Çağlayan, Anadolu, Bakırköy Adliyeleri ve İstanbul Barosu’nun afet yönetim planı olup olmadığı hakkında bilgi edinme talebinde bulunduk

30 Ekim 2020 saat 14:51’de merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremin bilançosu netleşmemiş de olsa, bir çok kamu binasında ve özellikle İzmir Merkez Adliyesinde, mesai günü olması sebebiyle deprem sırasında ölümcül sonuçlara yol açmayan hasarlar oluşmuştur. Binlerce insanın aynı anda bulunduğu kamu binaları ve adliye binalarında, depreme karşı yeterli tedbirlerin alınıp alınmadığı ile afet yönetimi planı olup olmadığını aşağıdaki bilgi edinme dilekçeleri ile Adalet Bakanlığına (İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy Başsavcılıklarına) ve İstanbul Barosuna sorduk.

GÜNCELLEME: 12.11.2020 tarihinde İstanbul Barosu cevap verdi. İstanbul Barosu’nun cevabı sayfanın altındadır.

GÜNCELLEME: 11.11.2020 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı cevap verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın cevabı sayfanın altındadır.


İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

BİLGİ EDİNMEK İSTEYEN         : ……. (Avukat Hakları Grubu Adına)

KONU                                     : Çağlayan Adliyesi ve bağlı adliye binalarının afet yönetim planı olup olmadığı hakkında bilgi edinme talebidir. 

İstanbul Çağlayan Adliyesi ve bağlı adliye binaları ile ilgili olarak: 

1- Adliye binalarının açık ve kapalı mekanlarında oluşabilecek yapısal ve yapısal olmayan riskler belirlenmiş midir? Doğal afetlerin yanı sıra: gaz kaçağı, yıldırım düşmesi, sabotaj, iş kazaları, iletişim ve haberleşme sorunları, tehlikeli ve/veya kimyasal maddeler, bunlardan kaynaklanabilecek sızıntı, kirlenme ve yangınlar, kazan patlaması, çevreye verilebilecek zarar ve benzeri tehlike / riskler göz önüne alınmış mıdır? 

2- Bu risklerin belirlenmesi için ilgili kurumlar ve ilgili personel ile toplantılar düzenli olarak  yapmış mıdır ve acil durumlarda görev yapacak bir “Afet Ekibi” kurulmuş mudur? 

3- Adliye binasındaki her bölüm için “en güvenli” ve “en riskli” yerler ile birlikte acil çıkış ve alternatif çıkış yolları belirlenmiş midir? Bu yerler, bina krokileri üzerinde işaretlenmiş ve herkesin görebileceği kısımlara asılmış mıdır? 

4- Adliye binalarının acil çıkış ve alternatif çıkış yolları üzerinde bulunan kapıların kilitleri dışarıya doğru açık tutulmakta mıdır? Sadece personelin girip çıkabileceği kısıtlı alanlarda aynı şekilde  kapıların kilitleri dışarıya doğru açık tutulmakta mıdır?

5- Adliye binalarındaki tüm açık ve kapalı alanlar için “Acil Durum Müdahale Planları” veya “Afet Acil Yardım Planı” hazırlanmış mıdır? Bu konuda periyodik güncellemeler yapılmakta mıdır ve personel eğitimi sağlanmakta mıdır? 

6- Adliye binalarının günlük ziyaretçi sayısı ve personel sayısı birlikte düşünülerek, yeterli miktarda temel ihtiyaç malzemesi bulundurulmakta mıdır? Adliye binalarının açık alanlarının uygun noktalarında toplanma alanları belirlenmiş ve herkesin görebileceği şekilde işaretlenmiş midir? 

7- Adliye binalarında araç-gereç, elektrikli aletler, makineler, dosya dolapları, masa üstünde yer alan ve ağır olan eşyalar sabitlenmiş midir? Baş seviyesinin üstünde olan ya da tavanda asılı duran eşyalar sabitlenmiş midir? 

8- Adliye binalarında acil durum ve afetlerde büyük insan topluluklarının kısa sürede tahliyesini sağlayacak şekilde merdivenler, kesintisiz güç kaynakları, aydınlatma üniteleri, dedektörler, sensörler ve anons sistemi bulunmakta mıdır? Bu sistemler düzenli olarak kontrol edilmekte midir? 

9- Herhangi bir afet veya acil durum halinde, müdahale aşaması için gerekli komuta, kontrol ve koordinasyon sistemi kurulmuş mudur? Kullanılabilecek haberleşme sistemleri belirlenmiş midir? Komuta, koordinasyon ve haberleşme sistemlerinde görev alacak yetkili personel belirlenmiş midir ve gerekli eğitimleri verilmiş midir?

SONUÇ                        :

Yukarıda sorulan sorulara cevaplarınızın belgeleriyle birlikte, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerince yazılı olarak ve her madde için ayrı ayrı cevaplandırılmak üzere tarafıma bildirilmesini talep ederim.

 


İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞINA

BİLGİ EDİNMEK İSTEYEN: …… (Avukat Hakları Grubu Adına)

Baro binalarında ve bağlı merkezlerde depreme karşı yeterli tedbirlerin alınıp alınmadığı ile afet yönetimi planı olup olmadığı. 

İstanbul Barosu Merkez Binası, Staj Eğitim Merkezi ve Kültür Merkezi ve bağlı ofisler ile ilgili olarak: 

1- Binaların açık ve kapalı mekanlarında oluşabilecek yapısal ve yapısal olmayan riskler belirlenmiş midir? Doğal afetlerin yanı sıra: gaz kaçağı, yıldırım düşmesi, sabotaj, iş kazaları, iletişim ve haberleşme sorunları, tehlikeli ve/veya kimyasal maddeler, bunlardan kaynaklanabilecek sızıntı, kirlenme ve yangınlar, kazan patlaması, çevreye verilebilecek zarar ve benzeri tehlike / riskler göz önüne alınmış mıdır? 

2- Bu risklerin belirlenmesi için ilgili kurumlar ve ilgili personel ile toplantılar düzenli olarak  yapmış mıdır ve acil durumlarda görev yapacak bir “Afet Ekibi” kurulmuş mudur? 

3- Baro binalarındaki ve bağlı ofislerindeki her bölüm için “en güvenli” ve “en riskli” yerler ile birlikte acil çıkış ve alternatif çıkış yolları belirlenmiş midir? Bu yerler, bina krokileri üzerinde işaretlenmiş ve herkesin görebileceği kısımlara asılmış mıdır? 

4- Binaların ve ofislerin acil çıkış ve alternatif çıkış yolları üzerinde bulunan kapıların kilitleri dışarıya doğru açık tutulmakta mıdır? Sadece personelin girip çıkabileceği kısıtlı alanlarda aynı şekilde  kapıların kilitleri dışarıya doğru açık tutulmakta mıdır?

5- Binalarda ve ofislerde tüm açık ve kapalı alanlar için “Acil Durum Müdahale Planları” veya “Afet Acil Yardım Planı” hazırlanmış mıdır? Bu konuda periyodik güncellemeler yapılmakta mıdır ve personel eğitimi sağlanmakta mıdır? 

6- Binalarda ve ofislerde günlük ziyaretçi sayısı ve personel sayısı birlikte düşünülerek, yeterli miktarda temel ihtiyaç malzemesi bulundurulmakta mıdır? Açık alanların uygun noktalarında toplanma alanları belirlenmiş ve herkesin görebileceği şekilde işaretlenmiş midir? 

7- Binalarda ve ofislerde araç-gereç, elektrikli aletler, makineler, dosya dolapları, masa üstünde yer alan ve ağır olan eşyalar sabitlenmiş midir? Baş seviyesinin üstünde olan ya da tavanda asılı duran eşyalar sabitlenmiş midir? 

8- Binalarda ve ofislerde acil durum ve afetlerde büyük insan topluluklarının kısa sürede tahliyesini sağlayacak şekilde merdivenler, kesintisiz güç kaynakları, aydınlatma üniteleri, dedektörler, sensörler ve anons sistemi bulunmakta mıdır? Bu sistemler düzenli olarak kontrol edilmekte midir? 

9- Herhangi bir afet veya acil durum halinde, müdahale aşaması için gerekli komuta, kontrol ve koordinasyon sistemi kurulmuş mudur? Kullanılabilecek haberleşme sistemleri belirlenmiş midir? Komuta, koordinasyon ve haberleşme sistemlerinde görev alacak yetkili personel belirlenmiş midir ve gerekli eğitimleri verilmiş midir?

SONUÇ                        :

Yukarıda sorulan sorulara cevaplarınızın belgeleriyle birlikte, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerince yazılı olarak ve her madde için ayrı ayrı cevaplandırılmak üzere tarafıma bildirilmesini talep ederim.

İSTANBUL BAROSUNUN CEVABI:

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir