İstanbul Adliyesindeki işletmelerin fiyatlarının düzenlenmesi için Adalet Bakanlığına dava açtık

İstanbul Adliyesinde ihale usulü ile gördürülen yiyecek içecek satış hizmetlerinde pahalı ve eşitsiz fiyatlandırmadan vazgeçilmesi ve hizmette iyileştirmeye gidilmesi için yaptığımız başvurumuza cevap verilmemesi nedeniyle iptal ve YD talepli dava açtık. Dava İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 2021/2126 E. sayılı dosyasında görülecek. Dava içindeki gelişmeleri bu sayfadan duyuracağız.


DAVAYA MÜDAHİL OLMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURUMUZ:

Değerli meslektaşlarımız,

Avukat meslektaşlarımızın İstanbul’daki Adliyerlerde yer alan yemekhanelerden makul bir bedel karşılığında yararlanabilmesini teminen yapmış olduğumuz başvurunun zımnen reddedilmesi üzerine, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 2021/2126 Esas sayılı dosyası ile idari işlemin iptali talepli dava açmış bulunmaktayız.

Bu dava avukatların hak mücadelesinin bir örneği ve esasen hepimizin davası durumundadır. Bu doğrultuda, sürecin farkındalığının artması için tüm avukat meslektaşlarımızı davaya müdahil olarak destek vermeye davet etmekteyiz.

Örnek müdahale talep dilekçesini ve dava belgelerini bilginize sunmaktayız. Müdahale talebi UYAP üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Asil olarak müdahil olacağınızdan, dilekçe ekine vekaletname yerine baro kimliğinizi tarayarak iletebilirsiniz. Dosyaya kaydınızı yaptırdıktan sonra UYAP Vatandaş portal üzerinden Müdahale harcını ödemeyi ihmal etmeyiniz!

Saygılarımızla,

Avukat Hakları Grubu

Örnek Müdahale Talep Dilekçesi: (Zip dosyası içinde UDF Formatında)


Dava dilekçemiz:

1 thought on “İstanbul Adliyesindeki işletmelerin fiyatlarının düzenlenmesi için Adalet Bakanlığına dava açtık”

  1. Geri bildirim: Adliyelerdeki fahiş kafe restoran fiyatlarının iyileştirilmesi için Başsavcılıklara başvurduk. - Avukat Hakları Grubu Resmi Sitesi

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir