“Avukat” reklamlarının engellenmesi için Google’a başvurduk.

Google/Youtube reklam mecralarında avukatlık ve hukuk danışmanlık hizmetlerine ilişkin reklam verilmesinin engellenmesi için Google Ltd. Şti’ne başvuruda bulunduk ve yasal düzenlemeleri hatırlattık. Konuyu sonuna kadar takip edeceğiz.


Google Reklamcılık ve Pazarlama 

Limited Şirketi

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower 

Şişli/İstanbul

Tarih    :06 Temmuz 2022

Konu    :Mecra kuruluşu sıfatıyla internet siteleri üzerinden avukatlık/hukuk danışmanlığı faaliyetlerine yönelik sunduğunuz reklam ve tanıtım hizmetlerinin durdurulması ve tekrar yayınlanmamak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması talebimiz

Sayın Yetkili;

Şirketiniz tarafından mecra kuruluşu sıfatıyla, www.google.com ve www.youtube.com adresli internet siteleri üzerinden reklam hizmeti verilmekte ve reklam yayınları yapılmaktadır.

www.google.com ve www.youtube.com adresli internet sitelerinin arama çubuğunda, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda yer alan tabloda mevcut ve özellikle uzmanlık belirtilen kelimeler aratıldığında, dilekçemize ekli ekran görüntülerinden görüleceği üzere avukatlara ve hukuk bürolarına dair çeşitli reklam ve tanıtımlar, arama sonucu olarak çıkmaktadır.

Avukat             ·       Law Firm
Avukatlık Bürosu·       Miras Avukatı
Hukuk Bürosu·       Turkish Lawyer
Bilişim Avukatı·       Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı·       Aile Avukatı
İdare Avukatı·       Vergi Avukatı

Mecra kuruluşu sıfatıyla tarafınızca verilen reklam ve tanıtım hizmetlerinde, faaliyet gösterdiğiniz ülkenin reklam mevzuatına uygun hareket etmeniz gerekeceği açıktır.

Genel hükümler açısından;

  • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Ticari Reklam” başlıklı 61. maddesi, “Haksız Ticari Uygulamalar” başlıklı 62. maddesi, 
  • Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin Doğruluk ve dürüstlük” başlıklı 7. maddesi, “İspat külfeti” başlıklı 9. maddesi, “Haksız ticari uygulama yasağı” başlıklı 28. Maddesi ve özellikle başvurumuz nezdinde “Aldatıcı eylemler” başlıklı 29. maddesinin 3. fıkrası b bendinde yer alan “Ticari uygulamada bulunanın, bağlı olduğu meslek odaları ve benzeri kuruluşların ve varsa bunların üst kuruluşlarının, ilgili faaliyet alanına veya belirli bir ticari uygulamaya ilişkin düzenlemiş oldukları davranış kurallarında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi” hükmü, reklam ve tanıtımlarda uyulması gereken kuralları belirlemektedir.

Özel düzenlemeler açısından,

  • Avukatlık Kanunu’nun “Reklam Yasağı” başlıklı 55. maddesi “Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.” amir hükmünü getirmiştir.
  • Yine Avukatlık Kanunu’nun 55. Maddesi uyarınca çıkartılmış, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği 1. maddesinde yönetmeliğin amacı………bu Yönetmelik kapsamında olanların, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.”şeklinde açıklanmıştır.

Özetle, avukatların verdikleri hizmete dair reklam ve tanıtım yapmaları mümkün olmadığı gibi mecra kuruluşlarının bu tarz reklamları da yayınlamaması gerekmektedir.

Fakat mecra kuruluşu olarak hizmet verdiğiniz internet sitelerinde yer alan reklam politikaları incelendiğinde, “Yasaklanmış İçerik” olarak sadece taklit markalar, tehlikeli ürün veya hizmetler, dürüst olmayan davranışlara imkan veren uygulamalar ve uygunsuz içerikler, dört başlık altında Google Ağı’nda reklamı yapılamayacak içerikler olarak sayılmıştır.

Somut mevzuat hükümlerine rağmen, Türkiye’de reklamı yapılması yasak hizmetler içerisinde açık olarak yer alan avukatlık hizmeti/hukuk danışmanlığına dair reklam ve tanıtımlar, “Yasaklanmış İçerik” içerisinde yer almamaktadır.

Bunların yanında, yasak olmasının yanı sıra özellikle uzmanlık ifade eden kelimeler ile reklam ve tanıtım yapılması karşısında mecra kuruluşu olarak tarafınızca, diğer meslektaşlar nezdinde haksız rekabetin oluşmasına sebep olunmaktadır.

Son olarak belirtmek gerekir ki; şirketinize yaptığımız işbu başvurumuza benzer bir hususta Reklam Kurulu tarafından 2019/11116 dosya numaralı karar ile Türkiye’de falcı, medyum ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları yasak olduğundan, www.google.com adresli internet sitesinde “medyum” kelimesi aratıldığında arama sonucu olarak sunulan ve “reklam” olduğu belirtilen medyumlara ilişkin tanıtımlar sebebiyle mecra kuruluşu olarak tarafınıza, durdurma ve idari para cezası kararı verilmiştir. 

Medyum ve benzeri kelimeler ile yaptığımız güncel arama neticesinde, mevzuata uygun şekilde artık bu reklamların yayınlanmadığı görülmüştür. Kısacası, lüzumu halinde Türkiye’de yasak olan reklam hizmetlerinin durdurulması/engellenmesine dair gerekli  aksiyonlar tarafınızca alınabilmektedir.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, yaptığımız bu başvurunun kabulü ve dikkate alınmasını rica eder, diğer yasal yollara başvurma zorunluluğu kalmaksızın, bundan sonra şirketiniz tarafından mecra kuruluşu sıfatıyla, www.google.com ve www.youtube.com adresli internet siteleri üzerinden verilen reklam hizmetlerinde; anahtar kelime, lokasyon tabanlı hedefleme ve sair yollar ile

  • Avukatlık hizmeti/hukuk danışmanlığına dair reklam ve tanıtımlara yer verilmemesini,
  • Avukatlık hizmeti/hukuk danışmanlığına dair reklam ve tanıtımların, reklam politikalarınızda yer alan ve “Yasaklanmış İçerik” olarak kabul edilen Google Ağı’nda reklamı yapılamayacak içerikler arasına alınmasını,
  • Hali hazırda mevcut avukatlık hizmeti/hukuk danışmanlığına dair reklam ve tanıtımların kaldırılmasını ve başvurumuzla ilgili tarafımıza bilgi verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

Avukat Hakları Grubu 

Adına Av. Erdost Balcı


Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir