BARO SADECE BARO DEĞİLDİR, AYNI ZAMANDA.. 

İzleme Örgütü'dür. 

Hukuka aykırılıkları, insan haklarına yönelen suistimalleri, bireysel ve toplumsal özgürlüklere müdahaleleri izleyen, araştıran, raporlayan, takip eden ve kamuoyunda farkındalık yaratan bir İstanbul Barosu.

Sivil Toplum Kuruluşu'dur. 

Toplum adına Hukuk Politikaları üreten, çeşitli hukuki sorunları bağımsız olarak ele alarak kamuoyunu bilgilendiren ve aydınlatma görevi yapan; Adalete Erişim’in ve Avukatlık Hizmetlerinin herkese ulaşmasını sağlayan bir İstanbul Barosu.

Meslek Birliği'dir. 

Avukatların hak ve çıkarlarını gözeten, avukatların bağımsızlığını her platformda savunan, mesleği geliştiren, mesleğin itibarını yükselten, avukatların çalışma koşullarını iyileştiren ve tüm bunları meslektaşlarından aldığı güçle yapan bir İstanbul Barosu...

Baskı Grubu'dur.

Mevzuat çalışmalarını izleyen, hukukun her alanı için görüş bildiren, dikkat çeken, farkındalık yaratan, demokratik toplum için önemli davaları takip eden, toplum yararı için davalar açan ve itirazlarda bulunan bir İstanbul Barosu..

Lobi Kurumu'dur. 

Yasa koyucu, yasa uygulayıcı, yürütme, yargı makamları ve karar vericiler ile ilişkiler geliştiren, görüşmeler yürüten; İş ve Çalışma Dünyası ile işbirlikleri yapan, etkileme çalışmaları yürüten ve her alanda lobi yapan bir İstanbul Barosu... 

Muhalefet'tir.

Demokratik toplumun gelişmesini engelleyen uygulamalar ve hukuki düzenlemelere karşı kavga etmeden tavır alabilen, çekişmeye girmeden inandığı doğruları korkmadan savunabilen, tüm siyasi etkilerden uzak kalabilen bir İstanbul Barosu... 

İstanbul Barosu'nda, etkin ve profesyonel yönetim vakti 

İstanbul Barosu, idari ve finansal olarak tam bir profesyonellikle yönetilecek, mali ve finansal denetim profesyonel denetim firmalarına bırakılacak. Baro Yönetim Kurulu, özellikle mesleğin gelişimi ve avukatlara yönelik projeleri üretmeye ve bu projeleri gerçekleştirmeye odaklanacak. 

Başkan hariç 10 asil üyeden oluşan Baro Yönetim Kurulu'na, 10 yedek üye de aktif olarak katılarak, Baro'daki sorumluluk alanları çoğaltılacak. 

İstanbul Barosu'nda stratejik planlama ve yönetim anlayışı 

İstanbul Barosu'nun eski yöneticilerinin, eski başkanlarının, ilgili avukatların, genç avukatların, kadın avukatların, bağlı çalışan avukatların, kamu / kurum avukatlarının, engelli avukatların ve baro seçimlerinde yarışan tüm grupların temsilcilerinin hazır bulunduğu Geniş katılımlı Çalıştay yapılarak, İstanbul Barosu’nun 2 ve 4 yıllık Stratejik Eylem Planları hazırlanacak, acil, orta vadeli ve uzun vadeli hedefler belirlenecek ve bu hedeflere göre oluşan aksiyon planları uygulamaya konulacak.

Avukatların her türlü zorluğunda arkasında duran bir İstanbul Barosu 

Mesleğini yaptığı için saldırıya uğrayan, mesleğinden dolayı baskı gören, gözaltına alınan, soruşturmaya uğrayan, tutuklanan ve diğer haksız muamelelerle karşılaşan, hangi gruptan ve hangi siyasi görüşten olursa olsun her Avukatın İstanbul Barosu olarak arkasında durulması, adli, hukuki ve mali destek verilmesi bir meslek örgütünün en önemli görevlerinden birisidir. BOM adıyla hizmet verecek "Baro Operasyon Merkezi" 7/24 hizmet anlayışıyla haksızlığa uğrayan her Avukatın yardımına anında koşacak ve etkili tedbirleri almaya çalışacak. 

BİM - Baro İletişim Merkezi

Her avukatı fikirleriyle, önerileriyle ve şikayetleriyle yönetime ortak etmek adına, tüm talep, öneri ve şikayetleri toplayan; avukatı telefon numarasından tanıyan ve tek bir arama ile doğrudan ulaşılabilen Baro İletişim Merkezi (BİM) kurulacak ve her başvuru hızlıca cevaplanacak. 

