Adliyelerde çift vardiya sistemine geçilmesi için Adalet Bakanlığına ve HSK’ya başvurduk.

Adalet Bakanlığına / HSK’ya başvurarak, adliyelerde çift vardiya sistemine geçilmesini, UYAP’tan gelen avukat taleplerinin duruşma ve/veya avukat beklenmeksizin yerine getirilmesini, duruşmaların 3 güne çıkarılmasını istedik.

ADALET BAKANLIĞINA / HAKİMLER SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA

02.12.2020

KONU: COVID-19  ile mücadele kapsamında adliyelerde alınan tedbirlere eleştirilerimiz ve önerilerimizdir.

Uzun süredir hep birlikte mücadele ettiğimiz COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler günlük hayatın hemen her alanını etkilemektedir. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgeyle 02.12.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan tedbirlerin bir kısmı ile özellikle kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai saatlerine ilişkin düzenlemeler, yargı ve adalet hizmetleri bakımından anlamlı, sürdürülebilir ve uygulanabilir değildir.

AVM’lerden pazar yerlerine, sokaklardan meydanlara kadar tedbirlerin alındığı bir ortamda, içinde bulunduğumuz tablonun çok daha vahim hale gelmemesi için ADLİYELER özelinde ek uygulamalara ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, adliyeler insan trafiğinin en yoğun olduğu yerlerdendir. Dolayısıyla virüsün yayılımı için en tehlikeli yerlerden biri olarak kabul edilmelidir. Hem hâkim ve savcılar, hem adliye personeli, hem de avukatlar arasında artan vaka sayıları bunun en net göstergesidir. 23 Eylül 2020 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirilmesine rağmen adliyelerde HES kodu uygulamasına geçirilmemiştir. Bu süreçte adliyeler adeta kendi haline bırakılmıştır. 

AVM, restoran, kafe gibi mekânlar için de çeşitli tedbirler alınmış olmasına rağmen adliyeler için alınan tek tedbir mesai saatlerinin kısaltılması olmuştur. Bu durum, alınan diğer tüm bu tedbirlerin amacına ters düşmektedir. Mesai saatlerinin 10:00 – 12:30, 13:00 – 16:00 arası düzenlendiği durumda öğle tatili de hesaba katıldığında avukat ve vatandaş işlemleri için kalan süre yalnızca 5 saat 30 dakika olmaktadır. Adliyelerde yapılması gereken işlemler için böylesine kısa bir zaman aralığı belirlenmesi insan yoğunluğunu azaltmayacak, bilakis birim zamana düşen iş yükünü artıracağı için adliyelerde aynı anda bulunan kişi sayısını (yoğunluğu) artıracaktır. 

Her ne kadar, birçok yargı mensubu tarafından adliyelerin kapatılması ve işleyen sürelerin durması gerektiği öne sürülse de daha önce 15 Mart – 15 Haziran arasında denenen tam kapatma durumu çözmediği gibi, aksine yargı ve adalet hizmetleri gecikmiş, iş yükü artmış ve birçok avukat ekonomik açıdan zor günler geçirmiştir. Dolayısıyla, Adliyenin çalışması ve adli hizmetlerin gecikmemesi için adliyelerin kapatılması ve sürelerin durdurulması hiçbir şekilde çözüm olmayacaktır. 

Salgın ile mücadelenin amacına uygun düşmesi, adliyelerde gün içinde beş buçuk saatte oluşacak insan yoğunluğunun daha geniş saatlere dağıtılması, mesai başlangıç, değişim ve bitiş saatlerinin toplu ulaşımın nispeten sakin olduğu zamanlara denk gelmesi, avukatların daha esnek şekilde mesai ve çalışma program yapabilmesi, yargının işlerliğini sağlaması ve sürdürmesi amacıyla aşağıda listelenen önerilerimiz ışığında gerekli düzenlemelerin yapılması elzemdir: 

 • Adliye girişlerinde hakim, savcı, avukat, personel, vatandaş, polis fark etmeksizin HES kodu uygulamasının zorunlu tutulması, UYAP’a bir modül eklenerek TC kimlik no girişi yapıldığı an kişinin HES koduna göre işlem yapılması, 
 • Adliye binalarına ziyaretçi ve refakatçi alınmasının engellenmesi, başka bir deyişle herhangi bir işi ve görevi olmayan kişilerin adliyelere alınmaması, 
 • Hafta içi uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları da gözetilerek, adliyelerdeki çalışmaların çift vardiya sistemine geçirilmesi ve buna göre çalışma saatlerinin 08:00 – 14:00 ve 14:00 – 20:00 olarak (6’şar saatten toplam 12 saatlik) iki vardiya şeklinde belirlenmesi,
 • Tek hâkimli mahkemelerde duruşma saatlerinin buna uygun olarak düzenlenmesi, birden çok hâkimli ve toplu mahkemelerde “çift vardiya” sistemine göre iş bölümü yapılması,
 • Adliye personeli için hâlihazırda uygulanan esnek çalışmanın çift vardiya sistemine uygun hale getirilmesi,
 • Çift vardiya sisteminde öğle arası uygulamasının yapılmaması, personelin yemekhane ve çayhanelerde toplanmasının engellenmesi,
 • Hakim, savcı ve personel ulaşımının “çift vardiya” sistemine göre yeniden programlanması,
 • Evden çalışan personele UYAP üzerinden VPN bağlantısı ile çalışabilme ve günlük işlerini görebilme imkanı verilmesi, 
 • Hukuk ve Ceza mahkemelerinde, UYAP’tan gelen avukat taleplerinin duruşmaya kadar bekletilmeksizin işlem yapılarak dosyaların ilerletilmesi,
 • İcra dosyalarında, UYAP’tan gelen takiplerin ve taleplerin avukatların daireye gelmesi beklenmeksizin işlem yapılarak dosyaların ilerletilmesi, 
 • Duruşmaların haftada 2 günden 3 güne çıkarılması için mahkemelere tavsiye verilmesi, 

Şeklindeki tedbir önerilerimizin Barolar, Barolar Birliği ve diğer ilgili kurumların da görüşleri alınarak bir an önce hayata geçirilmesini talep ederim. 

Saygılarımla,

Av. Onat Temmuz Aydın

 İstanbul Barosu 72625

(Avukat Hakları Grubu Adına)

DAĞITIM:

Adalet Bakanlığı

Hakimler Savcılar Kurulu Başkanlığı

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir