İSTANBUL BAROSU SEÇİM DUYURUSU

İstanbul Barosu’nun 2022 yılı Olağan Genel Kurulu ve Organ seçimleri takvimi açıklandı. 

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre:

İstanbul Barosu Genel Kurulu, 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 84. Maddesi uyarınca aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere, Haliç Kongre Merkezinde 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da toplanacaktır. 

Gerekli çoğunluğun oluşmaması halinde; 22 – 23 EKİM 2022 tarihinde aynı gündemle, aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

Bu Duyuru tebligat hükmündedir. 08.09.2022

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

İstanbul. 01.09.2022

Sayı: 1535

Sayın Meslektaşım,

İstanbul Barosu Genel Kurulu’nun; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek, gerekli kararları almak ve gündemde yazılı seçimleri yapmak üzere 1136 S. Avukatlık Yasası’nın 82. ve 84. maddeleri gereğince toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul, 1136 s. Avukatlık Yasası’nın 87. maddesi gereğince 56.113 kişilik mevcudun yarıdan bir fazlasını oluşturan 28.057 üyenin katılmasıyla 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezinde toplanacak ve 16 Ekim 2022 Pazar günü 09.00-17:00 saatleri arasında seçimler yapılacaktır.

15 Ekim 2022 Cumartesi günü gerekli çoğunluk sağlanamazsa, aynı maddenin 2. Fıkrası gereğince toplantı mevcudun %10’unu oluşturan 5.611 üyenin katılmasıyla 22 Ekim 2022 Cumartesi günü, seçimler ise 23 Ekim 2022 Pazar günü aynı yerde ve aynı saatlerde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmanızı ve toplantı ile seçimler için Baro kimliğinizin yanınızda bulundurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Av. Mehmet DURAKOĞLU

İstanbul Barosu Başkanı

GÜNDEM

A – BİRİNCİ GÜN:

1- Açılış,

2- Bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşacak Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

3- Saygı duruşu,

4- Baro Başkanının açılış konuşması.

5- Son Genel Kurul tutanak özetinin okunması,

6- Yönetim Kurulu’nun 2021-2022 dönemi çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

7- 2021 – 01.01.2022/31.08.2022 yıllarına ait Baro kesin hesaplarının okunması ve görüşülmesi,

8- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun aklanması,

9- Avukatlık Kanunu’nun 81/2 maddesine göre 2023-2024 yılı Baro aidatının belirlenmesi ve kıdem esasına göre tespit ve tahsili ile karara bağlanması,

10- Avukatlık Yasası’nın 81. maddesinin 4. fıkrası uyarınca 01.10.2022 – 01.10.2024 dönemi bütçe tasarısının görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi ve karara bağlanması,

11- Yargı ve Meslek Sorunlarının görüşülmesi,

12- Dilekler.

B – İKİNCİ GÜN:

1136 s. Avukatlık Yasası Ek 3. madde gereğince, gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılacak oylama sonucu;

  1. Baro Başkanı Seçimi.
  2. Baro Yönetim Kurulu için 10 asil ve 10 yedek üye seçimi.
  3. Baro Disiplin Kurulu için 5 asil, 3 yedek üye seçimi.
  4. Baro Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçimi.
  5. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 14 asil, 14 yedek delege seçimi.