AHG olarak, Baroların bölünmesi veya parçalanması fikrine tümden karşıyız.

Değerli Meslektaşımız, AHG olarak, Baroların bölünmesi veya parçalanması fikrine tümden karşıyız. Sizden de talebimiz, çoklu baro fikrine karşı durmanız, mesleğimizin onuru, bağımsızlığı ve geleceği için her koşulda ve her mecrada sesinizi yükseltip avukatların örgütlü gücünü hissettirmenizdir.

Değerli meslektaşım;

Sizin de takip ettiğiniz üzere, zamanlamasına anlam veremediğimiz, kaynağı belirsiz demeçler ile ortaya atılan “çoklu baro” tartışması sürüp gidiyor.

Ne yazık ki ülkemizde hukukun her yönüyle tıkandığı, avukatların neredeyse etkisiz hale getirildiği, yargıda yapısal bir çok sorunun kalıtsal hale getirildiği bu günlerde, baroların yapısının tartışılmasının hukuk sistemimize hiç bir katkısı olmadığı malumunuzdur.

Elbette ki, Baroların da yenilenmesi, gelişmesi ve günün ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekir. Bunda bir beis yoktur. Ancak, kangren olmuş onlarca sorun varken tartışmamız gereken konu Baroların yapısı olmamalıdır. Hukuk felsefesi derslerinden anımsarsınız: Kanunlar toplumsal bir ihtiyacı gidermek için yapılır. Avukatlar ve toplum olarak şu zorlu günlerde ihtiyacımız olan şey çoklu baro mudur, bu denli acil midir?

Şayet yargının kangren olmuş yapısal sorunlarını çözme iradesi gösterilecekse, 15 Haziran itibari ile nasıl bir çıkmaza gireceği bilinmeyen icra dairelerinden başlasınlar. Avukata dosya inceletmeyen savcılara kanunu bir kez daha okutsunlar. Yapmayı övündükleri dev adliyelerde avukatlara kısıtlı alanları kaldırsınlar. Saatlerce süren duruşma bekleme eziyetine, yıllarca süren yargılamalara, avukata delil toplatmamak için direnen kurumlara önce çare bulsunlar.

Sabah erken kalkanın “ben bunu beğenmedim” demesi ile kurumların yapısı değiştirilemez.
Kaldı ki son zamanlarda sıkça rastladığımız, adeta “ölümü gösterip sıtmaya razı etme” politikasının Kânûn-ı Esâsî’den bu yana süre gelen kanun yapma tekniğimiz ile bağdaşmadığı da ortadadır.

Kanun koyucu iradenin, yarın pişman olacağı ve “hata yapmışız” diyeceği bir yola girmeden, cübbelerimizi farklı renklere boyamadan, renklerine göre avukatları etiketlemeden
önce etraflıca düşünmesi ve bu fikirden derhal vazgeçmesi gerekmektedir.

Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki, Avukat Hakları Grubu olarak, Baroların bölünmesi veya parçalanması fikrine tümden karşıyız. Sizden de talebimiz, çoklu baro fikrine karşı durmanız, mesleğimizin onuru, bağımsızlığı ve geleceği için her koşulda ve her mecrada sesinizi yükseltip avukatların örgütlü gücünü hissettirmenizdir.

A v u k a t H a k l a r ı G r u b u


Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir