözden geçirilmesi için İstanbul, Anadolu ve Bakırköy Başsavcılıklarına başvurduk. İşyerimiz olan adliyelerdeki işletmelerin yüksek fiyatlı / düşük kaliteli hizmetlerine mecbur değiliz.

Adliye işletmelerinde çay, kahve, yemek ve atıştırmalık fiyatlarında iyileştirmeye gidilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını, cevap verilmemesi veya talebimizin açıkça reddedilmesi halinde idari yargı yoluna başvuracağımızı bildirdik.

GÜNCELLEME: (16.11.2021) İstanbul Adliyesinde ihale usulü ile gördürülen yiyecek içecek satış hizmetlerinde pahalı ve eşitsiz fiyatlandırmadan vazgeçilmesi ve hizmette iyileştirmeye gidilmesi için yaptığımız başvurumuza cevap verilmemesi nedeniyle iptal ve YD talepli dava açtık. (İst. 6.İdare Mah 21/2126) Detaylar bu sayfada.


BAŞVURU DİLEKÇEMİZ:

…….. 

 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İstanbul Adliyesi’nde, ihale veya başka bir usulle seçilmiş yemek ve kafeterya işletmeleri hizmet vermektedir. Bahse konu adliye işletmeleri, faaliyet alanı ve hizmet yeri itibariyle vatandaş, avukat, stajyer avukat, hakim, savcı, adliye personeli gibi tüm yararlananlar için tekel konumunda olup herhangi bir alternatifi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aşağıda açıklanacak sebeplerle, kamu kurumu niteliğindeki adliyelerin kafeterya ve yemekhanelerinde, çay, kahve ve yemek satışında uygulanan fahiş fiyat politikalarında düzenlemeye gidilmesi önem arz etmektedir.

  1. Avukatlık Kanunu madde 1’de, “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, adliyeler kamusal bir hizmet ifa eden, yargının üç eşit süjesinden birini oluşturan avukatların doğal iş yerleridir. Şüphesiz, hakim ve savcılara uygulanan cüzi fiyat tarifeleri ile karşılaştırıldığında avukatlara, stajyer avukatlara ve diğer yararlananlara sunulan fahiş ve haksız olan içecek, yemek ücret tarifesi eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Kaldı ki, çay ve kahve gibi günlük tüketimi yüksek, maliyeti düşük ürünlerin hayatın olağan akışında kamu kurumu, sosyal tesis gibi mekanlarda daha düşük fiyatlarda sunulması beklenmektedir. Aksi yöndeki uygulama, avukatların görevlerini ifa amacıyla adliyelerde bulunmalarının göz ardı edildiği ve müşteri olarak görüldükleri hususlarını düşündürmektedir. 
  • Mevcut işletmeler, hijyenden yoksun bir ortamda, karton bardaklar ve tabaklar ile sıra beklenerek self-servis şekilde hizmet vermektedir. En basitinden çay fiyatının 5 TL, kahve fiyatının ise 12 TL şeklinde belirlenerek, dışarıdaki ortalama kalitedeki işletmeler ile aynı düzeyde tutulmuş olmasına rağmen verilen hizmetler oldukça yetersiz sunulmaktadır. Hakim ve savcıların aynı hizmete cam bardakta, özel olarak odalarına getiren personeller ile çok daha düşük rakamlara ulaşmaları ile karşılaştırıldığında, avukatlar ve diğer tüm yararlananlar için sunulan kafeterya ve restoran hizmetlerinin dışarıdaki işletmelerin fiyat politikası ile aynı olması eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır.
  • Kafeteryaların kullanımı, görev ifası dolayısıyla uzun saatlerini duruşmalarda geçirmek mecburiyetinde olan avukatlar ve stajyer avukatlar için kullanımı zorunlu alanlardır. Dolayısıyla, özel olarak tercih edilmiş ve belirli restoran ve kafeler arasından fiyat performans oranı, hizmet kalitesi, sosyal ortamı, fiziki çevresi ve diğer parametreler değerlendirilerek seçilmiş mekanlar değildir. Herhangi bir kişinin keyfi olarak çay, kahve içmek için adliyeye geleceği düşünülemeyeceğinden, kamu tesisi olan bir yer ile dışarıdaki herhangi bir işletmenin fiyatlarının eşit düzeyde olması hakkaniyetli değildir. Dolayısıyla uygun ve makul sabit ücret tarifesi düzenlemesi getirilmesi elzemdir.  Mevcut durumda avukatlara ve stajyer avukatlara maddi külfet yükleyen fahiş fiyatlar hukuka aykırıdır.
  • Mahkemelerin ve savcılığın üzerindeki iş yükü fazlalığı göz önüne alındığında, duruşmaların belirlenen saatlerin dışına çıkması avukatların adliyelerde planlanandan daha fazla zaman geçirmesine sebep olmaktadır. Adliye binaları, devletin en temel vazifelerinden biri olan adaletin temin edildiği yerlerdir. Bu binalarda özellikle de avukatlara kâr mantığı ile bir hizmet sunulması asla kabul edilemez. Kamu hizmetinde önemli olan, hizmetin en uygun fiyatla tüm topluma en yaygın ve eşit şekilde sunulmasıdır. Bu konuda avukatlar tarafından 2020 yılında fahiş fiyatlara karşı boykot yapılmış ancak herhangi bir sonuç alınamamıştır. 
  • Adliyelerin otopark işletmelerini sürdüren Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 25.02.2016 tarih ve 2016/18 sayılı ret kararının hukuka ve mevzuata aykırılığı gerekçesiyle iptali talepli açılan davada, İstanbul 9. İdare Mahkemesi 2016/462 E. 2016/2028 K. ve 12/12/2016 tarihli kararı ile ‘‘Avukatların da yargının kurucu unsurlarından olduğu ve mesailerinin büyük bir kısmını adliyelerde geçirdikleri göz önüne alındığında, mesleklerinin gereklerini yerine getirmek üzere bulundukları adliyenin otoparkından sabit ücret karşılığı yararlandırılmaları gerektiği” gerekçesiyle söz konusu idare işleminin iptaline karar vermiştir. Otoparklarla ilgili bu karar doğrultusunda, adliyelerdeki çay, kahve, yemek ve atıştırmalık fiyatlarının da avukatlara ayrımcılık yapan bir fiyat politikasıyla uygulanması kabul edilemez. Durumun otoparkların kullanımı ile aynı minvalde değerlendirilmesi, adliye işletmelerinde fiyat ve hizmet kalitesinin düzenlenmesi, işyerleri adliye olan avukatlar ve stajyer avukatlar için bir zorunluluktur.

NETİCE VE TALEP                       : Sonuç olarak, adliye işletmelerinde çay, kahve, yemek ve atıştırmalık fiyatlarında iyileştirmeye gidilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını, işbu başvurumuzun sonucu hakkında bilgilendirilmeyi talep eder, 30 günlük süre içinde cevap verilmemesi veya talebimizin açıkça reddedilmesi halinde idari yargı yoluna başvuracağımızı bildiririm. 17.09.2021


1 thoughts on “Adliyelerdeki fahiş kafe restoran fiyatlarının iyileştirilmesi için Başsavcılıklara başvurduk.”

  1. Geri bildirim: İstanbul Adliyesindeki işletmelerin fiyatlarının düzenlenmesi için Adalet Bakanlığına dava açtık - Avukat Hakları Grubu Resmi Sitesi

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir