İstanbul Barosu yönetimine baro genel kurulunun ve seçimlerinin akıbetini sorduk

Grubumuz adına İstanbul Barosu’na KEP ile sunmuş olduğumuz taleple; İçişleri Bakanlığı genelgesi, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı görüşü, İl Hıfzısıhha Meclisi kararı ve İlçe Seçim Kurulu kararıyla gerçekleştirilemeyen 10-11 Ekim 2020 Genel Kurul ve Seçimlerinin hemen ertesinde ortaya çıkan yeni durumun ve belirsizliğin giderilmesine yönelik İstanbul Barosu’nun planını ve resmi görüşünü sorduk.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞINA

KONU                       : 2020 İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu ve Seçimlerinin akıbeti hakkında.

AÇIKLAMALAR    :

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, 2020 Olağan Genel Kurulu’nun 3-4 Ekim 2020’de, çoğunluk sağlanamazsa 10-11 Ekim 2020’de yapılacağını ilan etmiş ve duyurmuş olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı genelgesi, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı görüşü, İl Hıfzısıhha Meclisi kararı ve İlçe Seçim Kurulu kararıyla gerçekleştirilememiştir. Ortaya çıkan bu yeni durum ve belirsizlik, biz avukatların kafalarında bir çok soru oluşturmuş olup, bu konuda İstanbul Barosu’nun resmi görüşünün sorulması gerekmiştir. 

Bu sebeplerle, aşağıdaki sorularımızın yanıtlanması ve İstanbul Barosuna mensup tüm avukatların aydınlatılması gerekmektedir. 

  1. İstanbul Barosu Genel Kurulu ve Seçimleri için 1 Aralık sonrasına bir planlama yapılmış mıdır? Planlama yapılmışsa, genel kurulu ve seçim tarihleri netleştirilmiş midir?  
  2. Ekim ayının başında yapılması gereken Ancak 1 Aralık’a kadar ertelenen genel kurul ve seçimlerin, yine bir İçişleri Bakanlığı genelgesi ile daha sonraya bırakılma olasılığı var mıdır? Böyle bir durumda, İstanbul Barosunun aksiyon planı nedir? 
  3. Aralık ayında veya daha sonraki bir zamanda genel kurul ve seçim yapılacaksa, hazirun ve seçmen listesi, İlçe Seçim Kurulunca 27-28-29 Eylül’de askıya çıkarılan avukatlardan mı oluşacaktır, yoksa yeni genel kurul ve seçim tarihine kadar ruhsat almış/alacak meslektaşlar da hazirun ve seçmen listesine eklenecek midir? 
  4. İstanbul Barosu tarafından, genel kurul ve seçimlerin ertelenmesi kararının iptali için İdare Mahkemesinde dava açılmıştı. Bu davada yürütmeyi durdurma kararı verilmesi halinde, yürütmeyi durdurma talebinin reddi halinde ve davanın reddi halinde İstanbul Barosunun aksiyon planı nasıl olacaktır? İptal veya ret kararının 1 Aralık’a kadar çıkmaması durumunda, genel kurul ve seçim tarihi belirlenebilecek midir? (Muğla 3. İdare Mahkemesi, Muğla Barosu’nun açmış olduğu iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.) 
  5. 10-11 Ekim İstanbul Barosu genel kurulu ve seçimleri için, erteleme kararının tebliğ alındığı 2 Ekim tarihine kadar İstanbul Barosu hangi hazırlıkları yapmıştır, ne tür bir satınalma veya kiralama yapmıştır? 
  6. 10-11 Ekim İstanbul Barosu genel kurulu ve seçimleri için yapılan satınalma ve kiralamalar için ne kadar masraf yapılmıştır? Yapılan satınalma ve kiralama sözleşmeleri ertelenebilir nitelikte midir? Bu sözleşmelerde cezai şartlar, tazminatlar veya geri döndürülemez hükümler var mıdır? 
  7. 10-11 Ekim İstanbul Barosu genel kurulu ve seçimleri için, İstanbul Barosu tarafından yapılan masrafların tazmini için ilgili idarelere tam yargı davası açılacak mıdır?
  8. Yapılamayan 10-11 Ekim İstanbul Barosu genel kurulu ve seçimlerinden sonra, mevcut İstanbul Barosu Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurulları için görevler ve sorumluluklar devam etmekte midir? Yönetim Kurulunun görev süresi dolduğundan, sadece gecikmesinde sakınca  olan işlere mi bakacaktır, yoksa aynı şekilde görevine devam mı edecektir ?   
  9. Avukatlık Kanunu gereği Aralık ayında yapılması gereken Türkiye Barolar Birliğinin genel kurulu ve seçimleri yapılabilecek midir? Eğer yapılamayacaksa İstanbul Barosunun bu konudaki görüşü ve aksiyon planı nedir? 

Yukarıda 9 madde ile sorulan sorularımızın cevaplanmasını, doğrudan bir cevap verilmeyecekse bu konularda avukat kamuoyunun aydınlatılmasını ve İstanbul Barosu web sitesinden duyurulmasını grubumuz adına saygılarımızla talep ederiz. 14.10.2020

Avukat Hakları Grubu Adına

Av. M.Gökhan AHİ 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir