İstanbul Barosu Faaliyet Raporlarını inceledik.

İSTANBUL BAROSU FAALİYET RAPORUNDAKİ -MALİ RAPORLAR VE BÜTÇE- BÖLÜMÜNÜ İNCELEDİK VE MALİ RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN OLMAYAN BAZI HUSUSLARI DERLEDİK.

a) 2018 YILI

 1. 2018 yılına ilişkin “320 satıcılar” hesabı şeffaf değil. Bu hesapta Baro’nun üstlendiği borçlara yer verilir. Ancak bu harcamaların nereden kaynaklandığı belirsizliğini koruyor. Sadece ilgili vergi mükellefinin adına ve ödenen tutara yer verilmiş. Örneğin; Ege Reklam Ltd. Şti. için borçlanılan 162.491,10 TL ne içindir? Burada sadece bu şirkete yapılan ödeme kalemine yer verilmiş olsa da harcamanın sebebi ve amacı belirtilmemiş.
 2. Satıcılar hesabı toplamı 1.089.833,29 TL. İrili ufaklı harcamaların %90’ının sebebi ve amacı yukarıda belirtildiği gibi belirsizliğini koruyor.
 3. Baro tarafından bilanço ilan edilmesine karşın, harcamaların nereden kaynaklandığını anlamamızı sağlayacak ayrıntılı mizan açıklanmamış.
 4. Söz konusu bütçe ile ilgili olarak bir Yeminli Mali Müşavir’den özel amaçlı denetim raporu alınmışsa da söz konusu rapor, Baro’nun iktisadi işletmelerini kapsamıyor. Nitekim YMM dahi iktisadi işletmelerin tam tasdik kapsamında olduğunu, bunlarla ilgili olarak ayrı raporlar hazırlanıp vergi dairesine sunulduğunu ifade ediyor. Ancak söz konusu tam tasdik raporları da çalışma raporunda ilan edilmemiş.
 5. 2018 kuruluş yıldönümü kutlama giderleri 167.522,20 TL olarak ilan edilmiş. Ancak söz konusu giderin neler ihtiva ettiği şeffaf olarak paylaşılmamış.
 6. 233.486,55 TL toplantı giderleri denmiş ama bu giderlerin alt açılımları yok. Bu toplantı giderlerinin ne anlama geldiği, toplantılar için ne harcama yapıldığı hiç bir şekilde bilançoda belirtilmemiş.
 7. Son yapılan 2018 yılı genel kurulu için harcanan bedel 937.486,55 TL.
 8. TBB Toplantı giderleri olarak 129.464,94 TL harcanmış ancak yine harcamanın neleri ihtiva ettiği belirtilmemiş.
 9. Staj eğitim merkezinin toplam gideri 2.732.162,83 TL. Bu tutarın 1.157.656,48 TL’si personel gideri (maaşlar, sigortalar, ikramiyeler, sosyal yardımlar vs). Ancak staj eğitim merkezinde bu kadar personel olup olmadığı, baro personelinin bir kısmı staj eğitim merkezi personeli olarak gösterilip stajyer avukatlar için harcanması gereken bedelin kullanılıp kullanılmadığı belirsiz.
 10. Kültür Sanat Kuruluna 105.256,40 TL. harcama yapılmış olduğu görülüyor, detaylar bilinmiyor.
 11. Spor ve Spor Hukuku Komisyonuna 81.313,18 TL harcama yapılmış olduğu görülüyor, detaylar bilinmiyor.
 12. Matbua gideri // zabIt kâğıdı gideri için 450.349,96 TL harcanmış.
 13. 8 aracın toplam yakıt harcaması 103.905,62 TL. 2018’de benzin fiyatı ortalama 6.2 TLolduğundan yaklaşık 16.759 litre benzin harcanmış. 1 lt benzin ile ortalama 15 km yol gidileceğini varsayarsak 251.385 km yol yapılmış demektir. Bu mesafe, 6 defadan fazla ekvatorun çevresinde dönmek demektir.
 14. 237.691,75 TL ilan ve duyuru gideri var ve bu bedel bir baro için hayli yüksek görünmektedir. Bir çoğunun vefat ilanı olduğu düşünülmektedir.
 15. 101.578,41 TL “diğer çeşitli giderler” denmiş. Bu listeleme “torba muhasebe” hesabıdır. İçine her şeyin atılabildiği bu giderlerin ne için harcandığı belirsiz.
 16. Adli yıl açılış töreni ve avukatlar günü için harcanan bedel 170.522,20 TL. Ancak, yapılan etkinlikte harcamaların neye ilişkin oluğu şeffaf bir şekilde paylaşılmamış.
 17. Baro dergisi harcaması 424.800,00 TL. Oysa, baronun web sitesinde PDF versiyonu yayınlanmaktadır.
 18. Komisyonlara harcanan toplam tutar 378.089,29 TL.’dir.
 19. Baronun büro gideri (evrak, toner, temizlik, vs. faturalar hariç) 721.150,27 TL.
 20. 2018 dönem net zararı 1.539.317,69 TL.

b) 2019 YILI

 1. Satılan bir taşıttan dolayı 66.038,99 TL zarar edilip, olağan dışı giderler hesabına atılmış.
 2. Çağlayan servis giderleri 629.256,78 TL. Buna ek servis hizmet gideri altında 233.046,67TL daha harcama daha eklenmiş.
 3. 44.315,51 TL iç temas, 65.979,02 TL dış temas gideri yapılmış ama bu harcamalar yol, yemek ve konaklama olarak detaylı belirtilmemiş.
 4. Merkez misafir giderleri 80.852,59 TL ancak bu giderden ne kastedildiği anlaşılmamaktadır.
 5. Avukatlar gününde 20-25-30-35 yılını dolduran avukatlara verilen plaketlerin toplam maliyeti 200.347,94 TL.
 6. Adli yıl açılış kutlamaları harcaması 90.000 TL. Ancak yapılan harcamanın neye ilişkin oluğu, açılıştaki hangi harcamalara ilişkin bu tutarın olduğu belirsizliğini koruyor.
 7. TBB Genel Kurul gideri 135.838,02 TL. Bu tutarın ne karşılığı olduğu belirtilmemiş.
 8. Toplantı giderleri 247.590,31 TL. Toplantılarda ne harcaması yapıldığı belirtilmemiş.
 9. Staj eğitim merkezi giderleri 3.094.616,15 TL.
 10. Baro dergisi 485.334,00 TL.
 11. Spor ve spor hukuku komisyonu 521.319,04 TL (Komisyonlara harcanan toplam bedel olan 1.009.688,86 TL.’nin yarısından fazlası) Ne harcaması yapıldığı belirtilmemiş.
 12. Genç Avukatlar Merkezi harcaması 129.441,86 TL. Ne harcaması yapıldığı belirtilmemiş.
 13. İş ve Sosyal güvenlik hukuku komisyonu 42.477,70 TL. Bu komisyon için yapılan harcamanın detayları yok.
 14. Matbua giderleri 116.709,29 TL
 15. Zabıt kâğıdı giderleri 370.225,00 TL
 16. 6 aracın toplam yakıt gideri 84.702,10 TL. 2019 ortalama litre fiyatı benzinin 6.70 TL. Bu da yaklaşık 12.642 lt benzin eder. 1 lt ile ortalama 15 km yol alınsa, topla mesafe 189.630 km. eder.
 17. İlan ve duyuru gideri 177.979,94 TL.

c) 2020 YILI

 1. İlan edilen ek çalışma raporunda 2020 yılı bütçesi ilan edilmesine karşın, 2021 yılının ilk 10 ayına ilişkin hiçbir bilgi yer almıyor.
 2. İktisadi işletmelerin YMM Tam Tasdik Raporlarına ek çalışma raporunda verilmemiş.
 3. 320 satıcılar hesabı yine şeffaf değil. Burada Baro’nun 1.5 milyon liralık harcaması var ama bu kişilerden alınan hizmet veya malın ne olduğunun detayları verilmemiş. Örneğin; Efe Reklam Ltd. Şti. firmasına 238.869,26 TL ödeme yapılmış ama neyin karşılığında olduğu belli değil.
 4. TBB’den 2020 yılında 18.618.307,96 TL pul avansı alınmış. İstanbul Barosuna TBB tarafından gönderilen (kesintilerden sonra) 5.012.197 TL’ya ek olarak bu avans alınmış görünmektedir. Söz konusu avansların gelecek yıllarda tahakkuk edecek pul nemalarından mahsup edileceği göz önüne alınırsa İstanbul Barosunun yaklaşık 3 yıllık pul geliri TBB’ye ipotek edilmiş görünmektedir.
 5. Yapılmakta olan yatırımlar hesabında, Zincirlikuyu’daki arsa için 306.859,34 TL, Çatalca Huzurevi için 976.336,07 TL, Balmumcu Sosyal Tesisi için 1.450.616,01 TL ayrıldığı ifade edilmiş. Ayrılan bu payların hiç bir karşılığı olmadığı gibi, Zincirlikuyu’da arsa yok, Çatalca’da huzurevi yok, Balmumcu’da ise yatırımın işletmeci tarafından yapılması gerekiyor.
 6. Merkez misafir giderleri olarak 100.072,01 TL harcandığı ifade edilmiş ancak bu misafir giderlerinin detayları belirtilmemiş.
 7. 74.997,80 TL toplantı gideri yapıldığı ifade edilmiş. 2020 yılının hemen tamamında pandemi sebebiyle bütün toplantılar askıya alınmış veya online olarak icra edilmişken,mahiyeti de belirtilmeyen bu harcamanın ne olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır.
 8. 98.191,51 TL genel kurul gideri yapıldığı söyleniyor ancak 2020 yılında barolar genel kurullarını yapamadılar. Üstelik bu harcamanın kaynağının ne olduğu da belirtilmemiş.
 9. 162.781,00 TL baro bülteni için harcama yapıldığı belirtilmiş.
 10. Spor ve spor hukuku komisyonuna bu yıl için 33.268,45 TL; kültür ve sanat kuruluna 30.016,31 TL harcama yapıldığı ifade edilmiş. 2020 yılı pandemi şartlarında spor müsabakaları ertelenmiş, kültür sanat aktiviteleri yapılamamıştır. Bu harcamaların hangi aktiviteler karşılığı yapıldığı anlaşılamamıştır.
 11. Çocuk Hakları Merkezi için 88.412,20 TL harcanmış ancak yine bu harcamaların sebebi bilançoda şeffaf olarak ilan edilmemiştir.
 12. 104.657, 15 TL matbua gideri, 247.373,73 TL toner alım gideri, 293.524,99 TL zabıt kağıdı gideri yapılmış.
 13. 199.159,60 TL ilan ve duyuru için harcama yapılmış.
 14. 113.095,92 TL toplantılarda katılımcılara verilen plaketler için harcama yapılmış.
 15. Torba hesap olan “diğer çeşitli giderler” hesabında 239.472,71 TL harcama var ancak bu harcamanın nereden kaynaklandığı hiçbir şekilde ilan edilmemiş.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir