Hukuk Fakülteleri, ticarethane veya siyasi arka bahçe değildir.

Her geçen gün sayıları daha da artan hukuk fakültelerine bir yenisi daha eklenmiş ve Resmi Gazetenin 05.02.2021 tarihli 3519 sayılı nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurulmuştur. “Hukukçu” enflasyonun artmaya devam ettiği ve avukatların hukuki, ekonomik ve psikolojik baskılarla yıldırılmaya çalışıldığı bir ortamda, market zincirleri gibi açılan hukuk fakültelerine yenilerinin eklenmesini kaygı verici buluyor ve tarihe şerh düşüyoruz. 

Bilinmelidir ki, son 15 yıl içinde açılan hukuk fakültelerinde dahi akademik kadro, amfi, kütüphane, hukuk klinikleri ve sosyal ortamlar gibi temel eksiklikler olmasına karşın, yeni hukuk fakülteleri açmak, gelecekte var olacak hukukçu kalitesini doğrudan etkilemektedir. Hukuk fakültesi sayısının artması, üstelik çoğunun yeterli nitelikleri taşımaması, hukukçuların niteliğinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu durum, yargının kurucu unsuru olan biz avukatları endişeye sürüklemektedir. 

Hali hazırda 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de 38’i devlet, 35’i vakıf, 11’i Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olmak üzere toplamda 84 hukuk fakültesi bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile bu sayı 86’ya ulaşmıştır. 

16 Şubat 2021 tarihli YÖK açıklamasında olduğu gibi, Hukuk Fakültesine girişlerde ilk 125.000 içinde yer alma başarı şartının ilk 100.000’e yükseltilmesi ve eğitim öğretime başlayabilmek için kadrolu 6 farklı anabilim dalında asgari 8 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunması şartının koşulması dahi hukuk mesleklerinin sorunlarının çözümüne en ufak bir katkı sağlamayacaktır. 

Başarı sıralamasının yükseltilmesi, halihazırda akademik kadrosu, amfisi, kütüphanesi, hukuk klinikleri ve sosyal kulüpleri olmayan hukuk fakültelerindeki temel sorunları çözmeyecek, aksine başarılı öğrencileri düşük nitelikli hukuk fakültelerine mahkum edecektir. Sayıca artan ve öğretim kalitesi yükseltilmeyen hukuk fakülteleri, tüm hukuk sistemini etkilemekte, hukuk nosyonuna ve vizyonuna sahip olan hukukçular yerine hukuk teknisyenlerinin çoğalmasına sebep olmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki, bir hukuk devletinin olmazsa olmazı ve ana temeli, hukuk nosyonuna sahip gerçek hukukçular yetiştiren hukuk fakülteleridir. Hukuk fakültelerinin sayısının artmasının, istatistiklerden başka hiçbir şeye faydası yoktur. 

Avukat Hakları Grubu

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir