Emniyet Genel Müdürlüğünün, ifadelerde müdafi beyanı alınmaması genelgesine karşı açıklamamız

Kamu Denetçiliği Kurumunun 09.07.2021 tarihli kararı ile kolluk birimlerinde alınan ifadelerde, avukat beyanının da ifade tutanağında yer verilmesi ilişkin olarak başvuruyu kabul etmiş, gerekli tedbir ve düzenlemelerin yapılması için İçişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulunmuştur.

Tavsiye kararından sonra ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen yazı ile (Kamu Denetçisi Kararını yanlış anlamış olmalı ki) kararın tam aksine işlem tesis edilerek, ifade alınması sırasında avukat beyanlarına ifade tutanağında yer verilmemesi hususunda talimat vermiştir.

İfade alma süreci yargılama faaliyeti olup ifade sürecine katılan emniyet personeli de adli kolluk konumundadır. Adli kolluk amiri de emniyet müdürü değil, Cumhuriyet Savcısıdır!

Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı hem hukuka aykırıdır hem yetkisi dışına çıkarak yurttaşların savunma hakkını kısıtlamaktadır hem de Ombudsman kararının tam aksi yöndedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nü Kamu Denetçisi Kurumu’nun kararını yeniden okumaya ve hukuk sınırları içerisinde kalmaya davet ediyoruz.

Biz avukatlar, tamamlanması gereken prosedürün işlevsiz bir parçası veya tutanak imzacısı değil, yargının asli ve kurucu unsuru olan bağımsız savunmanın bir parçasıyız ve ülkede hukukun üstünlüğü ve bilhassa adil yargılanma hakkı sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir