Avukat Hakları Temel Eğitimi (Hibrit) 22 – 23 Ocak 2022

LOKASYON : BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KONTENJAN: 10 KİŞİ FİZİKİ / 100 300 KİŞİ ÇEVRİMİÇİ

DÜZENLEYENLER: AVUKAT HAKLARI GRUBU / BAHÇEŞEHİR ÜNİ. HUKUK FAKÜLTESİ IGUL HUKUK MESLEKLERİ UYGULAMA BİRİMİ

TARİH: 22 -23 OCAK 2022 CUMARTESİ / PAZAR

(KAYITLAR SONA ERDİ. KONTENJAN, YEDEKLERİ İLE BİRLİKTE DOLDU. TEŞEKKÜR EDERİZ.)


22 Ocak 2022 Cumartesi

09:50-10:00         Açılış KonuşmasıProf. Dr. Feridun Yenisey

10:00-10:50         DERS 1: Avukatın Bağımsızlığı (50 dakika) / Av. Mert-Er Karagülle

–          Mesleğin kamu hizmeti niteliği

–          Avukatlığın serbest meslek niteliği

–          Mesleğe giriş, faaliyet alanı ve coğrafi çalışma serbestlikleri

–          Avukatın yargının kurucu unsuru niteliği

–          Avukatın meslek icrasında bağımsızlığı

–          Avukatın iddia ve savunma dokunulmazlığı

–          Avukatın ücret bağımsızlığı

–          Avukatın iş reddetme hakkı

–          Avukatın politik bağımsızlığı

–          Avukatın ekonomik bağımsızlığı

11:00-11:50         DERS 2: Avukatın genel olarak hak ve yetkileri (50 dakika) Av. Prof. Dr. Mehmet Köksal

–          Avukatın her tür kurumdan bilgi ve belge isteme hakkı

–          Avukatın dosya inceleme ve dosyadan örnek alma hakkı

–          Avukatın örnek çıkarma ve kullanma hakkı

–          Avukatın hazır bulunma ve temsil hakkı

–          Avukatın tebligat yapma hakkı

–          Avukatın tanıklıktan çekinme hakkı

–          Avukatın soru sorma hakkı

–          Avukatın duruşmayı terk hakkı

–          Avukatın işi stajyerle, kâtiple ve sekreterle takip hakkı

–          Avukatın üzerinin, konutunun ve işyerinin aranmaması hakkı

–          Avukatın vekaletsiz iş görme hakkı

–          Avukatın çekilme hakkı

–          Avukatın tekel hakkı

11:50-13:00         Öğle Arası

13:00-13:50         DERS 3 : Avukatın yükümlülükleri (50 dakika) /  Av. Oya Özarslan

–          Avukatın iş sahiplerine karşı yükümlülükleri (aydınlatma, özenle takip)

–          Avukatın yargı organlarına karşı yükümlülükleri

–          Avukatın topluma karşı yükümlülükleri

–          Avukatın meslektaşlarına karşı yükümlülükleri

–          Avukatın barolarına karşı yükümlülükleri

14:00-14:50         DERS 4: Baroların işlevi ve avukatlık mesleğine güvence olma özelliği (50 dakika) / Av. Yankı Büyüksezer 

–          Baroların yapısı, özerkliği ve bağımsızlığı

–          Baroların insan haklarını ve hukukun üstünlüğü savunma görevi

–          Baroların avukatların ve mesleğin gelişimini sağlama görevi

–          Baroların meslek sorunları çözme görevi

–          Baroların avukatların haklarını ve yetkilerini koruma görevi

–          Baroların savunma hakkına ve avukatlara güvence sağlama görevi

15:00-15:50         DERS 5 : Avukatın kendini ifade etme ve tanıtım hakkı (50 dakika) Av. Erdost Balcı

–          Avukatın kendisini tanıtma hakkı ve sınırları

–          Avukatın kamuoyunu bilgilendirme hakkı

–          Avukatlar için reklam yasağının önemi ve fonksiyonu 

–          Avukatın sosyal medya kullanım hakkı ve sınırları

–          Avukatın çalışma alanlarını belirtme hakkı

–          Toplumsal davalarda avukatın rolü ve açıklama yapma hakkı

16:00-16:50         DERS 6: Genel hukuk uyuşmazlıklarında avukatın rolü (50 dakika) / Av. Mehmet Turgay Bilge 

