Avukatlar Günü Söyleşileri: “Avukat Anlamını Arıyor”

@avhaklarigrubu sunar! 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında “Avukat Anlamını Arıyor” adlı söyleşiye tüm meslektaşlarımız davetlidir. AVUKAT HAKLARI GRUBU 5 NİSAN ÖZEL BULUŞMASI ...

Read More

5 Nisan Avukatlar Günü Açıklaması

Hukuk güvenliğinin değil güvenlik hukukunun gözetildiği, Hukuk devletinin değil devletin hukukunun tartışıldığı, Hukukun üstünlüğünün değil üstünlerin hukukunun uygulandığı, Özgürlüklerin değil kısıtlamaların konuşulduğu, Adil yargılamanın değil gizli tan...

Read More

5 Nisan Avukatlar Günümüz kutlu olsun.

Bazı şeyleri yüzyıllar da geçse asla satın alamazsınız.Avukatlar günümüz kutlu olsun.Bundan 142 yıl önce ilk baroyu kuran 62 avukata, başkan Meryem Kouli ve Mehmet Şehri, Karabet Gürci, Bedros Şaşayan, Kostaki Sardeneski ve Agop Mircikyan’a selamla… ...

Read More