Bireyleri Adalete Erişim Konusunda Bilgilendirme 

İstanbul Barosu web sitesinden ayrı bir platformda ve sosyal medya desteğiyle, bireyleri CMK Müdafiliği, Adli Yardım ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Tüketici Hakem Heyetleri, Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk, Uzlaştırma) konusunda eğitmek ve hukuki konularda farkındalık yaratmak öncelikli projelerden olacak. 

Bireyleri ve kurumları Avukat'tan hukuki destek almaya yönlendirme

Avukatın sadece dava ve takiplerde değil, hukuki ilişkileri düzenleme, sözleşmeler yazma, hukuki danışmanlık, arabuluculuk gibi önleyici / koruyucu fonksiyonu da olduğunu anlatmak ve bu konuda bilinç yaratmak için #avukatınadanış teması altında sosyal medya destekli çeşitli kampanyalar, reklamlar ve tanıtımlar düzenlenecek. 

Gönüllü Avukatlar tarafından Liselerde Temel Hukuk Eğitimi verilmesi 

Hukuk ve Hukuka Saygı Bilincinin oluşturulması için Temel Hukuk bilgilerinin ortaöğretim çağında verilmesi önemlidir. Tamamı gönüllü avukatlar, önce "eğiticinin eğitimi"nden geçirilecek, daha sonra İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak belirlenen liselerde öğrencilere 3 saatlik Temel Hukuk eğitimi vereceklerdir. 

Genç Avukatları Pro Bono çalışmalar yapmaya yönlendirme

Genç Avukatlar, Pro Bono çalışmalara (Sosyal sorumluluk gereği, toplum yararına yapılan ücretsiz çalışmalar) özendirilerek, Genç Avukatların adalete erişimde zorluk yaşayan, maddi gücü sınırlı sivil toplum kuruluşları ve onlara başvuran kişilere ücretsiz hukuki hizmet sunması sağlanacak. 

Şirketleri / Kurumları Avukatla Çalışmaya Yönlendirme 

Avukatlık Kanunu gereği Avukatlarla sözleşme yapma zorunluluğu olan Tüzel Kişiler ile bu kapsama girmeyen diğer özel ve tüzel kişilere (bireyler, şirketler, vakıflar, dernekler, kooperatifler) iletişim yapılarak / reklam ve tanıtım kampanyaları yapılarak / sosyal medyada bahsederek Avukatlara danışmanın önemi ve sözleşme yapmanın faydaları anlatılacak. 

Hukuk TV ve Hukuk Radyo ile vatandaşa yönelik Genel Hukuk bilgileri yayınlama

Güncel hukuki konuların, konusunda uzman hukukçularla ve akademisyenlerle anlatıldığı ve tartışıldığı, internet destekli video, radyo ve podcast yayınları hayata geçirilecek, ilgili Baro komisyonları ve merkezleri ile Hukuk Fakülteleri hazırladıkları programları bu dijital platforma aktaracak ve bu programlar bir akış ile kamuya açık yayınlanacak. 

Her duruşma salonunun ve mahkeme kalemlerinin kapısına bilgilendirme 

Karakollar, emniyet müdürlükleri, duruşma salonları, mahkeme ve savcılık kalemleri gibi bireylerin adalete eriştiği yerlerde, sanık ve şüpheli haklarının hatırlatıldığı, mahkeme sorgu, savcılık ifade ve tanık dinleme usullerinin anlatıldığı, avukata hangi hallerde başvurulması gerektiği konusunda bilgilendirme panoları yerleştirilecek ve bireylere temel hakları ile hukuki işlemler için gerekli prosedürler hatırlatılacak. 

Sinema ve TV yapımlarına Hukuk ve Avukata ilişkin mesajlar yerleştirme

Türkiye'de kitlelere ulaşmanın ve kitlelere farkındalık kazandırmanın en kolay yolu televizyon ve sinamadır. Özellikle, popüler dizi film ve sinema filmi yapımcılarıyla, senaristleriyle işbirliği yapılarak senaryolar içine hukuk, avukat, yargı yolları, mahkemeler ve usul ile ilgili diyaloglar ve sahneler eklenmesi sağlanacak.