Acil taleplere, Baro Operasyon Merkezi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılarak yerinde hukuki müdahale edilecek. Olumlu / olumsuz her başvuru mutlaka yazılı olarak cevaplanacak, takibi bizzat Baro Yönetim Kurulu tarafından yapılacak. 

BAM - Baro Meclisi

Baro Meclisi (BAM) etkin bir danışma ve tavsiye organı hale getirilecek, eski Başkanlar, eski Yönetim Kurulu Üyeleri, Baro seçimlerine katılmış grupların Üyeleri, Baro'nun Merkezler ve Komisyonlarının üyeleri, Stajyer Avukatlar doğal üyeler sayılacak. 

Kararlar ve toplantı tutanakları şeffaflık gereği kamuya yayınlanacak.

İstanbul Barosu'nun önemli kararları, mutlaka Baro Meclisi'nin tavsiye kararları doğrultusunda verilecek. 

BOM - Baro Operasyon Merkezi

Avukat Hakları Merkezi, yeniden yapılandırılacak, Avukatlara yönelik her tür hak ihlalinde, mesleğe ve meslektaşa yönelik saldırılarda Meslektaşlarımızın talep ve şikayetlerine yerinde ve anında müdahale edebilecek, hem de toplumsal olaylarda vatandaşa yönelik hak ihlallerine anında müdahale edecek, Baro İletişim Merkezi (BİM) üzerinden 7 Gün - 24 Saat faal şikayet alabilecek Baro Operasyon Merkezi (BOM) kurulacak.

İstanbul Barosu, herkesin ve her avukatın Barosu

İstanbul Barosu, tüm üyelerini temsil eden bir oluşum olarak, belirli bir siyasi kimlik, belirli siyasi parti uzantıları ve bazı siyasi partilerin arka bahçesi olmaktan uzaklaşacak, herkesin ve her avukatın barosu olacak. Ancak ne olursa olsun, İstanbul Barosu, demokratik toplum, hukukun üstünlüğü, avukatlık mesleği ve savunma adına her türlü "Hukuk Politikası" üreten, geliştiren ve her platformda bu politikaları savunmaya devam eden "Siyaset Üstü" bir kurum olarak devam edecek. 

Hukuka Aykırılıklar ile Yanlış Uygulamaları İzleyen ve Raporlayan İstanbul Barosu

Zamanla oluşan ve kanıksanan yanlış hukuki uygulamalar ile; hakim, savcı, polis kaynaklı hukuka aykırılıklar tespit edilerek yıllık rapor haline getirilecek ve bu rapor basın ve kamuoyuyla paylaşılacak. 

Başsavcılıklar, Emniyet Müdürlükleri ve Hakimlikler ile görüşülerek, yanlış hukuki uygulamalar ve bölgelere göre değişen farklı anlayışlar konusunda dikkat çekilecek, uygulamalarda yeknesaklık sağlanacak, hukuka aykırı uygulamalar izlenecek ve önlenmesi için girişimlerde bulunulacak. 

Dijital dönüşümünü tamamlamış Şeffaf İstanbul Barosu

Baronun, teknik altyapısı ve yönetsel yazılımları yenilenecek. Avukat ve Stajyer Avukatlara her tür mesleki bilgi, güncel hukuk haberi, önemli yargı kararları, uzaktan eğitim ve diğer önemli bilgileri sağlayan Baro Intranet'i (meslek içi kapalı portal) kurulacak.  

Avukatın her tür işini hızlıca akıllı telefonuyla halledebileceği, duruşma sırasını ve mazeret durumunu görebileceği, Baro İletişim Merkezi'ne taleplerini ve şikayetlerini hızlıca aktarabileceği, duruşmalar ile ilgili mazeretini mobil imzasıyla UYAP üzerinden bildirebileceği, avukata gereken mesleki saygıyı göstermeyen uygulayıcıların (hakim, savcı, polis, icra müdürü) rapor edilebildiği bir mobil uygulama geliştirilecek.  

Uluslararası Barolar ve Hukuk kurumlarıyla ilişkili Baro

Uluslararası Hukuk Kurumları, Uluslararası Barolar ile ve yerli / yabancı diğer tüm barolarla iletişim ve işbirliği güçlendirilecek, Ulusal ve Uluslararası Hukuk konferanslarına ve kongrelerine daha fazla katılım sağlanacak, İstanbul Barosu daha fazla temsil edilecek. Ayrıca İstanbul Barosu, özellikle Teknoloji Hukuku konusunda her yıl yapılan Uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak. 

