avukatına danış, rahat uyu!

Hedeflerimiz

İstanbul Barosu'nu birlikte yöneteceğiz.
Git MESLEĞİ GELİŞTİRMEK

MESLEĞİ GELİŞTİRMEK

Avukatların meslek örgütü olan Baro’nun, mesleki standartlarını ve meslek etiklerini yükseltmek / Avukatları her tür baskıya, haklarının kısıtlanmasına veya herhangi bir şekilde ihlal edilmesine karşı korumak / Herkese eşit ve etkili adli hizmet verilmesini sağlamak için hükümetler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Git SAVUNMAYI ETKİN KILMAK

SAVUNMAYI ETKİN KILMAK

Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkarak ve bu değerleri koruyarak, herhangi bir ayrım gözetmeksizin insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı geliştirmek, her kurumu ve makamı bu saygıyı göstermeye davet etmek / Türkiye Cumhuriyeti’ndeki her kişi ve kuruluşun hukuka göre sahip oldukları haklar ve sorumluluklarını korumada avukatların rolü konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

Git AVUKATLARI GELİŞTİRMEK

AVUKATLARI GELİŞTİRMEK

Avukatların meslek için yeterli ve etkili eğitim almalarını sağlamak, bu eğitimleri ve mesleki geliştirmeleri sürekli kılmak, hukuk kaynaklarına ve içtihatlarına erişimini açık tutmak / Evrensel hukukun bir parçası olarak, diğer ülkelerin hukuk kurumlarıyla işbirlikleri yaparak Avukatlık mesleğinin uluslararası yargı yerleri ve platformlarda da yapılabilmesini sağlamak.

Git EVRENSEL HUKUKU HATIRLATMAK

EVRENSEL HUKUKU HATIRLATMAK

Hukuk önünde eşitlik, masumiyet karinesi, adil yargılanma hakkı, avukattan hukuki yardım alınması gibi evrensel hukuk ilkelerini uygulatmak ve bunu sağlamak için etkili mücadele etmek / Hukuk uygulayıcılarının siyasi, dini ve etnik unsurlardan etkilenmeden görevlerini yapabilmesini ve bağımsızlığını sağlamak.

AKILLI BARO’YU KURMAK

Verimli ve şeffaf bir Baro yönetimi için yeni nesil yazılımlar kullanmak, avukatların her tür bilgi ve belgeye bulut bilişim ile ulaşmasını sağlamak / Konferansları, Etkinlikleri, İçtihatları, Mevzuatı, Uzaktan Eğitimi avukatların avucuna kadar mobil teknolojilerle getirmek / Avukatların müvekkillerine etkili bir hukuki yardım verebilmesi için yetkili makamların elinde bulunan bilgilere ve belgelere erişebilmesini sağlamak.

DÜNYAYLA ENTEGRE OLMAK

Evrensel hukukun bir parçası olarak, diğer ülkelerin hukuk kurumlarıyla işbirlikleri yaparak Avukatlık mesleğinin uluslararası yargı yerleri ve platformlarda da yapılabilmesini sağlamak / Avukatlıkta Uzmanlaşmayı Getirmek / Avukatların Uluslararası Konferanslara ve Değişim Programlarına katılımını sağlamak.

MESLEĞE İTİBARINI TEKRAR KAZANDIRMAK

Bir kamu hizmeti olan Avukatlık mesleğinin onur ve itibarını korumak / Avukatlık Kimliğinin her yerde ve her şekilde istisnasız kabulünü sağlamak / Avukatın salt görevini yapması nedeniyle müvekkilleriyle özdeşleştirilmesini engellemek / Vizesiz Seyahat edebilmesi için lobi yapmak.

HESAP VEREBİLİR OLMAK

Baro’nun birlikte yönetilebilmesi ve gerektiğinde hesap verilebilir olması için Baro’yu tamamen şeffaf yapmak / Her avukatı fikirleriyle, önerileriyle, şikayetleriyle yönetime ortak etmek / Baro Meclisi’ni etkin bir danışma ve tavsiye karar organı hale getirmek.

Avukatına Danış, Rahat Uyu!

Hakkımızda

AVUKAT HAKLARI GRUBU (AHG) NEDİR NE DEĞİLDİR?
Bu gruptakiler bilirler ki avukatların sorunları aslında kendi sorunlarıdır ve bunlar çözüldükçe aslında kendi sorunları çözülecektir.

Avukat hakları grubu; avukatların yıllardır yaşadığı ve baro yönetiminin umursamadığı sorunları kendine dert edinmiş, mesleğin sorunlarını çözmeye talip, büyük hedefleri olan küçük ama azimli insanların grubudur. AHG size dünya barışını vaat etmez, çocuklarımızın el ele mutlu yarınlara koşacağını, açlığı sefaleti bitireceğini de söyleyemez. Dedik ya, tek dertleri avukat sorunlarıdır. Bu gruptakiler bilirler ki avukatların sorunları aslında kendi sorunlarıdır ve bunlar çözüldükçe aslında kendi sorunları çözülecektir. Dünya’ya tüm kötülükleri büyük sözler söyleyen insanların yaptığını bilir, altından kalkamayacağı vaatlerde bulunmaz. Her gün adliyede karşılaşabileceği meslektaşlarının yüzüne gururla bakmak ister. Bu grup avukatları; sağcı, solcu, topçu, popçu, Kürt, Türk, siyah beyaz diye ayırmaz. AHG, Panda gibidir. Hem siyah hem beyaz hem de Asyalı! Avukatları, sadece ‘avukat’ oldukları için kendisi gibi görür. -Bir avukat yerlerde sürüklendiğinde kendisini de yerlerde sürüklenmiş hisseder. -Bir avukat geçim sıkıntısı çektiğinde kendisinin de boğazında lokmalar düğümlenir. -Bir avukat karakolda, savcılıkta, mahkemede ayrımcılığa uğrarsa kendisine hakaret edilmiş gibi hisseder. -Bir avukat mesleki kaygılarından dolayı suratını assa, AHG oturur ağlar. İşte Avukat Hakları Grubu budur. Siyasetle işi olmaz. Çünkü siyaset gündelik iştir, anlıktır. Oysa avukatlık tarihin en eski mesleklerindendir. Avukatlık mesleği de en onurlu meslektir. Ama politikayla işi olur, hukuk ve meslek politikaları oluşturmayı görev bilir. AHG, genç yaşlı avukat ayrımı yapmaz. Yeni yemin etmiş avukatla, meslekte 50 yılı devirmiş avukatı aynı bilgelikte görür. AHG, Baro seçimlerinde yarışırken gücünü, ne Baro kaynaklarından, ne iktidar partisinden, ne de siyasi görüşlerden alır. AHG, gücünü sadece ve sadece, kamu hizmeti verdiğinin ve kutsal bir meslek icra ettiğinin farkında olan, mesleğinin onuruna ve vakarına sahip avukatlardan alır. AHG; Başörtülüler İran’a, Komünistler Moskova’ya, Türkler Orta Asya’ya, eşcinseller Hollanda’ya demez. Avukat sorunları için uğraş verecek, deryada katre dahi olsa faydası dokunacak, savunma’yı kutsal sayacak, mesleği geliştirecek herkesi yanında görmek ister.

Avukat Hakları Grubu Nelerden Rahatsız?

Neden adayız, neden yönetime talibiz?

AVUKATINA DANIŞ, HAKLARINI ÖĞREN!

Temasa geçin