AHM, SEM, Baro Meclisi, Genç Avukatlar Meclisi ve Bölge Temsilcileri için nispi temsil önerdik

İstanbul Barosunda nispi temsili sağlamak, daha demokratik ve işlevsel bir baro yapısı kurabilmek amacıyla:

Avukat Hakları Merkezi,

Staj Eğitim Merkezi,

Bölge Temsilcileri,

Baro Meclisi,

yapılarında değişiklik yapılmasını önerdik. Önerimizi KEP ile resmi yoldan baroya ilettik.

Ayrıca, 16 Ekim’de İstanbul Barosu Genel Kuruluna sunmuş olduğumuz ve kabul edilen önergemiz doğrultusunda kurulacak olan “Genç Avukatlar Meclisi” için nispi temsil sağlayan demokratik bir meclis yapısı önerdik. Bu önerimizi KEP ile resmi yoldan baroya ilettik.

Bu konularda desteklerini almak ve aynı önerileri sunmaları için diğer grupların temsilci ve başkan adaylarıyla görüşmeler yaptık. Başvurularımızın sonuçlarını takip edeceğiz ve İstanbul Barosu’nda tüm avukatların temsil edilebilmesi için çalışmalara devam edeceğiz.

GÜNCELLEME: Avukat Hakları Merkezi, Staj Eğitim Merkezi ve Bölge Temsilcileri için yapmış olduğumuz öneriler, İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun 02.11.2021 tarihli 90437 gündem sayılı kararı ile gerekçesiz olarak reddedilmiştir. 3.11.2021 Ret kararını görmek için tıklayınız.İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞINA

KONU              :Genç Avukatlar Meclisinin yapısı ve üyeleri hakkında.

AÇIKLAMALAR  :

16 Ekim 2021 tarihli İstanbul Barosu Genel Kurulunda vermiş olduğumuz önerge kabul edilmiş ve Genç Avukatlar Meclisinin kurulması yönünde yönetim kuruluna yetki verilmiştir. 

İstanbul Barosunda ve Genç Avukatlar Meclisinde nispi temsili sağlamak ve daha demokratik bir meclis yapısı kurabilmek amacıyla, 

 • Genç Avukatlar Meclisi genel kurulunun 50 üye ile sınırlandırılmasına,
 • Genç Avukatlar Meclisi üyeliği için, (stajyer avukatlar dahil) seçilme tarihi itibariyle en fazla 7 yıllık kıdeme ve 35 yaşını geçmemiş olması şartları aranmasına, 
 • 50 üyenin seçime katılan tüm grupların aldıkları oy sayısına göre oranlanarak belirlenmesine,
 • 50 üyenin, seçime katılan grupların Baro Başkanlığına bildirdikleri isimlerden oluşmasına,
 • Genç Avukatlar Meclisi toplantılarının ayda bir yapılmasına ve bu toplantıların Baronet üzerinden canlı yayınlanmasına,
 • Yeni oluşturulacak Genç Avukatlar Meclisinin ilk toplantısının en geç Kasım ayı içinde yapılmasına,

İstanbul Barosu yönetim kurulunca karar verilmesini ve Genç Avukatlar Meclisi yönergesinin hazırlanarak ilan edilmesini grubumuz adına saygılarımızla talep ederiz. 22.10.2021

Avukat Hakları Grubu Adına


İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞINA

KONU              : Baro meclisinin yapısı ve üyeleri hakkında.

AÇIKLAMALAR  :

İstanbul Barosu “Baro Meclisi” yönergesi, 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 02.05.2001 tarih ve 4667 sayılı yasa ile değişik 95/15. maddesi uyarınca, 28/08/2003 tarih ve 32/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Aynı tarihlerde hazırlanan yönerge ile; İstanbul Barosu yapısı içinde, bu yönerge hükümleri kapsamında, yönetsel özerkliğe sahip İstanbul Barosu “Baro Meclisi”oluşturulmuştur.

