AHG Çocuk

Avukat Hakları Grubu, Çocuk Hakları Merkezi’nin çalışmaları, raporları ve önemli karar çevirileri

AHG Çocuk Hakları Merkezi Avukat ve Stajyer Avukatları olarak her ay Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Çocuk Hakları Komitesi kararları ile İnsan Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına ilişkin karar çevirilerini sizinle paylaşacağız. 

AHG Çocuk

İHTIYARI PROTOKOL KAPSAMINDAKI USUL KURALLARI MADDE 19 KARŞILAŞTIRMASI

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleșme’ye Ek Bireysel Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol Kapsamındaki Usul Kuralları Madde 19 değişikliğine dair eski ve güncel metnin yer aldığı karşılaştırmalı tabloyu da sizler ile paylaşmaktayız. Karşılaştırma tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Çeviri Avukat Hakları Grubu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Av. Kardelen Ateşci tarafından yapılmıştır.


BİR HÂKİMİN HAKKINDA KARAR VERDİĞİ ÇOCUĞA MEKTUBU

İrlandalı hakim tarafından, hakkında karar verdiği çocuğa, kararı anlayabilmesi için yazdığı mektubun türkçe çevirisini sizler ile paylaşmaktayız. Çeviriye buradan ulaşabilirsiniz.

Çeviri Avukat Hakları Grubu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Stj. Av. Elifsu Erdem tarafından yapılmıştır.


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ “LEON MADRID V. SPAIN” KARARI

Ebeveynler arasında soy isimlerin sırası hususunda uyuşmazlık bulunması halinde, anneden gelen soy ismin babadan gelen soy isimden sonra yer alacağının doğrudan kabulü kadına karşı ayrımcılık teşkil edeceğine dair AİHM “Leon Madrid v. Spain” karar çevirisini sizler ile paylaşmaktayız. Kararın İngilizce metnine buradan, kararın çevirisine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Çeviri Avukat Hakları Grubu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Av. Gizem Mutlu tarafından yapılmıştır.


İNSAN HAKLARI KOMİTESİ, İHTİYARİ PROTOKOL KAPSAMINDA 2771/2016 SAYILI BAŞVURUYA İLİŞKİN KARAR

Başvuru, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, ayrımcılık yasağı ile etkili hukuk yoluna başvurma hakkı ilişkindir. Başvuru, Komite tarafından  iç hukuk yollarının tüketilmesi, iddiaların kanıtlanması ve sözleşme hükümlerine uygunluk çerçevesinde ele alınmıştır. Başvurucular yönetimi “yozlaşmış diktatörlük” eleştirileri ardından programdan çıkarılmalarını ifade özgürlüğü ihlali, programdan çıkarılma işleminin üniversite yetkilileri tarafından yapılmış olmasını ise adil yargılanma hakkı ihlali olduğunu iddia ederek çeşitli başvurularda bulunmuştur. En nihayetinde başvurucular tarafından Komiteye başvuru yapılmıştır. Komite tarafından yapılan kabul edilebilirlik incelemesinde, somut delil yokluğu ve iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir. 

Kabul edilebilirlik kararının İngilizce metnine buradan; kararın çevirisine ise buradan ulaşabilirsiniz. 

Kararın çevirisi Av. Ayça Altuner ve Av. Kardelen Ateşci tarafından yapılmıştır.


İNSAN HAKLARI KOMİTESİ, İHTİYARİ PROTOKOL KAPSAMINDA 2729/2016 SAYILI BAŞVURUYA İLİŞKİN KARAR

Başvuru, aileye karşı keyfi ya da yasadışı müdahalede bulunmama hakkı; çocukların korunma hakkı; ailenin korunması ile çocuğun üstün yararı ilkesine ilişkindir. Başvurucu, kendisi ile oğlu arasındaki soybağı ilişkisinin kurulabilmesi adına çeşitli gerekçeler ile başvuruda bulunmuş olsa da bu başvurular ilgili Yerel Mahkeme tarafından reddedilmiştir. Başvurucu tarafından bu sebeple Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 17., 23. ve 24. maddelerinde korunan haklarının Hollanda tarafından ihlal edildiğini iddia edilmektedir. Ancak Komite tarafından yapılan kabul edilebilirlik incelemesinde, Komite başvuru sahibinin Yerel Mahkeme’nin işleyişinin keyfilik veya adaletin reddi anlamına geldiğini ispatlanamaması gerekçesiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. 

Kabul edilebilirlik kararının İngilizce metnine buradan; kararın çevirisine ise buradan ulaşabilirsiniz. 

Kararın çevirisi Stj. Av. Elif Su Erdem, Av. Kardelen Ateşci, Av. Cansu Telli, Av. Zeynep Cemre Demirtaş,  Av. Bilal Alperen Öztürk, Av. Mert Yılmaz tarafından yapılmıştır.


ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’NİN BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL KAPSAMINDA 111/2020 SAYILI BAŞVURUYA İLİŞKİN KARAR

Başvuru, çocuğun üstün yararı, doğuma dayalı ayrımcılık ve eğitim haklarının ihlal edildiğine ilişkindir. N.S. Melilla bulunan Juan Caro devlet okuluna ilkokulun son yılına kaydolmak için başvurmuş olsa da yapılan tüm başvurular yetkililer tarafından reddedilmiştir. Başvurucu, sözleşmenin 2-3. ve 28-29. maddeleri kapsamında haklarının ihlal edildiğini iddia etmektedir. Ancak başvuru süreci devam ederken, Yerel Makamların eski kararından dönerek N.S.’ye Melilla’da bulunan yerel devlet okulunda kalıcı bir yer verildiğini bildirmiştir. Bunun üzerine, başvurucu ayrıca Yerel Mahkeme işlemlerinin bu nedenle sonuçlandığını belirtmiş ve Komite tarafından N.S. okula kayıtlı olduğu dikkate alınarak başvuruyu değerlendirmeye devam etmeme kararı vermesine ilişkindir. 

Devam etmeme kararının İngilizce metnine buradan; kararın çevirisine ise buradan ulaşabilirsiniz. 

Kararın çevirisi Stj. Av. Elif Su Erdem,  Av. Kardelen Ateşci ve Av. Cansu Telli tarafından yapılmıştır.


ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’NİN BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL KAPSAMINDA, 43/2018 SAYILI BAŞVURUYA DAİR KARAR

Başvuru, Dört çocuklu İranlı mülteci ailenin İtalya’ya sınır dışı edilmesi hakkındadır. Bu kapsamda başvurucular, İtalya’da kendilerine sığınma hakkı verildikten hemen sonra geçici olarak sığındıkları yerden tahliye edildiklerini ve sokaklarda yaşamaya zorlandığını, bu sebeple Danimarka’ya gittiklerini ancak Danimarka yetkilileri tarafından İtalya’ya iade edilmesine dairdir. Başvurucular, İtalya’da yaşanan çeşitli olayların ardından Danimarka’ya geri dönmek zorunda kaldıklarını ancak Danimarka yetkilileri tarafından tekrar İtalya’ya geri gönderildiklerini iddia etmektedir. Başvuru sürecinde başvurucular İtalya’ya geri gönderilmeyi beklerken İtalyan polisi, Danimarka makamlarının İtalyan makamlarına ailenin gelişini bildirmemesi nedeniyle aileyi teslim almayı reddedildiğini ifade etmektedir. Tüm bu süreç yaşanırken, Komite, Muhatap Devletten (Danimarka) başvurunun derdest olduğu süre boyunca başvurucuları İtalya’ya sınır dışı etmekten kaçınmasını talep etmiştir. Bu talebin ardından, başvurucular Danimarka yetkililerinden sığınma işlemlerinin yeniden talep ettiklerini ve oturma izni aldıklarını, Komiteye bildirmesi ile başvurunun sona ermesine ilişkindir.