–          Avukatın temsil yetkisi

–          Avukatın uzlaşmaya davet yetkisi

–          Avukatın 35/A kapsamında ilam niteliğinde tutanak hazırlama hakkı

–          Arabuluculukta Taraf Vekilliği

–          Avukatın görüşme ve yazışma hakkı

–          Avukatın bilgi belge (delil) toplama hakkı

23 Ocak 2022 Pazar

10:00-10:50         DERS 7 : Avukatın ücret hakkı (50 dakika) / Av. Ayça Türkoğlu 

–          Ücret sözleşmesi yapma hakkı ve sınırları

–          Ücret alacağını hapis hakkı

–          Avukat alacağının öncelikli olması hakkı

–          Azil, istifa ve sulh hallerinde ücret isteme hakkı

–          Tevkil edilen işlerde ücret hakkı

–          Avukatın avans ve masraf isteme hakkı

–          Avukatlık ücreti uyuşmazlıklarının giderim yolları

11:00-11:50         DERS 8: Hukuk davalarında avukatın rolü (50 dakika) / Av. Nevin Yıldırım Kara

–          Avukatın dosya inceleme ve dosyadan örnek alma hakkı

–          Avukatın usuli işlemleri ve duruşmaları denetleme hakkı

–          Avukatın taraflara, tanıklara ve bilirkişilere soru sorma hakkı

–          Avukatın beyanda bulunma hakkı

–          Avukatın mazeret hakkı

–          Arabulucu müzakerelerinde avukatın rolü

–          Vekillikten çekilme hakkı

11:50-13:00 Öğle Arası

13:00-13:50         DERS 9 : İcra takiplerinde avukatın rolü (50 dakika) / Av. İhsan Özkan

–          Avukatın icra dosyalarını inceleme ve dosyadan örnek alma hakkı

–          Avukatın usuli işlemleri ve cebri icra işlemlerini denetleme hakkı

–          Avukatın haciz işlemlerindeki konumu ve hazirun sıfatı

–          Avukatın borçlu hakkında araştırma ve bilgi toplama yetkisi

–          Avukatın ücretlendirme hakkı

–          Avukatın tarafları bilgilendirme ve taraflarla iletişim kurma hakkı

–          Cebri icralarda avukatın güvenlik isteme hakkı

14:00-14:50         DERS 10: Avukata karşı işlenen suçlarda avukat hakları (50 dakika) / Av. Cem Kaya Karatün 

–          Görevi sırasında ve görevinden dolayı avukatın yargıç statüsünde kabul edilme hakkı

–          Avukata karşı işlenen suçlarda baroların müdahale hakkı

–          Avukatlara görev yaptırılmaması hallerinde avukatların tutanakla delil oluşturma hakkı

–          Avukatların tekel hakkını ihlal edenlere baroların müdahale hakkı

15:00-15:50         DERS 11: İşçi Avukatların ve Stajyer Avukatların Hakları (50 dakika) / Av. Prof. Dr. Mehmet Köksal 

–          Yazılı sözleşme yapılmasını isteme hakkı

–          Fazla çalışma ücreti alma hakkı

–          İşin yürütülmesinin beklenemeyeceği durumlarda işi reddetme hakkı

–          İşini yapabilmesi için gerekli teknik donanım ile sağlıklı bir çalışma ortamı elde etme hakkı

–          Meslektaş hukuku çerçevesinde saygı görme hakkı

16:00-17:50         DERS 12 : Ceza soruşturmalarında ve ceza davalarında avukatın rolü (100 dakika) Av. Aynur Tuncel Yazgan 

–          Avukatın dosya inceleme ve dosyadan örnek alma hakkı

–          Şüpheli ve sanık haklarının korunmasında avukatın yetkileri

–          Avukatın usuli işlemleri ve duruşmaları denetleme hakkı

–          Avukatın arama, yakalama, el koyma, gözaltı işlemlerini denetleme hakkı

–          Avukatın müvekkiline her aşamada hukuki destek verme hakkı

–          Avukatın ifade ve sorguda hazır bulunma ve beyanda bulunma hakkı

–          Avukatın taraflara, tanıklara ve bilirkişilere soru sorma hakkı

–          Müdafilikten ve vekillikten çekilme hakkı


Program danışmanları: Prof. Dr. Feridun Yenisey – Av. M. Gökhan Ahi – Av. Deniz Engür

Program koordinatörleri: Av. Volkan Şahin, Av. Halime Albayrak Akdeveci, Av. Gül Banu Kırtok, Av. Salih Ahmet Sak, Av. Altan Görkem Gürcan, Av. Buse Mete, Stj. Av. Zeynel Haydarhan Arıkcı.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir