BARO SADECE BARO DEĞİLDİR, AYNI ZAMANDA.. 

İzleme Örgütü'dür. 

Hukuka aykırılıkları izleyen, raporlayan ve takip eden bir İstanbul Barosu…

Sivil Toplum Kuruluşu'dur. 

Adalete Erişim’in ve Avukatlık Hizmetlerinin herkese ulaşmasını sağlayan bir İstanbul Barosu…

Meslek Birliği'dir. 

Üyelerinin hak ve çıkarlarını gözeten, her platformda savunan ve mesleği geliştiren bir İstanbul Barosu…

Baskı Grubu'dur.

Mevzuat çalışmalarını izleyen, hukukun her alanı için görüş bildiren, demokratik toplum için önemli davaları takip eden bir İstanbul Barosu..

Lobi Kurumu'dur. 

Yasa koyucu, yasa uygulayıcı, yürütme ve yargı makamları ile ilişkiler geliştiren, görüşmeler yürüten ve her alanda lobi yapan bir İstanbul Barosu… 

Muhalefet'tir.

Demokratik toplumun gelişmesini engelleyen uygulamalar ve hukuki düzenlemelere karşı kavga etmeden tavır alabilen, çekişmeye girmeden işbirliği yapabilen, tüm siyasi etkilerden uzak bir İstanbul Barosu… 

İstanbul Barosu'nda, etkin ve profesyonel yönetim vakti 

İstanbul Barosu'nun idari ve finansal yönetimi tam bir profesyonelle yönetilecek, mali ve finansal denetim ise profesyonel denetim firmalarına bırakılacak, Baro Yönetim Kurulu, özellikle mesleğin gelişimi ve avukatlara yönelik projeleri üretmeye ve bu projeleri gerçekleştirmeye odaklanacak. 

BİM – Baro İletişim Merkezi

Her avukatı fikirleriyle, önerileriyle ve şikayetleriyle yönetime ortak etmek adına, tüm talep, öneri ve şikayetleri toplayan Baro İletişim Merkezi(BİM) kurulacak ve her başvuru hızlıca cevaplanacak. 

BAM – Baro Meclisi

Baro Meclisi (BAM) etkin bir danışma ve tavsiye organı hale getirilecek, eski Başkanlar, eski Yönetim Kurulu Üyeleri, Baro seçimlerine katılmış grupların Üyeleri, Baro'nun Merkezler ve Komisyonlarının üyeleri, Stajyer Avukatlar doğal üyeler sayılacak. Kararlar ve toplantı tutanakları şeffaflık gereği kamuya yayınlanacak. 

BOM – Baro Operasyon Merkezi

Avukat Hakları Merkezi, yeniden yapılandırılacak, Avukatlara yönelik her tür hak ihlalinde, mesleğe ve meslektaşa yönelik saldırılarda Meslektaşlarımızın talep ve şikayetlerine yerinde ve anında müdahale edebilecek, hem de toplumsal olaylarda vatandaşa yönelik hak ihlallerine anında müdahale edecek 7 Gün, 24 Saat faal Operasyon Merkezi kurulacak.

İstanbul Barosu, herkesin ve her avukatın Barosu

Baro, tüm üyelerini temsil eden bir oluşum olarak, belirli bir siyasi kimlik, belirli siyasi parti uzantıları ve bazı siyasi partilerin arka bahçesi olmaktan uzaklaşacak herkesin ve her avukatın barosu olacaktır. Ancak ne olursa olsun, İstanbul Barosu, avukatlık mesleği ve savunma adına her türlü hukuk politikası üretmeye, geliştirmeye ve her platformda savunmaya devam edecek.  

Dijital dönüşüm'ünü tamamlamış Şeffaf İstanbul Barosu

Avukatın elinin altında her tür işini hızlıca akıllı telefonuyla halledebileceği, duruşma sırasını ve mazeret durumunu görebileceği, taleplerini ve şikayetlerini hızlıca aktarabileceği, avukata gereken saygıyı göstermeyen uygulayıcıların (hakim, savcı, polis, icra müdürü) rapor edilebildiği bir mobil uygulama geliştirilecek. Baronun, teknik altyapısı ve yönetsel yazılımları yenilenerek Dijital Dönüşüm gerçek anlamda tamamlanacak. Yönetim Kurulu, Baro Meclisi kararları sadece avukatların erişebileceği şekilde; hizmet alım ihaleleri ve sonuçları ise herkese açık olarak yayınlanacak.

Uluslararası Barolar ve Hukuk kurumlarıyla ilişkili Baro

Uluslararası Hukuk Kurumları, Uluslararası Barolar ile ve yerli / yabancı diğer tüm barolarla iletişim ve işbirliği güçlendirilecek, Ulusal ve Uluslararası Hukuk konferanslarına ve kongrelerine daha fazla katılım sağlanacak, İstanbul Barosu daha fazla temsil edilecek. Ayrıca İstanbul Barosu, özellikle Teknoloji Hukuku konusunda her yıl yapılan Uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak. 

Bilim Kurulu ile mevzuat düzenlemelerine yön veren İstanbul Barosu

Kanun ve Yönetmelik değişikliklerini incelemek ve görüş bildirmek için, avukatlar ve akademisyenlerden oluşan bir Bilim Kurulu kurulacak, bu kurulun görüşleri doğrultusunda kanun yapıcılarla ve ilgili idari makamlarla görüşmeler yürütülecek. Ayrıca, Anayasa'ya ve Kanunlara aykırı düzenlemelerin iptali için İstanbul Barosu adına gerekli davalar açılacak ve takip edilecek.    

Avukatların her türlü zorluğunda arkasında duran bir İstanbul Barosu 

Mesleğini yaptığı için saldırıya uğrayan, mesleğinden dolayı baskı gören, gözaltına alınan, soruşturmaya uğrayan, tutuklanan ve diğer haksız muamelelerle karşılaşan, hangi gruptan ve hangi siyasi görüşten olursa olsun her Avukatın İstanbul Barosu olarak arkasında durulması, adli, hukuki ve mali destek verilmesi bir meslek örgütünün en önemli görevlerinden birisidir. BOM adıyla hizmet verecek “Baro Operasyon Merkezi” 7/24 hizmet anlayışıyla haksızlığa uğrayan her Avukatın yardımına anında koşacak ve etkili tedbirleri almaya çalışacak.