Bilim Kurulu ile mevzuat düzenlemelerine yön veren İstanbul Barosu

Kanun ve Yönetmelik değişikliklerini incelemek ve görüş bildirmek için, avukatlar ve akademisyenlerden oluşan bir Bilim Kurulu kurulacak, bu kurulun görüşleri doğrultusunda kanun yapıcılarla ve ilgili idari makamlarla görüşmeler yürütülecek. Ayrıca, Anayasa'ya ve Kanunlara aykırı düzenlemelerin iptali için İstanbul Barosu adına gerekli davalar açılacak ve takip edilecek.    

Avukatlara en doğru ve en güncel bilgiyi sağlayan İstanbul Barosu 

Sadece İstanbul Barosu'na bağlı avukatların faydalanabildiği bir İnternet Portalı ile avukatlara Baro faaliyetleri, Yönetim Kurulu Kararları, Önemli Hukuk Olayları, Önemli Yargı Kararları ve Avukat Haberleri anında ve güncel olarak iletilebilecek, seçilmiş içerikler Avukatlara haftalık e-bülten olarak gönderilecek. 

Portal üzerinden sosyal medya benzeri araçlarla ve anketlerle toplanan görüşler sayesinde Avukatların beklentileri belirlenecek ve Baro tarafından verilen hizmetlerin kalitesi ölçülebilecek ve denetlenebilecek.

Yönetim Kurulu, Baro Meclisi kararları sadece avukatların erişebileceği şekilde; hizmet alım ihaleleri ve sonuçları ise herkese açık olarak yayınlanacak. 

Sosyal Medya, Basın ve Halkla İlişkilerde profesyonel İstanbul Barosu

Profesyonel Basın Danışmanları ve Halkla İlişkiler Uzmanları desteğiyle Yazılı, Görsel ve İnternet Medyası'na İstanbul Barosu ve Avukatlar ile ilgili ilk elden doğru ve güncel haber akışı sağlanacak, gerçek dışı ve manipülatif haberlere zamanında müdahale edilecek. Düzenli aralıklarla Basın ve Halkla İlişkiler toplantıları düzenlenecek. Sosyal medya kanalları, vatandaşa ve avukatlara ayrı ayrı hesaplardan bilgi verecek.

İstanbul Barosu Başkanı, ayda bir kez, internet üzerinden yapılacak canlı yayınla Baro faaliyetleri hakkında bilgi verecek ve Avukatlardan gelen online soruları cevaplayacak. 

İş Dünyası ile işbirliği içinde olan İstanbul Barosu

İş Dünyası'nı oluşturan Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Federasyonlar, Meslek Birlikleri, İş İnsanı Dernekleri ve Sendikalar ile Genel Hukuk Eğitimi, Hukuk Farkındalığı, Tahkim Yönlendirmesi, Arabuluculuk, Bilirkişi Eğitimleri gibi konularda karşılıklı işbirlikleri yapılacak, kurumların ihtiyaç duyacağı uzmanlık alanlarında İstanbul Barosu üyesi avukatlardan hukuki yardım ve destek almaları sağlanacak.

Belli sermaye büyüklüğündeki şirketlerin Avukatlık Kanunu gereği hukuk danışmanı ile sözleşme yapma zorunluluğu, İş Dünyası'na faydaları ile birlikte anlatılacak ve bu konuda ortak çalışmalar yapılacak. 

Şirketlerin ihtiyaç duyacağı "Kurumsal firma avukatlığı" (in-house legal counsel) konusunda Avukat Veritabanı oluşturularak şirketlerle avukatlar bir platform altında buluşturulacak. 

TBMM ve Adalet Bakanlığı ile sürekli iletişim içinde olan İstanbul Barosu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Adalet Bakanlığı'nda İstanbul Barosu'nu temsil eden, kanunlaşma ve diğer mevzuat süreçlerini takip eden, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle, Meclis kanun komisyonlarıyla ve Milletvekilleriyle iletişim kuran, İstanbul Barosu'nun politikalarını ve görüşlerini ilgili kişilere aktaran, ilgili kişilerden görüş toplayan İstanbul Barosu Daimi Temsilcisi atanacak. Daimi temsilci, TBMM / Adalet Bakanlığı ile İstanbul Barosu arasındaki tüm iletişimi temsilen üstlenerek Ankara'daki lobi çalışmalarından sorumlu olacak.