Sayılarla İstanbul Barosu (16 Mayıs 2022 itibariyle)

Avukat Hakları Grubu olarak İstanbul Barosu’na güncel avukat sayıları ve bazı istatistikleri sorduk ve sizler için güncel bilgileri derledik. Güncel bilgiler ve geçmiş istatistikler ışığında İstanbul Barosu’nun avukat projeksiyonu aşağıdaki gibidir. 

NOT: İstanbul Barosu’ndan bilgi edinme yoluyla alınan veriler, Av. Bilgehan B. Türkmen tarafından görselleştirilmiş ve analiz edilmiştir.

1-) YILLARA GÖRE AVUKAT SAYILARI VE GÜNCEL DURUM

İstanbul Barosu’na 16 Mayıs 2022 tarihi itibariyle 27.193 Erkek, 28.589 Kadın olmak üzere toplam 55.782 avukat kayıtlıdır. Bu sayının yıllar içerisinde değişimi tabloda görülmektedir. 2000 yılında toplam 15.050 olan avukat sayısı geçtiğimiz 22 yılda 55.782’ye çıkmıştır. 

2000 yılında 63.174.483 olan Türkiye Nüfusu 83.614.362’na çıkarak %32,3 artmış, İstanbul’daki avukat sayısı ise 15.050’den 55.782’ye çıkarak yaklaşık %270,6 artmıştır. Nüfusa oranla avukat sayısının artış hızı çok yüksek seyretmektedir.

Türkiye genelinde avukat sayısındaki artış oranı bir önceki yıla (2020) göre yüzde 10,78 iken, İstanbul avukat sayısındaki artış oranı yüzde 9,30’dur. 

31 Aralık 2021 itibariyle Türkiye’deki avukat sayısı 160.651’dir. Ortalama yüzde 10’luk artış hızıyla, Türkiye genelinde avukat sayısı 5 yıl sonra yaklaşık 258.730 olacaktır.  

2-) İSTANBUL BAROSU’NA KAYITLI STAJYER AVUKAT SAYISI 

İstanbul Barosu’na 16 Mayıs 2022 tarihi itibariyle 2.521 erkek stajyer avukat, 3.036 kadın stajyer avukat olmak üzere toplam 5.557 stajyer avukat kayıtlıdır. Stajyer avukat sayısı toplam avukat sayısının %10’u seviyesindedir. Yaz döneminde hukuk fakültelerinden yüksek oranda mezuniyet beklendiğinden 2022 Eylül ayında stajyer avukat sayısının 2-3 bin kişi daha artacağı öngörülmektedir.

3- SON GENEL KURULDAN BUGÜNE ARTIŞ 

İstanbul Barosu’nun 21 Ekim 2021’deki son genel kurulundan bu yana, stajını tamamlayarak mesleğe başlayan 3.949 avukat, 26 nakil olan avukat ve Avukatlık Kanunu’nu 4. Maddesine göre kaydolan 46 avukat olmak üzere toplam 4.018 avukat İstanbul Barosu’na bağlı olarak mesleğe başlamıştır. (16 Mayıs 2022 itibariyle)

Son genel kuruldan 16 Mayıs’a kadar geçen 206 gün hesaba katıldığında, ortalama olarak günde 20 avukat İstanbul Barosundan ruhsat alarak mesleğe adım atmaktadır. 

4-) AVUKATLARIN MESLEKTE KIDEMLERİNE GÖRE DAĞILIMI

İstanbul Barosu Avukatlarının yaş ortalaması 2022 Mayıs ayı itibariyle 38 olup, istanbul Barosu Avukatlarının Kıdem Ortalaması ise 12’dir. Kıdemlere göre dağılım grafikteki gibidir.

Grafikte görüldüğü üzere İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatların büyük kısmı (yüzde 56’sı) 1-10 yıl arası kıdeme sahiptir. İstanbul Barosu, yaş ve kıdem bağlamında oldukça genç bir barodur. 

5- İstanbul’un İlçelerine Göre Avukat Sayıları

İstanbul’da ilçelere göre avukat dağılımı grafikteki gibidir. 

İlçelere göre avukat sayılarında sırasıyla en çok avukat Şişli (%15), Kadıköy (%12), Bakırköy (%9) ve Beşiktaş’tadır (%9). En az avukat ise sırasıyla Şile, Çatalca, Sultangazi ve Adalar’dadır.

7- CMK, ADLİ YARDIM, MÜLTECİ VE GÖÇMEN HAKLARI SERVİSLERİNE KAYITLI AVUKAT SAYILARI

16 Mayıs 2022 tarihi itibariyle, CMK Uygulama Servisi’nde 24.548’i aktif, 5.713’ü pasif olmak üzere toplam 30.261 avukat kayıtlıdır. Adli Yardım Servisi’nde 8.300 avukat kayıtlıdır. İstanbul Barosu Mülteci ve Göçmen Hakları Servisi’nde 488, TBB Mülteci ve Göçmen Hakları Servisi’nde 1.051 avukat kayıtlıdır. 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir