Tüketici Hakem Heyetlerine KEP’ten sunulan avukat vekaletnamelerine baro pulu ibraz edilemiyor!

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurduk: Avukatların tüketici hakem heyetlerine KEP ile yanıt verirken baro pulu ibraz edemediğinden, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte gerekli teknik düzenlemeleri yapmalarını istedik. Diğer bir sorun ise: Tüketici hakem heyetlerinin, vekil sıfatıyla savunma verilmesine rağmen kararları vekil yerine asile göndermesidir. 7201 s. Tebligat Kanunu m. 11 …

Tüketici Hakem Heyetlerine KEP’ten sunulan avukat vekaletnamelerine baro pulu ibraz edilemiyor! Devamı »