Devam etmeme kararının İngilizce metnine buradan; kararın çevirisine ise buradan ulaşabilirsiniz. 

Kararın çevirisi  Av. Bilal Alperen Öztürk ve Av. Kardelen Ateşci tarafından yapılmıştır.


ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’NİN BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL KAPSAMINDA 90/2019 SAYILI BAŞVURUYA İLİŞKİN KARAR

Başvuru, Arjantin’de dünyaya gelen çocukların annesinin muhatap devlete giriş sırasında işlediği suç nedeniyle sınır dışı edilmeleri ve bu durumun Arjantin’de doğan çocuklar bakımından insan haklarının ihlali olacağı; ek olarak annelerinin sınır dışı edilmesinin 6., 8., 27. ve 37. maddelerinde düzenlenen hayatta kalma, gelişme, kimlik ve kişisel haklarını ihlalini oluşturacağını iddia etmektedir. Başvuru ardından muhatap devlet, hükümet değişikliği sonrasında Komitenin geçici tedbir talebine uyma yükümlülüğüne uygun olarak, başvurucuların annelerine ülkede kalıcı ikamet statüsü veren kararlarını başvuru kapsamında dosyaya sunup başvurunun amaçsız kaldığını iddia ederek başvurunun sonlandırılmasına kararı verilmesi hakkındadır. 

Devam etmeme kararının İngilizce metnine buradan; kararın çevirisine ise buradan ulaşabilirsiniz. Kararın çevirisi Av. Zeynep Cemre Demirtaş, Av. Kardelen Ateşci ve Av. Cansu Telli tarafından yapılmıştır.


ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’NİN BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL KAPSAMINDA 61/2018 SAYILI BAŞVURUYA DAİR KARAR

Başvuru, 4 başvurucu çocuk ve annelerine İsviçre’de mülteci statüsü verilirken başvurucuların babasının iltica başvurusunun reddedilmesi ile çocukların ebeveynlerinden ayrılarak aile birleşimi hakkının  ihlal edilmesi hakkındadır. Bu kapsamda başvurucular, yetkililerinin babalarıyla birlikte yaşamak isteyip istemediklerini soruşturmak için kendileriyle asla iletişime geçmediklerini ve aile birleşimi hakkındaki maddenin yürürlükten kaldırarak Taraf Devletin Sözleşmeyi ihlal ettiğini iddia etmektedir. Başvuru, işlem devam ederken başvurucuların babasının İsviçre’de oturum izni elde etmesi ile Komite, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol’ün usule dair 26. maddesi uyarınca 61/2018  sayılı başvuruyu değerlendirmeye devam etmeme kararı vermesine ilişkindir. 

Devam etmeme kararının İngilizce metnine buradan; kararın çevirisine ise buradan ulaşabilirsiniz. 

Kararın çevirisi Av. Mert Yılmaz,  Av. Kardelen Ateşci ve Av. Cansu Telli tarafından yapılmıştır.


BM Çocuk Hakları Komitesi İklim Değişikliğine Dair Karar Dava Özet İçeriği

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi, 16 çocuk iklim değişimine karşı yeterince önlem alınmamasının BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ihlaline sebebiyet verdiğine dair başvurunun kararını açıklandı. Komite, karar ile birlikte çocuklara açık bir mektup da paylaştı. Bu mektup ile Komite tarafından, davanın sadeleştirilmiş açıklaması yapıldı. Bu yazımızda ise mektubun çevirisini sizinle paylaşmaktayız.

Mektubun İngilizce metnine buradan; mektubun çevirisine ise buradan ulaşabilirsiniz. 

Kararın çevirisi Avukat Hakları Grubu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Av. Zeynep Cemre Demirtaş tarafından yapılmıştır.