Yönergenin 4’üncü maddesine göre üyeleri belirlenen Baro Meclisi Genel Kurulu, 300 kişiden fazla üyeden oluşmakla beraber, küçük bir kısmı ise Baro Genel Kurulunda seçime katılan tüm grupların aldıkları oy sayısına göre, 300 oyun 1 Üye ile temsili hesaplanmak sureti ile oluşmaktadır. Bu hesaba göre, 16-17 Ekim 2021’de genel kurula katılan grupların oyları hesaplandığında en fazla 87 üyenin Baro Meclisinde temsil edilebildiği ortaya çıkmaktadır. 

Meslek ve yargı sorunlarının çözümünde, mesleki saygınlık ve dayanışmayı sağlamada, ülke ve kentin sorunlarının tartışılması ve çözümünde katılımcılığı arttırmakta, avukatların çeşitli istek, öneri, eleştiri ve birikimlerini önermede, demokratik, katılımcı bir oluşumu sağlamayı amaçlayan Baro Meclisinin mevcut yapısında yönetimde olmayan grupların hakkıyla temsil edilmesi olanaksızdır. 300’den fazla üyenin olduğu Baro Meclisi genel kurulunda, en fazla 87 üye seçime katılan gruplardan katılabilmekteyken, 200’den fazla üye ise seçimi kazanan grupla ve/veya yönetim kuruluyla doğrudan ilişkili olarak genel kurula katılmaktadır. Bu durum, Baro Meclisinde nispi temsili engellerken diğer yandan anti-demokratik bir uygulama olarak göze çarpmaktadır. 

İstanbul Barosunda ve Baro Meclisinde nispi temsili sağlamak ve daha demokratik bir meclis yapısı kurabilmek amacıyla, 

 • Baro Meclisi genel kurulunun İstanbul Barosu başkanlık divanı (4 kişi) dahil 50 üye ile sınırlandırılmasına,
 • Başkanlık divanı harici yer alacak 46 üyenin seçime katılan tüm grupların aldıkları oy sayısına göre oranlanarak belirlenmesine,
 • Bu 46 üyenin, seçime katılan grupların Başkan Adayı ile Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu Adayları arasından seçerek Baro Meclisi Divan Başkanlığına bildirdikleri isimlerden oluşmasına,
 • Genel Kurulda kabul edildiği gibi, Baro Meclisi toplantılarının ayda bir yapılmasına ve bu toplantıların Baronet üzerinden canlı yayınlanmasına,
 • Yeni oluşturulacak Baro Meclisinin ilk toplantısının en geç Kasım ayı içinde yapılmasına,

İstanbul Barosu yönetim kurulunca karar verilmesi grubumuz adına saygılarımızla talep ederiz. 22.10.2021

Avukat Hakları Grubu Adına


İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞINA

KONU              :Avukat Hakları Merkezi, Staj Eğitim Yürütme Kurulu, Bölge Temsilcileri yapısı ve üyeleri hakkında.

AÇIKLAMALAR  :

Bilindiği üzere,

Avukat Hakları Merkezinde 15 kişilik bir yürütme kurulu,

Staj Eğitim Merkezinde 9 kişilik bir yürütme kurulu, 

Anadolu Adliyesinde 15, Bakırköy Adliyesinde 13, Beykoz Adliyesinde 5, Büyükçekmece Adliyesinde 5, Çatalca Adliyesinde 6, Gaziosmanpaşa Adliyesinde 5, Çağlayan Adliyesinde 11, Küçükçekmece Adliyesinde 3, Silivri Adliyesinde 3, Şile Adliyesinde 1 ve Adalar Adliyesinde 3 kişi bölge temsilciliği,

Görevleri bulunmaktadır.

İstanbul Barosunun temel taşlarını oluşturan Avukat Hakları Merkezi ile Staj Eğitim Merkezinin yürütme kurulu üyelerinin ve ayrıca 70 kişiyi bulan bölge temsilcilerinin, nispi temsil ve demokratik yönetim ilkelerine uyum sağlamak amacıyla seçime katılan tüm grupların aldıkları oy sayısına göre oranlanarak belirlenmesine ve buralarda görev alacak meslektaşların seçime katılan grupların Baro Başkanlığına bildirdikleri isimlerden oluşmasına İstanbul Barosu yönetim kurulunca karar verilmesini grubumuz adına saygılarımızla talep ederiz. 22.10.2021

Avukat Hakları Grubu Adına


BARO YK RET KARARI:

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir