baro-secimi-2018

İstanbul Barosu’nun 2018 yılı seçim takvimi açıklandı. İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Barosu Genel Kurulu, 13 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda toplanacak ve 14 Ekim 2018 Pazar günü 09.00-17:00 saatleri arasında seçimler yapılacak; 13 Ekim 2018 Cumartesi günü gerekli çoğunluk sağlanamazsa, 20 Ekim 2018 Cumartesi günü, seçimler ise 21 Ekim 2018 Pazar günü aynı yerde ve aynı saatlerde yapılacaktır.

 

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

İstanbul. 05.09.2018

Sayın Meslektaşım,

İstanbul Barosu Genel Kurulu’nun; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek, gerekli kararları almak ve gündemde yazılı seçimleri yapmak üzere 1136 S. Avukatlık Yasası’nın 82. ve 84. maddeleri gereğince toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul, 1136 s. Avukatlık Yasası’nın 87. maddesi gereğince 41.077 kişilik mevcudun yarıdan bir fazlasını oluşturan 20.539 üyenin katılmasıyla 13 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda toplanacak ve 14 Ekim 2018 Pazar günü 09.00-17:00 saatleri arasında seçimler yapılacaktır.

13 Ekim 2018 Cumartesi günü gerekli çoğunluk sağlanamazsa, aynı maddenin 2. Fıkrası gereğince toplantı mevcudun %10’unu oluşturan 4.107 üyenin katılmasıyla 20 Ekim 2018 Cumartesi günü, seçimler ise 21 Ekim 2018 Pazar günü aynı yerde ve aynı saatlerde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmanızı ve toplantı ile seçimler için Baro kimliğinizin yanınızda bulundurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Av. Mehmet DURAKOĞLU

İstanbul Barosu Başkanı

 

GÜNDEM

A – BİRİNCİ GÜN:

1- Açılış,

2- Bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşacak Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

3- Saygı duruşu,

4- Baro Başkanının açılış konuşması.

5- Son Genel Kurul tutanak özetinin okunması,

6- Yönetim Kurulu’nun 2016-2018 dönemi çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

7- 2016-2017 yıllarına ait Baro kesin hesaplarının okunması ve görüşülmesi,

8- Yönetim Kumlunun ve Denetim Kurulunun aklanması,

9- Avukatlık Kanunu’nun 81/2 md. göre 2019-2020 yılı baro aidatının belirlenmesi ve kıdem esasına göre tespit ve tahsili ile karara bağlanması,

10- Avukatlık Yasası’nın 81. maddesinin 4. fıkrası uyarınca 01.10.2018 – 01.10.2020 dönemi bütçe tasarısının görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi ve karara bağlanması,

11- Yargı ve Meslek Sorunlarının görüşülmesi,

12- Dilekler.

B – İKİNCİ GÜN:

1136 s. Avukatlık Yasası Ek 3. madde gereğince, gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılacak oylama sonucu;

  1. Baro Başkanı Seçimi.
  2. Baro Yönetim Kurulu için 10 asil ve 10 yedek üye seçimi.
  3. Baro Disiplin Kurulu için 5 asil, 3 yedek üye seçimi.
  4. Baro Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçimi.
  5. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 137 asil, 137 yedek delege seçimi.