COVID19 temaslı ve pozitif testli avukatların işlerinde mazeretli sayılması için Hakimler Savcılar Kurulundan tavsiye kararı istedik.

COVID19 nedeniyle hakimler ve adliye personeli karantinaya alınırken, avukatlar için süreler ve duruşmalar devam ediyor. Testi pozitif çıkan veya temaslı “solo avukat”ların çalışmaya engel mücbir sebeplerinin mahkemelerce dikkate alınması için HSK’dan tavsiye kararı istedik.

Başvurumuzu, Hakimler Savcılar Kurulu’nun resmi KEP adresinden yaptık.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA

TALEP EDEN          : Av. Uğur Deniz ENGÜR (……..)

                                   İstanbul Barosu-46375

                                   ……….

KONU                                   : COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadelede Solo (yalnız çalışan) Avukatların durumunun göz önüne alınması ve hakimlere / savcılara bu yönde tavsiye kararı gönderilmesi taleplerimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR    :

Küresel bir krize dönüşen COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele etme ve kamu sağlığının korunması amacıyla, tüm Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bir takım önlemler alınmış, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, kamu kurumlarının gayreti, vatandaşların özverisi ve aktif desteği ile salgının en az hasarla atlatılması amaçlanmıştır. 

COVİD-19 salgın hastalığının yayılım ve kitlelere bulaşma hızı bugünlerde oldukça artmıştır. Özellikle yoğun insan trafiğinin bulunduğu adliye binalarındaki salgın hastalık bulaşma riski, bu binalarda sürekli görev yapan hâkim, savcı ve adalet personelinde olduğu kadar, her gün adliyede işlerini yürüten avukatlar için de bulunmaktadır. 

Hakim, savcı ve adalet personelinin herhangi birisinde COVİD-19 testi pozitif çıktığında veya pozitif birileriyle temasa girildiğinde, hâkimler, savcılar, kalem personelleri ve icra müdürlükleri karantina sürecine alınarak yaklaşık olarak 14 gün boyunca idari izinli sayılmaktadırlar. Bu karantina sürecinde, yerlerine geçici personel atansa da bu personel sadece acil işlere baktığından dolayı o birimdeki bütün işler 14 gün boyunca bir nevi durdurulmuş sayılmaktadır. 

Adliye ortamlarında yoğun çalışan avukatlar büyük risk altındadır. Son zamanlarda, avukatlar arasında yaygın olarak COVİD-19 testi pozitif çıkmaktadır ve bu durum Sağlık Bakanlığı verilerine de resmi olarak yansımaktadır. Türkiye’de avukatların neredeyse %90’ı solo avukat (tek başına) olarak çalışmaktadır ve kâtipleri hariç yanlarında başka avukatlar bulunmamaktadır. COVİD-19 testi pozitif çıkan bir avukat, ya evinden hiç çıkmadan istirahat etmek zorundadır ya da hastalığının ağırlığı nedeni ile hastanede tedavi altında bulunmak zorundadır. Yaklaşık 10 günlük sürenin büyük bir kısmı ağrı, sızı, halsizlik, nefes darlığı gibi COVİD-19’un bilinen semptomlarının iyileşmesinin beklenmesi ile geçirilmektedir. Hal böyleyken, en ufak bir temasta veya pozitif çıkan bir testte yaklaşık 14 gün idari izinli sayılan hâkim, savcı ve adalet personeli bulunmaktayken, vatandaşların ve kurumların işlerini hukuki ve cezai sorumluluk altında yürüten avukatların hukuki süreleri ve tüm iş süreçleri aynen işlemeye, mahkemelerce kendisine tebligat yapılmaya devam etmekte, katılamayacağı duruşmalar için vermiş olduğu mazeretler ise çoğu kez mahkemelerce dikkate alınmamaktadır.

COVİD-19 pandemik düzeyde salgın bir hastalıktır ve Dünyadaki tüm kurumlar için açık bir mücbir sebeptir. Kurulunuz, daha önce 30 Ekim’de meydana gelen İzmir Depremini mücbir sebep saymış ve mahkemelere tavsiye kararlarını iletmiştir. E.87742275-010.07-0305-2020-470/53453 sayılı ve 01.11.2020 tarihli karar ile “İzmir Barosuna bağlı olarak görev yapan avukatlar ile İzmir merkez ve ilçelerinde ikâmet eden vatandaşlarımızın ülke genelindeki adli iş ve işlemlerindeki mazeret taleplerinin, mağduriyete ve hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde anlayışla karşılanması”; E.87742275-010.07-0305-2020-478/54172 sayılı ve 06.11.2020 tarihli karar ile “İzmir Barosuna kayıtlı olarak görev yapan avukatlar ile İzmir merkez ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın ülke genelindeki adli iş ve işlemlerinde mağduriyete sebebiyet verilmemesi ve hak kayıplarının yaşanmaması adına, anılan mevzuat hükümleri (CMK, HMK) çerçevesinde eski hale getirme konulu talep ve mazeretlerin yaşanan depremin yarattığı sonuçlarla birlikte hassasiyet içerisinde değerlendirilmesi” şeklinde tavsiye niteliğinde kararlar yayınlanmıştır, bu kararlar tüm Komisyon başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmuştur. 

Herkes için mücbir sebep sayılan COVİD-19, avukatlar için de mücbir bir sebeptir ve avukatın tüm iş süreçlerini gerektiği gibi yürütememesine sebep olmaktadır. Avukatların karantina veya tedavi sürecinde müvekkilleri adına duruşmalara katılamaması ve işleyen süreleri kaçırması kuvvetle muhtemeldir. Hastalığın pençesinde olan Avukatların ofislerine erişiminin mümkün olmaması, Bilgisayar ve E-imza’ya ulaşmalarının imkânsız olması ihtimali nedeniyle, karantina veya tedavi süreci boyunca UYAP’tan dilekçelerini ve başvurularını sunabilmesi dahi avukatlardan beklenilmemelidir. 

TALEP                      : Yukarıda açıklanan sebeplerle, 

  • COVİD-19 testi pozitif çıkan avukatların (özellikle tek başına çalışan solo avukatların), temsil ettiği vatandaşların ve kurumların haklarının etkilenmemesi amacıyla “mücbir sebepli” sayılması,
  • UYAP üzerine COVİD-19 tanısı konulmuş avukatların raporlarını yükleyebilecekleri bir sekme konularak, bu avukatlara karşı mahkemelerin tebligat vs. gibi işlemler yapılmasının önüne geçilmesinin sağlanılması, 
  • Ülke genelindeki adli iş ve işlemlerindeki mazeret taleplerinin, mağduriyete ve hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde anlayışla karşılanması,
  • Yine adli iş ve işlemlerinde mağduriyete sebebiyet verilmemesi ve hak kayıplarının yaşanmaması adına, işleyen ve kaçırılan süreler bakımından CMK 40 vd., HMK 95, İİK 65 vd. maddeleri çerçevesinde “eski hale getirme”konulu taleplerinin ve mazeret dilekçelerinin hassasiyet içerisinde değerlendirilmesi,
  • Konularında tavsiye mahiyetinde karar alınmasını ve bu kararın tüm Komisyon başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını talep ederim.

Saygılarımla,

Av. Uğur Deniz ENGÜR

(İstanbul Barosu-46375)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir