Geleceğe Güvenle Bakan Genç Avukatlar 

İstanbul Barosu'nun 41.000 üyesi arasında, 35 yaşın altındaki avukat sayısı yarıdan fazla. Planlamasız ve kontrolsüz açılan Hukuk Fakülteleri her geçen gün daha fazla mezun veriyor ve her yıl Türkiye'de 3000 yeni avukat mesleğe başlıyor. 

Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile donatılmış, hakkı korunan, iş alanları ve çalışma ortamları çoğaltılan, teknolojik donanıma sahip genç avukatlar Türkiye'nin hukuk sistemi içinde önemli bir ağırlığa ve etkiye kavuşacak. Bunların hepsi ancak ve ancak Yeni Nesil bir Baro ile mümkün. 

Mentor Programlarıyla Kariyerini şekillendirebilen Genç Avukatlar

Genç Avukatlar, Hukuk Alanı seçiminden, çalışma ortamı seçimine, mesleki hedeflerin belirlenmesinden hukuk bürosu seçimine kadar her alanda tecrübesine ve tavsiyesine güvenilen mentor'larla (yönder) ücretsiz olarak görüşecek, mesleki hayatını ve kariyerini, tecrübeli ve başarılı meslektaşlardan seçilmiş mentor'ların tavsiyelerine göre şekillendirebilecek. 

Ekonomik Kaygı Taşımayan Bağlı Çalışan Genç Avukatlar

Bağlı Çalışan Genç Avukatların, düşük ücretlerle ve fazla mesai yaptırılarak çalışmasının önüne geçilmesi için, İstanbul Barosu Avukatlık Kanunu'nun 95/5. maddesini işleterek, ücret ve çalışma anlaşmazlıklarında bağlı çalışan ile işveren avukat arasında ara bulunacak, ücret uyuşmazlıklarında taraflar sulha davet edilerek Genç Avukatlar'ın hakları korunacak. 

Ekonomik Kaygı Taşımayan Serbest Çalışan Genç Avukatlar

Gelir Vergisi Kanunu’nda 29 yaş altı girişimciler için getirilen vergi istisnası ile Ticari, Zirai veya Mesleki faaliyetleri nedeniyle ilk defa vergi mükellefi olacak 29 yaş altı tam vergi mükellefi kişilerin üç vergi dönemi boyunca kazançlarının 75000 Türk Lirası’na kadar olan kısmı vergiden muaf olacak. 

Yeni mezun serbest avukatlar ile ilk defa kendi bürosunu açacak olan 29 yaş altı avukatların da bu muafiyetten yararlanması için İstanbul Barosu, Maliye Bakanlığı ve Gelirler İdaresi Başkanlığı ile gerekli çalışmaları yürütecek ve Genç Avukatlara vergi muafiyeti konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapacak. 

Uluslararası ve Ulusal Hukuk Programlarına katılımda Genç Avukatlar

Yabancı Barolar ile işbirliği yapılarak Genç avukatlar için değişim programı yapılarak, Genç Avukatlar'ın başka ülkelerde yardımcı avukat, araştırmacı avukat olarak çalışması ve farklı bir ülke deneyimi kazanması sağlanacak. 

Genç Avukatlar'ın, Ulusal ve Uluslararası Hukuk konferanslarına katılımın teşvik edilmesi ve bu tür programlardan ücretsiz veya düşük ücretli olarak yararlanması için işbirlikleri yapılacak. 

Modern, çok katmanlı ve paylaşımlı ofislerde çalışabilen Genç Avukatlar

İstanbul Barosu, içinde kütüphanesi, toplantı odaları, müvekkil görüşme odaları, kafe, ortak çalışma alanları, bireysel çalışma alanları bulunan Paylaşımlı Ofis'ler açacak ve işletecek, bu ofislerden öncelikle Genç Avukatların faydalanması sağlanacak. 

Genç Avukatların ihtiyacı olan sekreterya ve muhasebe hizmetleri, mentorluk programları, konferanslar, eğitimler ve seminerler bu Paylaşımlı Ofis'lerde sunulacak, bu ofisler Genç Avukatların çalışmaktan ve bir arada bulunmaktan keyif alacağı mekanlar haline getirilecek. 

Ruhsat alırken, büro açarken, yeni teknolojik ürünler ve araçlarını satın alırken zorlanmayan Genç Avukatlar 

Genç Avukatların önündeki engellerden en önemlisi, mesleğini sürdürmek için ihtiyacı olan parayı bulmak. İstanbul Barosu, bankalarla ve finans kuruluşlarıyla özel anlaşmalar yaparak, başta Genç Avukatlar olmak üzere üyelerine düşük faizli, kolay ödeme planlı, esnek kredi alabilmesini sağlayacak. 

Kredi dışında farklı avantajlara sahip leasing, uzun dönem kiralama gibi seçenekler de Genç Avukatlara sunulabilecek. 

Baro Yönetimine doğrudan katılabilen Genç Avukatlar

İstanbul Barosu'nun yarısından fazlasını oluşturan Genç Avukatlar, Avukatlık Kanunu gereği 5 yıl kıdem almadan yönetime herhangi bir şekilde katılamıyor olsa bile, Yeni Nesil Baro Yönetimi, gerek Baro İletişim Merkezi (BİM), gerek Baro Meclisi (BAM), gerekse de Yönetim Kurulu toplantılarına iştirakini sağlayarak Genç Avukatların her şekilde söz sahibi olması için gerekli adımları atacak. 

Kendini geliştiren, kişisel gelişime açık, yenilenen ve donanımlı Genç Avukatlar 

Hukuk Fakültelerinde ve Staj aşamasında verilmeyen, sözleşme hazırlama teknikleri, görüşme ve müzakere teknikleri, avukat muhasebesi, büro yönetimi, hitabet - diksiyon, beden dili ve Hukuk İngilizcesi konusunda uzmanlarla işbirliği yapılacak, gerekirse uzaktan eğitim metodları ile genç avukatlara kişisel gelişim imkanı sağlanacak. 

Fırsat eşitliği yaratılarak daha fazla tecrübe, daha fazla gelir elde eden Genç Avukatlar

CMK Müdafiliği ve Adli Yardım Hizmetleri'nin dağıtımında öncelik, 0-5 yıl kıdemi bulunan Genç Avukatlara verilerek, hem tecrübe kazanmaları, hem de gelirlerini artırmaları sağlanacak. 

Genç Avukatlar, Pro Bono çalışmalara (Sosyal sorumluluk gereği, toplum yararına yapılan ücretsiz çalışmalar) özendirilerek, Genç Avukatların adalete erişimde zorluk yaşayan, maddi gücü sınırlı sivil toplum kuruluşları ve onlara başvuran kişilere ücretsiz hukuki hizmet sunması sağlanacak. Bu Pro Bono hizmetler Baroda ayrıca bir sicilde tutularak denetimi sağlanacak.

Çalışacak Hukuk Bürosunu arama, bulma, değerlendirme yapma olanağına sahip Genç Avukatlar 

Genç Avukatlar ile Avukat arayan Hukuk Bürolarını buluşturabilecek Baro ilan sistemleri oldukça ilkel bir şekilde çalışmaktadır. Eski dönemlerin seri ilan mantığıyla çalışan bu sistemin verimli olmadığı ve her iki taraf açısından mutsuzluk yarattığı ortadadır. 

Yeni nesil Baro yönetimi, Genç Avukatlar ile Avukat arayan hukuk bürolarını; adayların yeteneklerine, eğitim durumlarına, bilişsel ve mesleki becerilerine, yabancı dil bilgisine göre; 

Hukuk bürolarını ise çalışma ortamları, çalışılan alanlar, müvekkil portfoyü, sunduğu imkanlara göre seçebilen ve akıllı bir eşleştirme yapabilecek yeni nesil İnsan Kaynakları sistemi kuracak.