İstanbul Barosu numaralı değildir, sadece İstanbul Barosudur.

Türkiye Barolar Birliği’nin dijital sistemlerinde ve basılı evraklarında bulunan “İstanbul 1 No’lu Barosu” tanımlamasının kaldırılıp “İstanbul Barosu” olarak düzeltilmesi talebimizi Türkiye Barolar Birliği’ne KEP üzerinden ilettik. Benzer şekilde başvuru yapmaları için İstanbul Barosu’na mensup meslektaşlarımıza buradan açık çağrı yapıyoruz. Kendi dilekçenizi veya aşağıdaki dilekçemizi kullanarak Türkiye Barolar Birliği’ne iadeli taahhütlü posta ile veya KEP üzerinden …

İstanbul Barosu numaralı değildir, sadece İstanbul Barosudur. Devamı »